Ergonomics คือสิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้ามเพื่อสุขภาพพนักงาน

เชื่อหรือไม่ว่า Ergonomics คือแนวทางที่คุ้มค่าแก่การลงทุนเพราะนอกจากจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของบริษัทให้ดีขึ้น ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากปัญหาสุขภาพของพนักงานให้น้อยลงอีกด้วย ดังนั้น ไม่ว่าบริษัทของคุณจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ การออกแบบสำนักงานและปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมตามหลัก Ergonomics จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทุกบริษัทไม่ควรมองข้าม บทความนี้ เราจะพาไปทำความรู้จักว่า Ergonomics คืออะไร? และทำไมบริษัทควรให้ความสำคัญเพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน

Ergonomics คือสิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้ามเพื่อสุขภาพพนักงาน

Ergonomics คืออะไร?

Ergonomics หรือการยศาสตร์ มีรากศัพท์มาจากคำในภาษากรีกว่า "Ergon" ซึ่งแปลว่างาน และ "Nomos" ซึ่งแปลว่ากฎหมาย แปลรวมกันได้ว่า "กฎแห่งการทำงาน" หรือ "ศาสตร์แห่งการทำงาน"

ในปี 1993 Mark S. Sanders และ Ernest J. McCormick ผู้เขียนหนังสือ Human Factors In Engineering and Design ได้อธิบายว่า Ergonomics คือ การนำข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ ข้อจำกัด และพฤติกรรมของมนุษย์ไปสู่การจัดการงาน เครื่องมือและเครื่องจักรที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กล่าวอีกนัยหนึ่ง Ergonomics คือ ความสัมพันธ์ระหว่างงานกับผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการศึกษาแง่มุมต่างๆ ของสถานที่ทำงาน เช่น สภาพแวดล้อมทางกายภาพ จิตใจ สังคมและเทคโนโลยี

จะเห็นได้ว่า แนวคิดหลักของ Ergonomics คือ การปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสมกับบุคคล ไม่ใช่การบังคับบุคคลให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมซึ่งอาจมีความไม่เหมาะสมหรือก่อให้เกิดอันตรายในการทำงานได้

ถ้าอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้น Ergonomics เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงและส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้มีความปลอดภัยและเหมาะสม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความตึงเครียดทางร่างกายและจิตใจ ป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน เช่น ท่านั่งที่ไม่ดี ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกจากการใช้งานมากเกินไป ซึ่งการออกแบบพื้นที่ทำงาน การจัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสมตามหลัก Ergonomics จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงานในระยะยาว

ทำไมบริษัทควรให้ความสำคัญกับ Ergonomics

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำนักงานตามหลัก Ergonomics จะคุ้มค่าแก่การลงทุนหรือไม่ เรามีเหตุผลดีๆ มาให้คุณพิจารณา ดังนี้

 1. ช่วยส่งเสริมสุขภาพพนักงานและเพิ่ม Productivity ให้บริษัท

  พนักงานส่วนใหญ่ต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์โดยเฉลี่ยเกือบ 8 ชั่วโมงต่อวัน หากมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายและโรคภัยหลายอย่าง เช่น ออฟฟิศซินโดรม ปวดหลังเรื้อรัง ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก

  ดังนั้น บริษัทจึงควรให้ความสำคัญกับการออกแบบสำนักงานตามหลัก Ergonomics เพื่อช่วยปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้ในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์แบบ Ergonomics หรือแม้แต่การปรับความสว่างและอุณหภูมิของห้อง ตลอดจนการวาง Layout ของสำนักงานให้เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายและความรู้สึกของพนักงาน แถมยังช่วยลดระดับความเครียดได้อีกด้วย

  เมื่อพนักงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง Productivity และผลสำเร็จที่บริษัทได้รับในรูปแบบต่างๆ ก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากพนักงานรับรู้ถึงความใส่ใจของบริษัทที่ลงทุนปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้ดีต่อใจและสุขภาพร่างกาย จึงมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น

  ยืนยันด้วยผลการศึกษาของ Fellowes ที่ระบุว่า ชาวฝรั่งเศส 8 ใน 10 คนประสบปัญหาสุขภาพจากการจัด Workstation ที่ไม่เหมาะสม และพนักงานต้องเป็นฝ่ายหาทางแก้ไขด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงความสะดวกสบายในการทำงานแต่ละวัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ระดับแรงจูงใจในการทำงานของพวกเขาลดลงอย่างมาก

