ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
Page Title Page Title
ความคุ้มครองแผนประกันโรคร้าย

"มะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

แผน 6

แผน 7

ค่าเบี้ยประกัน (รายเดือน)

174 บ.

261 บ.

349 บ.

435 บ.

653 บ.

871 บ.

1,044 บ.

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,200,000

200,000300,000400,000500,000750,0001,000,0001,200,000

ความคุ้มครองเสริม มะเร็งระยะลุกลาม (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอข้อมูลเพิ่ม)

40,00060,00080,000100,000100,000100,000100,000

20,000
(240,000)
30,000
(360,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)
40,000
(480,000)