ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

สนใจแผนนี้

กรุณากรอกข้อความเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของเราโทรกลับในเวลาที่คุณสะดวก

 
 
 

คุ้มครองเฉพาะโรค จึงไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น

  โรคร้ายแรง

  โรคจากไลฟ์สไตล์

ก่อนป่วย

ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยด้วย Healthline ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุภาพ

เมื่อพบโรค

มอบเงินก้อนดำรงชีพ เมื่อพบโรคร้ายแรง

ระหว่างรักษาจนหายป่วย

จ่ายค่ารักษาตามจริง อย่างที่ไม่เคยมีแผนใดให้คุณได้

ค่าเบี้ยเพิ่มต้นเพียงเดือนละ 453 บาท สำหรับช่วงอายุ 31-35 ปี

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

1.กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม* ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
150,000180,000200,000250,000280,000300,000

แผนความคุ้มครองเสริม 1

      
1.โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
150,000180,000200,000250,000280,000300,000
2.โรคตับวายเฉียบพลัน และโรคไตวายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
150,000180,000200,000250,000280,000300,000

แผนความคุ้มครองเสริม 2

      
1.โรคมะเร็งระยะลุกลาม ผลประโยชน์เงินชดเชยก้อนแรก (จ่ายครั้งเดียว)
100,000150,000200,000200,000500,000500,000
2.โรคมะเร็งระยะลุกลามค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
500,000600,000800,0001,000,0001,500,0002,500,000
3.โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม,เนื้องอก,ซีสต์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก
150,000180,000200,000250,000280,000300,000

* โรคกรดไหลย้อน, โรคกระเพาะอาหารอักเสบ, การติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ, โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนกดทับเส้นประสาท, อาการเวียนศีรษะบ้านหมุน, โรคการกดทับเส้นประสาทบริเวณข้อมือ หรือพังผืดทับเส้นประสาท, โรคนิ้วล็อค ปลอกหุ้มเอ็นนิ้วมืออักเสบ

ค่าเบี้ยเพิ่มต้นเพียงเดือนละ 453 บาท สำหรับช่วงอายุ 31-35 ปี

1.กลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรม* ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

150,000 บาท

แผนความคุ้มครองเสริม 1

1.โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน และโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

150,000 บาท

2.โรคตับวายเฉียบพลัน และโรคไตวายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

150,000 บาท

แผนความคุ้มครองเสริม 2

1.โรคมะเร็งระยะลุกลาม ผลประโยชน์เงินชดเชยก้อนแรก (จ่ายครั้งเดียว)

100,000 บาท

2.โรคมะเร็งระยะลุกลาม ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

500,000 บาท

3.โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม,เนื้องอก,ซีสต์ ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอก

150,000 บาท