ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai
ความคุ้มครองแผนประกันสุขภาพ

"โรคร้าย...คุ้มครองครบ"

แผน 1

แผน 2

แผน 3

ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31 - 35 ปี)

407 บ.

535 บ.

641 บ.

1,200,000 บ.1,500,000 บ.1,800,000 บ.

700 บ.1,000 บ.1,200 บ.

700 บ.1,000 บ.1,200 บ.

7,000 บ.10,000 บ.12,000 บ.
ค่าเบี้ยประกันรายเดือน

(คำนวณจากผู้เอาประกันอายุ 31 - 35 ปี)

407 บ.

535 บ.

641 บ.