ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดีๆ ที่ออฟฟิศต้องมีให้ในยุคโควิด-19

สวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจำปี ควรมีอะไรบ้าง?

การมีสุขภาพที่ดีเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากโดยถือเป็น “ความต้องการด้านความปลอดภัย (Safety Needs) ” หนึ่งในความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เพราะทุกคนต้องที่จะการรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทั้งด้านสุขภาพและการงาน จึงกล่าวได้ว่าเมื่อเรามีสุขภาพที่ดีก็จะส่งผลให้การทำงานออกมาดีด้วยเช่นกัน สวัสดิการดีๆ อีกหนึ่งอย่างที่ทางบริษัทควรมีให้กับพนักงานก็คือสวัสดิการด้านสุขภาพอย่างการตรวจสุขภาพประจำปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคโควิด-19 แบบนี้ที่ทุกคนล้วนให้ความสำคัญกับสุขภาพ

“Good health helps you be well at work.”
 

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องที่ทุกคนควรทำตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป เนื่องจากร่างกายของคนเราก็เปรียบเสมือนเครื่องจักรที่มีกลไกการทำงานอยู่ตลอดเวลา เมื่อเวลาผ่านไปอาจมีการเสื่อมสภาพได้ จึงต้องมีการตรวจหาความผิดปกติเพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที การตรวจสุขภาพจะช่วยให้เรารู้สึกอุ่นใจคลายกังวลและเตรียมรับมือกับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้

รู้หรือไม่ว่าในกฎหมายแรงงานพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 107 ได้ระบุไว้ว่า นายจ้างต้องดำเนินการตรวจสุขภาพให้กับลูกจ้างทุกๆ ปี แสดงให้เห็นว่าเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียว

ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดีๆ ที่ออฟฟิศต้องมีให้ในยุคโควิด-19

การตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญกับพนักงานและบริษัทอย่างไร?

พนักงานบริษัทนั้นเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้บริษัทเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคง หากใครคนใดคนหนึ่งต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพแม้เพียงเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาสุขภาพใหญ่ร้ายแรง ก็อาจส่งผลต่อบริษัทได้เช่นกัน นอกจากนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นทำให้การตรวจสุขภาพและตรวจหาโรคเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้น เราจึงต้องดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดีโดยหมั่นตรวจเช็กสุขภาพของพนักงานอยู่เสมอด้วยสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีและสวัสดิการด้านสุขภาพอื่นๆ ร่วมด้วยนั่นเอง มาดูพร้อมกันว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมีข้อดีอย่างไรบ้าง?

 • รู้ปัญหาสุขภาพล่วงหน้า

การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้เราสามารถรู้ความเสี่ยงของโรคหรือภาวะต่างๆ ที่ยังไม่แสดงอาการและรู้ปัญหาสุขภาพของตัวเองล่วงหน้าก่อนได้ ถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะดูแข็งแรง แต่ถ้าหากไม่มีการตรวจเช็กก็จะไม่รู้เลยว่าเรากำลังมีปัญหาสุขภาพอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยคลายกังวลเรื่องปัญหาสุขภาพและรู้จักดูแลรักษาตัวเอง

 • ดูแลตัวเองและรักษาได้อย่างตรงจุดเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพใหญ่ที่จะตามมา

เมื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีแล้วก็จะทำให้เราได้รู้ความเสี่ยงของโรคที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงปัญหาสุขภาพที่เราต้องดูแลว่าเรากำลังเผชิญกับอะไรหรือต้องใส่ใจเรื่องไหนเป็นพิเศษ ทำให้เราสามารถดูแลรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆ ได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพใหญ่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

 • ป้องกันการเกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพก้อนโตในระยะยาว

การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยป้องกันหรือลดค่าใช้จ่ายก้อนโตสำหรับการดูแลสุขภาพระยะยาวได้ หากเรารู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหรือกำลังมีปัญหาสุขภาพด้านไหนอยู่ จะทำให้เราสามารถดูแลตัวเองหรือรักษาตั้งแต่ต้นทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ เพราะหากไม่ตรวจสุขภาพประจำปีเลยแล้วรู้ตัวตอนเจ็บป่วยหนักก็อาจต้องใช้ค่ารักษาจำนวนมาก

 • สามารถวางแผนชีวิตและการทำงานได้ดี

ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการตรวจสุขภาพประจำปี คือ หากพบว่ากำลังมีปัญหาสุขภาพหรือเจอกับโรคร้ายอยู่ เมื่อเรารู้ก่อนเราสามารถวางแผนด้านการเงินและการงานได้อย่างชัดเจนว่าควรทำอย่างไรต่อไป ต้องเปลี่ยนงานหรือไม่ ต้องใช้เงินและระยะเวลาในการรักษาเท่าไหร่ หรือต้องพักรักษาตัวนานขนาดไหน ทำให้ไม่ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ทันตั้งตัว

 • พนักงานมีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อพนักงานมีสวัสดิการด้านการตรวจสุขภาพแล้ว เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี ค่ารักษาพยาบาล ประกันสุขภาพ และประกันสังคม พนักงานในองค์กรสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีขึ้นและหมดความกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 • บริษัทสามารถวางแผนการทำงานและการจ้างคนได้ดี

การตรวจสุขภาพประจำปีนอกจากจะเป็นประโยชน์แก่พนักงานแล้ว ในด้านของบริษัทเองก็ได้รับประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยเช่นกัน โดยสามารถรับทราบถึงปัญหาที่พนักงานกำลังเจออยู่เพื่อนำไปวางแผนปรับกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลได้ดีขึ้น

