ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เลือกแผนประกันที่เหมาะกับคุณ

ความคุ้มครองแผนประกันพิเศษสุดๆ
“ ซื้อ 1 ดูแล 2 ”

แผน 1

แผน 2

แผน 3

แผน 4

แผน 5

ความคุ้มครองทั้งโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ 1

200,000 บ.350,000 บ.500,000 บ.650,000 บ.800,000 บ.

200,000 บ.350,000 บ.500,000 บ.650,000 บ.800,000 บ.

60,000 บ.105,000 บ.150,000 บ.195,000 บ.240,000 บ.

10,000 บ.15,000 บ.20,000 บ.25,000 บ.30,000 บ.

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ 2 (คนพิเศษ)

100,000 บ.100,000 บ.200,000 บ.200,000 บ.300,000 บ.

5,000 บ.5,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.10,000 บ.

--

ค่าเบี้ยประกัน (บาท/เดือน)

251 บ.

401 บ.

552 บ.

702 บ.

853 บ.

เพิ่มความคุ้มครองเสริม สำหรับคนที่ 1

1,000 บ./วัน1,000 บ./วัน2,000 บ./วัน2,000 บ./วัน2,000 บ./วัน

ค่าเบี้ยประกันรวม (บาท/เดือน)

311 บ.

462 บ.

675 บ.

824 บ.

975 บ.

200,000 บาท

200,000 บาท

60,000 บาท

10,000 บาท

ความคุ้มครองอุบัติเหตุ สำหรับคนที่ 2 (คนพิเศษ)

100,000 บาท

5,000 บาท

ค่าเบี้ยประกัน (บาท/เดือน)

251 บาท

เพิ่มความคุ้มครองเสริม สำหรับคนที่ 1

1,000 บาท/วัน

ค่าเบี้ยประกันรวม (บาท/เดือน)

311 บาท