ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 องศาของซิกน่า

The Cigna '360° Well-being Score' หรือ คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบเป็นดัชนีรายปีที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติของผู้คนเดียวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองโดย การสำรวจนี้ได้รับการออกแบบเพื่อศึกษาสุขภาพและความเป้นอยู่ในห้าด้านหลัก ได้แก่ สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการงาน โดยการสำรวจได้ทำติดต่อ กันมา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2015

ระเบียบวิธีการสำรวจ


คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของคนไทย

  • คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่โดยรวมของคนไทยลดลงแทบทุกด้านเมื่อเทียบกับปี 2017 ยกเว้นด้านการงานที่คะแนนยังคงเท่าเดิม
  • คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านที่ลดลงมากที่สุดคือด้านสังคม
  • คะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ได้คะแนนต่ำที่สุดต่อเนื่องมาตลอด 4 ปีคือด้านการเงิน