ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ซิกน่า ประกันการเดินทางต่างประเทศ คุ้มครองครบ

คุ้มครองครบเหนือกว่า ตลอดทั้งทริป

ค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย 2,000,000 บาท

บริการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ เพื่อรักษาพยาบาลฉุกเฉิน 2,000,000 บาท

การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ในต่างประเทศ 1,000,000 บาท

คุ้มครองรวมสูงสุด 5,000,000 บาท

ใช้ยื่นขอวีซ่ามั่นใจ ได้การรับรองจากเชงเก้น

ไม่ผ่านคืนเงินให้ 100%

ซื้อผ่านออนไลน์ง่ายๆ

  1. คอมพิวเตอร์
  2. มือถือ
  3. แท็บเล็ต