Employee Engagement คืออะไร และสร้างอย่างไรในยุค WFH

Employee Engagement คืออะไร และสร้างอย่างไรในยุค WFH

Employee Engagement คือ การมีส่วนร่วมและความรู้สึกผูกพันของพนักงานที่มีต่องานและบริษัทด้วยความภาคภูมิใจและมองเห็นคุณค่าของงานที่ทำ จึงมีแรงจูงใจที่จะทำงานเพื่อสร้างความสำเร็จให้บริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ว่าในปัจจุบัน บริษัทต่างๆ และพนักงานจำนวนมากจะเริ่มคุ้นเคยและค้นพบประโยชน์มากมายของการ Work from Home แต่ก็มีความท้าทายที่จัดการได้ไม่ง่ายเช่นกัน โดยเฉพาะการสร้าง Employee Engagement ในช่วงเวลาที่ทุกคนต้องทำงานห่างไกลกัน

บทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักว่า Employee Engagement คืออะไร และมีวิธีสร้างให้เกิดขึ้นได้อย่างไรในยุค WFH

Employee Engagement คืออะไร และสร้างอย่างไรในยุค WFH

Employee Engagement คืออะไร

Employee Engagement คือ แนวคิดด้านทรัพยากรบุคคล (HR) ที่อธิบายถึงการวัดระดับความกระตือรือร้นและความทุ่มเทของพนักงานที่มีต่องานของตน พนักงานที่มีส่วนร่วมจะใส่ใจกับงานและผลการปฏิบัติงานของบริษัทอย่างสุดความสามารถ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจที่ความพยายามของพวกเขาได้ช่วยสร้างความสำเร็จให้กับบริษัท

Employee Engagement ถือเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีด้านการจัดการมาตั้งแต่ปี 1990 และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในช่วงปี 2000 เป็นต้นมา แม้ว่าจะมีข้อโต้แย้งเรื่องความยุ่งยากในการวัดผล แต่พบว่าการมีส่วนร่วมและความพึงพอใจของพนักงานล้วนมีความเชื่อมโยงกับรายได้และผลกำไรของบริษัททั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้ Employee Engagement จึงมีความสำคัญต่อความสำเร็จของบริษัท การสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและรักษาความผูกพันของพนักงาน โดยพนักงานที่มีส่วนร่วมมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้น รวมทั้งจะแสดงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมและเป้าหมายของบริษัทมากขึ้นตามไปด้วย

5 วิธีสร้าง Employee Engagement ในยุค WFH

 1. เชื่อมต่อการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี

  ให้พนักงานที่ Work from Home เชื่อมต่อกันผ่านการใช้เทคโนโลยีและช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เช่น Zoom, Asana และ Slack เพื่อปรับปรุงการสื่อสารและวิธีบริหารจัดการงานในแต่ละโปรเจกต์ระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานใช้ระบบคลาวด์ในการแชร์ไฟล์เพื่อทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

  อย่าลืมใช้ประโยชน์จากการประชุมทาง Video Call ด้วย แม้ว่าอีเมลและแชทจะเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยม แต่การสื่อสารแบบเห็นหน้ากันสามารถช่วยให้พนักงานรู้สึกมีส่วนร่วมมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการทำงานที่ออฟฟิศ

Employee Engagement คืออะไร และสร้างอย่างไรในยุค WFH
 1. แสดงให้พนักงานเห็นถึงความใส่ใจ

  บริษัทสามารถสร้างความสัมพันธ์และความรู้สึกที่ดีผ่านทางไกลให้กับพนักงานที่ Work from Home ได้ด้วยการอนุญาตให้พวกเขาสร้างสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตส่วนตัว เคารพเวลาส่วนตัวของพวกเขาด้วยการกำหนดขอบเขตเวลาทำงาน ปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย และความคาดหวังด้านประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสม

  นอกจากนี้ ควรหาเวลาพูดคุยกับพนักงานเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว งานอดิเรก ความเครียดและสุขภาพจิตหรืออารมณ์ ตลอดจนภาระงานต่างๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาหลีกเลี่ยงจากความเครียดและความเบื่อหน่ายได้

