ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
 ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 2 ล้านบาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 2,000,000 บาท

ในวันที่ 5 มกราคม 2554 คุณธารี กาญจนโภคิน (ขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้แก่คุณวราภรณ์ สังข์ทอง และคุณกิตติศักดิ์ เจริญสุข ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของคุณอมร กลางวิชัย และคุณประมวน ปานพิมพ์ (ผู้เอาประกันภัย)ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ที่จ.หนองคาย

ข่าวด่วนจากทั่วโลก