Ergonomics คือสิ่งที่บริษัทไม่ควรมองข้ามเพื่อสุขภาพพนักงาน
 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ

  เนื่องจาก Ergonomics ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เมื่อพวกเขาบรรลุความคาดหวังและเห็นคุณค่าที่บริษัทมอบให้ ก็จะช่วยส่งผลต่อการรับรู้และบอกต่อเรื่องราวดีๆ ของบริษัทไปยังบุคคลภายนอก ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาพนักงานฝีมือดีให้อยู่กับบริษัทไปนานๆ แล้ว ยังช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถคนใหม่ๆ ให้อยากมาร่วมงานด้วย

  การสร้างภาพลักษณ์บริษัทด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานแบบ Ergonomics จะช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดใจให้ใครๆ ก็อยากร่วมงานด้วย และสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้ง่ายๆ เช่น การจัดระเบียบสำนักงานใหม่ ออกแบบพื้นที่พักผ่อน หรือเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตามหลัก Ergonomics ก็จะช่วยแสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่และสุขภาพของพนักงานเป็นอันดับต้นๆ

  ปัจจุบัน การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวทางที่แพร่หลายมากขึ้นในบริษัทต่างๆ ทั้งธุรกิจ Startup, บริษัท SME และองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเริ่มสนใจเกี่ยวกับการตั้งค่า Ergonomics ภายในพื้นที่สำนักงานกันมากขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและพนักงานในระยะยาว

  ตัวอย่าง บริษัท Amazon ได้สร้าง Biospheres ขึ้นในปี 2018 ภายในสำนักงานที่ซีแอตเทิล เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานและอำนวยความสะดวกในการค้นหาไอเดียใหม่ๆ โดยอ้างอิงผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า สภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงานได้ ซึ่งผลสำเร็จที่เกิดขึ้นไม่เพียงช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้กับพนักงานเท่านั้น บริษัทยังได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์สถานที่และเปิดให้สาธารณชนเข้าชมจนกลายเป็นอีกช่องทางในการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทอีกด้วย

  บริษัท People Doc ในประเทศฝรั่งเศสคืออีกหนึ่งตัวอย่างของการใช้ Ergonomics เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทด้วยการกำหนดให้จัดพื้นที่บนโต๊ะทำงานแบบเรียบง่าย เช่น เน้นการจัดหาอุปกรณ์ให้น้อยที่สุด ไม่มีกองเอกสารหรืออุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมสมาธิและลดสาเหตุของความฟุ้งซ่าน รวมทั้งช่วยลดขยะจากการพิมพ์กระดาษเอกสารได้อีกด้วย

 2. เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

  Ergonomics เป็นแนวคิดกว้างๆ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่รวมองค์ประกอบหลายอย่างเข้าด้วยกัน ทำให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพนักงานได้มากขึ้น เมื่อบริษัทมุ่งมั่นจะดำเนินการโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานโดยไม่ละเลยเรื่องสุขภาพที่ดีของพนักงาน จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับบริษัทมากขึ้น นอกจากนี้ เมื่อพนักงานมาทำงานในสภาพแวดล้อมที่พวกเขามีความสุขและอารมณ์ดี การทำงานก็จะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออีกต่อไป

Summary

ในปัจจุบัน Ergonomics เป็นสิ่งที่บริษัทควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะการลงทุนเพื่อปรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เหมาะกับสรีระของพนักงานจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการนั่งทำงานนานๆ ทำให้พนักงานมีสุขภาพดีขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

นอกจากนี้ การให้ความสำคัญกับ Ergonomics ในที่ทำงานเพื่อความสะดวกสบายและสุขภาพของพนักงานยังทำให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีค่าและมีความสำคัญต่อบริษัท อยากที่จะทุ่มเททำงานให้ดีที่สุดและอยู่กับบริษัทไปนานๆ ในขณะเดียวกัน บริษัทก็จะได้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาพนักงานและบุคคลภายนอก เป็นแรงดึงดูดคนเก่งๆ ให้อยากมาร่วมงานด้วย จนกลายเป็นบริษัทที่น่าจับตามองทั้งในเรื่องนโยบายการดำเนินงานและความสำเร็จทางธุรกิจ

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า