ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
 ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกว่า 1 ล้านบาท
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,000,000 บาท

ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 คุณธารี กาญจนโภคิน (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ให้แก่คุณกัญณัฎฐ์ ช่างเก็บ และดช.พัชร์ดนัย พัชร์ชัยพล บุคคลในครอบครัวของผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ของคุณธนาวุฒิ พัชร์ชัยพล (ผู้เอาประกันภัย) ซึ่งทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล กับซิกน่า ประกันภัย และเสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ที่จ.ร้อยเอ็ด

ข่าวด่วนจากทั่วโลก