10 สาเหตุพนักงานลาออก จุดอ่อนของบริษัทที่ต้องรีบแก้ไข

บริษัทของคุณมีอัตราการ ลาออกจากงานสูง ใช่หรือไม่? ถ้าคำตอบคือใช่ นี่เป็นสัญญาณเตือนสำหรับผู้บริหารและ HR ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาคำตอบว่าทำไมพนักงานถึงลาออกจากงาน คุณอาจแปลกใจกับสาเหตุบางประการที่ได้ค้นพบ รวมทั้งปัญหาที่ซุกอยู่ใต้พรมมานานโดยไม่เคยล่วงรู้มาก่อน ซึ่งหากปัญหาเหล่านั้นไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ก็อาจนำไปสู่การตัดสินใจลาออกของพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ ได้

บทความนี้ Cigna จะพาไปทำความรู้จักสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากงาน เพื่อให้คุณรีบหาทางกำจัดจุดอ่อนของบริษัทก่อนจะสายเกินแก้

พนักงานส่วนใหญ่ลาออกจากงานด้วยเหตุผลหลายประการ อาจเป็นไปได้ตั้งแต่ผู้จัดการไม่ดี เพื่อนร่วมงานไม่ดี ไม่ได้รับการยอมรับจากที่ทำงาน เงินเดือนกับหน้าที่ความรับผิดชอบสวนทางกัน มองไม่เห็นความก้าวหน้าในการทำงานและอื่นๆ อีกมากมาย

การตรวจสอบสาเหตุการลาออกที่แท้จริงของพนักงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะพนักงานส่วนใหญ่เข้าทำงานในบริษัทด้วยความหวังว่า งานที่ทำจะสอดคล้องกับอุดมคติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และเป้าหมายในชีวิต ดังนั้น เมื่อพวกเขาค้นพบว่าสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปอย่างที่คิด จึงตัดสินใจที่จะลาออกจากงานเพื่อหาบริษัทใหม่ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดีกว่า

ต่อไปนี้ คือ 10 สาเหตุสำคัญที่ทำให้พนักงานลาออกจากงาน ยิ่งคุณค้นพบและแก้ไขจุดอ่อนเหล่านี้ได้เร็วเท่าไร ก็จะช่วยให้บริษัทของคุณรักษาพนักงานที่ทำงานดีและมีศักยภาพเอาไว้ได้มากขึ้นเท่านั้น

 1. การย้ายที่อยู่อาศัย

  พนักงานบางคนจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น แต่งงาน ต้องการย้ายกลับไปอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากขึ้น ค่าครองชีพในเมืองที่สูงกว่าต่างหวัด เบื่อรถติดและการใช้เวลาเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานวันละหลายชั่วโมง

  ดังนั้น หากบริษัทของคุณยังไม่มีการปรับเปลี่ยนนโยบายให้พนักงานทำงานแบบ Remote Working หรือ Work from Home ก็อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกเพื่อย้ายไปอยู่บริษัทใหม่ใกล้ที่พักหรือมีนโยบายที่ยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ทำงาน

 2. ต้องการความท้าทายในการทำงานที่มากขึ้น

  หลังจากทำงานที่เดิมมาได้ระยะหนึ่ง พนักงานบางคนจะเริ่มคุ้นเคยกับงานในความรับผิดชอบของตนเองจนรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทำงานแบบเดิมซ้ำๆ และอาจนำไปสู่สาเหตุของการลาออกเพื่อหางานใหม่ที่มีความท้าทายมากขึ้น ถ้าบริษัทรู้ทันถึงสาเหตุและความต้องการของพนักงานในเรื่องนี้ อาจลองมอบหมายงานที่ใหญ่และยากขึ้นอีกระดับหนึ่ง เพื่อช่วยให้พนักงานที่กำลังหมดความท้าทายรู้สึกมีไฟในการทำงานขึ้นมาอีกครั้ง นอกจากนี้ อย่าลืมตอบแทนพนักงานที่ทำงานสุดท้าทายได้สำเร็จด้วยคำชื่นชมและให้โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพการงานด้วย