หากพนักงานกำลังทำงานหนักเกินไปจนเกิดปัญหาสุขภาพ บริษัทสามารถพิจารณาลดปริมาณงานหรือจ้างพนักงานเพิ่มได้ หรือหากพนักงานคนไหนกำลังเจอกับปัญหาสุขภาพที่ค่อนข้างรุนแรงและอาจต้องออกจากงานในอนาคต บริษัทจะสามารถวางแผนจัดจ้างบุคลากรใหม่ได้ทันท่วงที สุขภาพที่ดีของคนในองค์กรนอกจากจะช่วยเรื่องประสิทธิภาพด้านการทำงานแล้วยังช่วยในการวางแผนและการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย

การตรวจสุขภาพประจำปีส่งผลให้ทุกคนในองค์กรหมดความกังวลไปได้ และยังช่วยให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ดูแลรักษาได้ตรงจุด สามารถวางแผนได้ล่วงหน้า พร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ทุกคนในองค์กรพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปด้วยกันอย่างเต็มกำลัง

การตรวจสุขภาพประจำปีต้องตรวจอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำปีจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจสุขภาพตามลักษณะงานหรือปัจจัยเสี่ยงในการทำงาน และการตรวจสุขภาพพิเศษตามปัจจัยของแต่ละบุคคล หากตรวจครบทั้งหมดก็จะครอบคลุมความเสี่ยงด้านสุขภาพได้อย่างเต็มที่

ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดีๆ ที่ออฟฟิศต้องมีให้ในยุคโควิด-19
 1. การตรวจสุขภาพทั่วไป

  การตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นจะตรวจเช็กร่างกายตามปกติ ได้แก่ การซักประวัติการทำงานและการเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพภายนอกและภายในโดยแพทย์ การวัดความดันชีพจร การตรวจเลือด (CBC) การตรวจการทำงานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกาย การตรวจความเสี่ยงของโรค และการตรวจของเสีย เป็นต้น นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพทั่วไปนั้นยังเป็นสิ่งที่ได้รับฟรีจากประกันสังคม ที่พนักงานทุกคนมีสิทธิได้รับอีกด้วย

 2. การตรวจสุขภาพตามปัจจัยความเสี่ยงจากลักษณะงานที่พนักงานได้รับ

  ในแต่ละอาชีพอาจทำให้พนักงานได้รับความเสี่ยงด้วยปัจจัยต่างๆ แตกต่างกันไป องค์กรจึงควรประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพและภาวะโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน เช่น การได้รับรังสีหรือสารเคมี การได้รับแก๊สพิษ และความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อจากผู้ป่วยโรคต่างๆ

  กรณีศึกษาเหตุการณ์ในปัจจุบัน หลายสถานประกอบการและสถานบริการ เช่น บริษัท ห้างร้าน โรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย คลินิกเสริมความงาม คลินิกสุขภาพ และสถาบันการศึกษา มีพนักงานที่อาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงต้องทำการตรวจเชื้อให้แก่พนักงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้วย นอกจากนี้ แต่ละองค์กรอาจได้รับความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องพิจารณาและปรับการตรวจให้เหมาะสมนั่นเอง

 3. การตรวจสุขภาพเพิ่มเติมตามปัจจัยของแต่ละบุคคล

  การตรวจสุขภาพตามปัจจัยของแต่ละบุคคลนั้น คือ การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของแต่ละบุคคล เช่น ผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปี อาจต้องตรวจน้ำตาลในเลือด ไขมันในเลือด และตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ นอกจากนี้ ในผู้หญิงอาจต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเพิ่มเติมอีกด้วย แม้การตรวจสุขภาพตามปัจจัยจะเป็นเรื่องของบุคคล แต่ก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องคำนึงถึงเช่นกัน

สวัสดิการด้านสุขภาพดีๆ ที่ควรมีทุกออฟฟิศ

สวัสดิการสนับสนุนเรื่องสุขภาพเป็นอีกหนึ่ง สวัสดิการที่พนักงานส่วนใหญ่ต้องการ เราจะพามาเช็กไปพร้อมกันว่า นอกจากสวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ยังมีสวัสดิการด้านสุขภาพอะไรบ้างที่ควรมีในออฟฟิศ

5 สวัสดิการด้านสุขภาพที่พนักงานมองหา

 1. สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี

 2. สวัสดิการประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต

 3. สวัสดิการด้านสุขภาพจิต

 4. สวัสดิการด้านทันตกรรม

 5. สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานหรือบุคคลในครอบครัว

ตรวจสุขภาพประจำปี สวัสดิการดีๆ ที่ออฟฟิศต้องมีให้ในยุคโควิด-19

จากรายการสวัสดิการด้านสุขภาพที่ยกตัวอย่างข้างต้นจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันเรื่องของสุขภาพเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจมากขึ้น นอกจากการตรวจสุขภาพประจำปีแล้ว ก็ยังมีประเด็นที่คนให้ความสนใจไม่แพ้กัน คือ สวัสดิการด้านประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ

การมีประกันจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจของพนักงานมากขึ้น เมื่อเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย หากคุณสนใจแผนประกันสุขภาพหรือประกันกลุ่มของ Cigna สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ หรือติดต่อฝ่ายขายองค์กรได้ที่ THHealthSales@cigna.com

เรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับภาคองค์กร พนักงานทุกคนในบริษัทล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญที่มีหน้าที่พากันขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าไปได้ สวัสดิการด้านสุขภาพที่ดีของบริษัทจะช่วยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีสุขภาพกายที่ดี มีความสุขในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมพาให้องค์กรเติบโตไปได้ไกลยิ่งขึ้น