มอบสินไหมทดแทน
ซิกน่า ประกันภัย มอบสินไหมทดแทน จำนวนเงิน 1,500,000 บาท

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 คุณนภา ตรีรัตนาวงศ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)  มอบสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวนเงิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับคุณอภิชา บวรจิรภัทร์ บุตรชาย ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ของคุณนวรัตน์ บวรจิรภัทร์ ผู้เอาประกันภัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตที่ประเทศภูฏาน โดยคุณนวรัตน์ได้ทำประกันภัยพิทักษ์อุบัติเหตุส่วนบุคคลกับ บริษัทฯ เมื่อ พ.ศ. 2554

 

คุณอภิชา เล่าให้ฟังเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ในครั้งนี้ทำให้ครอบครัวมองเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยมากขึ้น เนื่องจากเหตุไม่คาดฝันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และการที่คุณแม่ได้ตัดสินใจทำประกันภัยไว้นั้นสามารถช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ค่อนข้างมากทีเดียว ในส่วนของสินไหมทดแทนที่ได้มานั้นตั้งใจว่าจะนำไปใช้เพื่อหมุนเวียนในธุรกิจของครอบครัวที่คุณแม่ได้สร้างไว้ต่อไป ทั้งนี้ครอบครัวรู้สึกประทับใจเมื่อได้ติดต่อกับฝ่ายบริการลูกค้าของซิกน่าประกันภัย เนื่องจากได้รับบริการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ติดต่อ รวมทั้งพนักงานสามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน ซึ่งทำให้สามารถได้รับค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาไม่ถึง 2 สัปดาห์หลังจากส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับซิกน่าประกันภัย

 

* * * * * * * * * *

ข่าวด่วนจากทั่วโลก