ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ซิกน่า ประกันภัยมอบเงินชดเชย 1 ล้าน
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

ในวันที่ 21 กันยายน 2554 คุณธารี กาญจนโภคิน (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่ คุณสุพัตรา สง่าแสง คุณทัตชัย สง่าแสง และคุณธรรมทัต สง่าแสง บุคคลในครอบครัวของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของ คุณทองวิโรจน์ สง่าแสง (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ จ. อ่างทอง

ข่าวด่วนจากทั่วโลก