ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ
"รักครอบครัว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

สำหรับเด็ก
(6-19 ปี)

 

 

 

 

 

 

 

1,000,000 บ.1,500,000 บ.2,000,000 บ.200,000 บ.

 

 

300,000 บ.450,000 บ.600,000 บ.60,000 บ.

 

 

20,000
(240,000) บ.
30,000
(360,000) บ.
40,000
(480,000) บ.
-

 

 

5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.5,000 บ.

 

 

500 บ.1,000 บ.1,000 บ.500 บ.

 

 
20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.20,000 บ.

 

 

 

 

 

 
-

 

 
---
 

 

 

1,000,000 บาท

 

 

300,000 บาท

 

 

20,000
(240,000) บาท

 

 

5,000 บาท

 

 

500 บาท

 

 

20,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 
-

เบี้ยประกันภัยรายเดือน