ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองครบ

ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองเหนือกว่า

ตั้งแต่ ก้าวแรก ที่ออกจากบ้าน จนจบทริป

 • คุ้มครองเหนือกว่า ตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากบง้าน และจนกลับถึงบ้าน
 • คุ้มครองต่อเนื่อง เมื่ออยู่ในสนามบิน
 • คุ้มครองบนเครื่อง แม้ต้องต่อเครื่อง
 • คุ้มครองทั้งทริป พร้อมเบอร์ฉุกเฉิน

ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 2,000,000 บาท

บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ เพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 2,000,000 บาท

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในต่างประเทศ 1,000,000 บาท

คุ้มครองรวมสูงสุด 5,000,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 2,000,000 บาท

บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ เพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 2,000,000 บาท

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในต่างประเทศ 1,000,000 บาท

คุ้มครองรวมสูงสุด 5,000,000 บาท

ใช้ยื่นขอวีซ่ามั่นใจ ได้การรับรองจากเชงเก้น

ไม่ผ่านคืนเงินให้ 100%

ซื้อผ่านออนไลน์ง่ายๆ

 1. คอมพิวเตอร์
 2. มือถือ
 3. แท็บเล็ต

 

 

*เงื่อนไข: รับ Universal Plug 1 ชิ้น มูลค่า 540 บาท หรือ บัตรกำนัล STARBUCKS มูลค่า 100 บาท (จำนวนจำกัด/วัน)

 • เมื่อซื้อซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศเลือกความคุ้มครอง 5 วันขึ้นไป และเลือกความคุ้มครองหลัก ที่เป็น Travel Care (A) โดยเลือกทั้งคุ้มครองเสริม Flight Secure (B) และ Property Safe (C) ครบเท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าซื้อประกันการเดินทาง และเลือกกรอกโปรโมชั่นโค้ดตามวันที่กำหนด
  โค้ดสำหรับวันที่ 25 ก.ค.59
  CIGNAPLUG25  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB25        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 26 ก.ค.59
  CIGNAPLUG26  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB26        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 27 ก.ค.59
  CIGNAPLUG27  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB27        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน


  โค้ดสำหรับวันที่ 28 ก.ค.59
  CIGNAPLUG28  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB28        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 29 ก.ค.59
  CIGNAPLUG29  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB29        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 30 ก.ค.59
  CIGNAPLUG30  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB30        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

  โค้ดสำหรับวันที่ 31 ก.ค.59
  CIGNAPLUG31  รับของรางวัล Universal Plug สำหรับ 10 กรมธรรม์แรก/วัน
  CIGNASB31        รับของรางวัล  Starbucks         สำหรับ 90 กรมธรรม์แรก/วัน

   
 • ของรางวัล 1 ชิ้น ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ลูกค้าสามารถเลือกกรอกได้เพียง 1 โปรโมชั่นโค้ดที่ต้องการ (หากครบจำนวนของรางวัลแล้วระบบจะแจ้งว่าไม่สามารถใช้โปรโมชั่นโค้ดได้)
 • ไม่สามารถขอเปลี่ยนโปรโมชั่นโค้ด หรือ ของรางวัลภายหลังได้
 • ทำรายการซื้อกรมธรรม์ออนไลน์ 25-31 ก.ค.59
 • ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด เปลี่ยน และ/หรือ โอนให้ผู้อื่นได้ และจะจัดส่งตามชื่อและที่อยู่ตามที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 30 ก.ย. 59
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรมธรรม์ที่เข้าร่วมโปรโมชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของซิกน่าประกันการเดินทางได้
 • การส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดเงื่อนไข หรือของรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากรณีที่มีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร. 1758 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์