 2. สอบถามและรับฟังความคิดเห็น

  การ Work from Home อาจทำให้บริษัทขาดการรับรู้เกี่ยวกับปัญหาในการทำงานของพนักงาน ส่วนพนักงานก็ขาดโอกาสแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ด้วยเหตุนี้ การจัดทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อสำรวจความคิดเห็นและรับฟังปัญหาจากพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมทั้งควรแจ้งให้พนักงานได้ทราบว่าบริษัทจะดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามความคิดเห็นของพวกเขาเพราะเหตุใด เพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาไม่ถูกมองข้ามและได้รับการพิจารณาด้วยความใส่ใจ เมื่อพนักงานรู้สึกมีคุณค่าก็จะส่งผลให้มีความสุขและอยากมีส่วนร่วมในการทำงานกับบริษัทมากขึ้น

 3. ชื่นชมความสำเร็จของพนักงาน

  พนักงานที่ Work from Home หลายคนทุ่มเททำงานเกินเวลามากกว่าตอนเข้าออฟฟิศ แต่บ่อยครั้งพวกเขาพบว่าผลสำเร็จจากความทุ่มเทเหล่านั้นไม่มีใครมองเห็น ทางออกหนึ่งที่บริษัทสามารถทำได้ คือ การให้ความสำคัญกับการยกย่องพนักงานที่ทำงานได้ดีแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลกัน เช่น การใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่พนักงานทุกคนสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็น และชื่นชมเพื่อนร่วมงานทุกระดับได้แบบเรียลไทม์ เพราะการได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการเป็นประจำจะช่วยให้พนักงานมีกำลังใจและมองเห็นคุณค่าในตนเอง

 4. มอบเครื่องมือให้พนักงานพร้อมทำงาน

  การจัดเตรียมเครื่องมือและการฝึกอบรมที่จำเป็นต่างๆ ให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและมีพลังในการทำงานอย่างเต็มที่แม้ว่าจะทำงานอยู่ที่บ้านคือกุญแจสำคัญในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมทั้งเป็นหนึ่งในสวัสดิการที่บริษัทควรจัดเตรียมให้ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานใหม่หรือพนักงานเก่าก็ตาม

  ทั้งนี้ เครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความต้องการด้านฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่อาจรวมถึงค่าเช่า Co-Working Space สำหรับพนักงานที่มีข้อจำกัดในการทำงานที่บ้านได้ไม่สะดวก หรือแม้แต่การสนับสนุนค่าเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะให้กับพนักงานได้ดียิ่งขึ้น

 5. ให้ความยืดหยุ่นในการทำงาน

  สิ่งที่ดีที่สุดของการ Work from Home ที่พนักงานส่วนใหญ่ชื่นชอบ คือ ความยืดหยุ่นในการทำงาน แม้ว่าบริษัทอาจจำเป็นต้องกำหนดตารางเวลาที่แน่นอนสำหรับการประชุมทีมและทำงานร่วมกัน แต่อย่าลืมเปิดโอกาสให้พนักงานได้วางแผนการทำงานในช่วงเวลาที่เหลืออย่างอิสระด้วย ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานได้ดีขึ้นแล้ว ยังได้ลองพัฒนาวิธีการทำงานที่เหมาะสมกับตนเองเพื่อทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดอีกด้วย

Employee Engagement คืออะไร และสร้างอย่างไรในยุค WFH

 

เทรนด์การทำงานแบบ Work from Home มีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมและคงอยู่ต่อไป นั่นหมายความว่าการเข้าใจวิธีสร้าง Employee Engagement หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานที่ทำงานผ่านทางไกลจะมีความสำคัญมากกว่าที่เคย ซึ่งบริษัทที่ให้ความสำคัญและเริ่มลงมือสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างจริงจังจะได้รับผลตอบแทน คือ พนักงานที่มีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น รวมทั้งมีความผูกพันและภาคภูมิใจที่จะทำงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า