ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัยมอบเงินชดเชย 1.5 ล้าน
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา คุณแกรี่ เวนย์ เด็นสัน (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณธารี กาญจนโภคิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่ คุณสันติ รอดเชียง คุณกิตติพงษ์ รอดเชียง และ คุณศิริศักดิ์ รอดเชียง (จากภาพ ยืนลำดับที่สามจากซ้าย ที่สี่ และที่ห้าตามลำดับ) บุคคลในครอบครัวของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ของคุณเผด็จ รอดเชียง (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งเป็นลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต Central Card และทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุรถยนต์ ที่ จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2554

คุณกิตติพงษ์ เล่าให้ฟังต่อว่า ไม่ทราบมาก่อนว่าคุณพ่อเป็นลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ของซิกน่า ซึ่งมาทราบจากการหาเอกสารต่างๆของคุณพ่อ โดยคุณพ่อได้ทำประกันไว้ 2 บริษัท คือของซิกน่า ประกันภัย และของกรุงไทย

คุณกิตติพงษ์และน้องๆ รู้จักซิกน่า ประกันภัยมาก่อน โดยเห็นจากการโฆษณาทางโทรทัศน์ รวทั้งคุณกิตติพงษ์และน้องๆ รู้สึกว่าคุณพ่อเป็นผู้ที่มีการวางแผนชีวิตที่ดี ด้วยการทำประกันไว้ เพราะคุณพ่อเป็นคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดบ่อยๆ ทำให้มีหลักประกันในชีวิตมากขึ้น ทั้งนี้เงินที่ได้มาลูกๆทุกคนก็จะนำมาเก็บไว้เป็นทุนสำรองเพื่อใช้จ่ายใน อนาคต

ข่าวด่วนจากทั่วโลก