ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
 ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 2 ล้านบาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 2,433,000 บาท

ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 คุณแกรี่ เวนย์ เด็นสัน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 2,433,400 บาท (สองล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่คุณศกุนตลา รักธรรม และด.ช.ณัฐภัทร รักธรรม บุคคลในครอบครัวของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของดาบตำรวจ วรรณชนะ รักธรรม (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุเกิดเพลิงลุกไหม้ภายในห้องพักบนแฟลต การเคหะแห่งชาติดินแดง

ข่าวด่วนจากทั่วโลก