ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัยมอบเงินชดเชย 1.5 ล้าน
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,507,600 บาท

ในวันที่ 9 กันยายน 2554 คุณแกรี่ เวนย์ เด็นสัน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,507,600 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ คุณอัฐชลี รูปสม ผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของคุณประดิษฐ์ รูปสม (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางจราจร ที่ จ.ราชบุรี

ข่าวด่วนจากทั่วโลก