ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองแผนประกันอุบัติเหตุ
“คุ้มครองทันใจ”

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

600,000 บ.900,000 บ.1,200,000 บ.1,500,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.340,000 บ.450,000 บ.

180,000 บ.270,000 บ.340,000 บ.450,000 บ.

600,000 บ.900,000 บ.1,200,000 บ.1,500,000 บ.

600,000 บ.900,000 บ.1,200,000 บ.1,500,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

15,000 บ.30,000 บ.40,000 บ.50,000 บ.

600,000 บาท

180,000 บาท

180,000 บาท

600,000 บาท

600,000 บาท

15,000 บาท

15,000 บาท

เบี้ยประกันภัยรายเดือน