ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน ประกันโรคร้ายแรง มะเร็งทุกระยะ และประกันเบาหวาน

“ซูเปอร์แพลน คุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ”

แผน S

แผน M

แผน L

แผนคุ้มครองหลัก

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000200,000300,000

บริการเสริมพิเศษ

- บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง
- ซิกน่าแคร์การ์ด
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

แผนคุ้มครองเสริม 1

+ 54 บาท/เดือน

+ 88 บาท/เดือน

+ 196 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

แผนคุ้มครองเสริม 2

+ 69 บาท/เดือน

+ 113 บาท/เดือน

+ 253 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)100,000200,000500,000
- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)500,000800,0002,500,000

แผนคุ้มครองเสริม 3

+ 176 บาท/เดือน

+ 234 บาท/เดือน

+ 305 บาท/เดือน

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)150,000200,000300,000

เพื่อสุขภาพของคนที่คุณรัก ซิกน่า ประเทศไทย ดูแลห่วงใยคุณด้วยการมอบแผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน ให้ความคุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ ที่มาพร้อมกับการประกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคซิสต์ เนื้องอก และมะเร็งในทุกระยะ ซึ่งความคุ้มครองจากแผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน นั้น คุณไม่ต้องสำรองจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

แผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน ให้ความคุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ สามารถเลือกทำโรคตามที่เสี่ยง เช่น ประกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคซิสต์ เนื้องอก นอกจากนี้ สำหรับสมาชิกของซิกน่ายังจะได้รับบัตรซิกน่าแคร์การ์ด* บัตรรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกซิกน่า เพื่อช่วยให้คุณหมดกังวลและไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เพียงยื่นบัตรซิกน่าแคร์การ์ดให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย

สำหรับผู้เอาประกันสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นกับทางซิกน่าได้ที่เบอร์ 0-2686-3636 หรือหากคุณสนใจและกำลังวางแผนทำประกันโรคร้ายแรง ประกันโรคเบาหวาน รคมะเร็ง แผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน พร้อมให้ความคุ้มครองคุณตามโรคที่เสี่ยง สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ 0-2099-3999

แผนคุ้มครองหลัก

281 บาท/เดือน

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

150,000 บาท

บริการเสริมพิเศษ

- บริการสายด่วนสุขภาพ 24 ชั่วโมง

- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ยามเดินทาง

แผนคุ้มครองเสริม 1

+ 54 บาท

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

แผนคุ้มครองเสริม 2

+ 69 บาท

- เงินก้อนดำรงชีพ (ครั้งเดียว)

100,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

500,000 บาท

แผนคุ้มครองเสริม 3

+ 176 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์)

150,000 บาท

เพื่อสุขภาพของคนที่คุณรัก ซิกน่า ประเทศไทย ดูแลห่วงใยคุณด้วยการมอบแผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน ให้ความคุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ ที่มาพร้อมกับการประกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคซิสต์ เนื้องอก และมะเร็งในทุกระยะ ซึ่งความคุ้มครองจากแผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน นั้น คุณไม่ต้องสำรองจ่ายให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของซิกน่ากว่า 400 แห่งทั่วประเทศ

แผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน ให้ความคุ้มครองโรคร้ายและมะเร็งทุกระยะ สามารถเลือกทำโรคตามที่เสี่ยง เช่น ประกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคซิสต์ เนื้องอก นอกจากนี้ สำหรับสมาชิกของซิกน่ายังจะได้รับบัตรซิกน่าแคร์การ์ด* บัตรรักษาพยาบาลสำหรับสมาชิกซิกน่า เพื่อช่วยให้คุณหมดกังวลและไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า เพียงยื่นบัตรซิกน่าแคร์การ์ดให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย

สำหรับผู้เอาประกันสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเบื้องต้นกับทางซิกน่าได้ที่เบอร์ 0-2686-3636 หรือหากคุณสนใจและกำลังวางแผนทำประกันโรคร้ายแรง ประกันโรคเบาหวาน รคมะเร็ง แผนประกันสุขภาพ ซูเปอร์แพลน พร้อมให้ความคุ้มครองคุณตามโรคที่เสี่ยง สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์ 0-2099-3999