 3. มองหางานที่ได้เงินเดือนสูงขึ้น

  เงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นอีกสาเหตุสำคัญอันดับต้นๆ ที่ทำให้พนักงานส่วนใหญ่ตัดสินใจลาออกจากงาน เมื่อรู้สึกว่าตนเองได้รับเงินเดือนต่ำกว่าความสามารถและภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พนักงานหลายคนพร้อมที่จะยอมรับความรับผิดชอบที่มากขึ้นหากได้รับค่าตอบแทนที่มากขึ้น บริษัทจึงควรใส่ใจเรื่องการพิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนรวมถึงค่าตอบแทนพนักงานในรูปแบบอื่นๆ เช่น โบนัส คอมมิชชัน ค่าล่วงเวลา (OT) ให้สอดคล้องกับความสามารถ ผลการปฏิบัติงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน

 1. ไม่เห็นอนาคตและความก้าวหน้าทางอาชีพ

  หากบริษัทขาดการส่งเสริมความก้าวหน้าทางอาชีพให้กับพนักงาน ตีกรอบการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพในขอบเขตที่จำกัด จะส่งผลให้พนักงานที่ต้องการเติบโตอยากลาออกเพื่อแสวงหางานใหม่ที่ดูมีอนาคตมากกว่า ดังนั้น การแสดงให้พนักงานได้เห็นถึงโอกาสของการเติบโตในหน้าที่การงานตลอดจนนโยบายที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานอย่างเต็มที่ จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้พนักงานมองเห็นอนาคตและอยากร่วมงานกับบริษัทต่อไปนานๆ

 2. ไม่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากที่ทำงาน

  คำติชมและคำยกย่องเชิงบวกเป็นสิ่งที่ทำให้พนักงานรู้สึกดีและมีกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ในทางกลับกัน การทำงานในบริษัทที่ไม่ให้เกียรติ เพ่งเล็งแต่ข้อบกพร่อง มองข้ามผลงานที่พนักงานได้พยายามทุ่มเททำจนสำเร็จ การกระทำเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่บั่นทอนให้พนักงานตัดสินใจลาออกเพื่อเริ่มต้นกับบริษัทใหม่ที่ให้การยอมรับในความสามารถและมองเห็นคุณค่าของพนักงาน

 3. ขาดอิสระในการทำงาน

  ผู้จัดการที่ดีควรให้ความไว้วางใจพนักงานและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ลองค้นหาวิธีการทำงานต่างๆ ด้วยตนเองอย่างอิสระ แต่ผู้จัดการในหลายบริษัทมักเลือกใช้วิธีควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาแบบจ้องจับผิด ไม่รับฟังความคิดเห็น คอยติดตามพฤติกรรมการทำงานของพนักงานมากเกินไปจนขาดอิสระและนำไปสู่การตัดสินใจลาออกในที่สุด

 1. ความรู้สึกขัดแย้งกับนโยบายในที่ทำงาน

  พนักงานหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มักชื่นชอบบริษัทที่มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น หากบริษัทของคุณยังยึดติดกับนโยบายการทำงานแบบดั้งเดิมที่ต้องเข้าออกออฟฟิศตรงตามเวลาทุกวัน ไม่ยอมปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อาจต้องสูญเสียพนักงานที่มีศักยภาพให้กับบริษัทอื่นๆ อีกมากมายที่พร้อมยื่นข้อเสนอดังกล่าว นอกจากนี้ คุณยังอาจค้นพบว่าจำนวนวันลาป่วย ลากิจ และลาพักร้อนที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พนักงานตัดสินใจลาออกจากงานเช่นกัน

 2. วิสัยทัศน์ของบริษัทไม่ชัดเจน

  พนักงานส่วนใหญ่ต้องการทำงานให้กับบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน ดังนั้น ถ้าบริษัทของคุณไม่มีการกำหนดเป้าหมายและไม่สื่อสารแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบ อาจทำให้พนักงานรู้สึกขาดความเชื่อมั่นและไร้ทิศทางในการทำงาน พนักงานจึงอยากลาออกเพื่อมองหาบริษัทใหม่ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่แน่นอนมากกว่านี้

 3. มองหาบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น

  ถ้าบริษัทของคุณไม่มีการปรับขึ้นเงินเดือนหรือให้โบนัสกับพนักงานติดต่อกันหลายปี รวมทั้งมีการเลิกจ้างพนักงานบางส่วน อาจเป็นสัญญาณที่ทำให้พนักงานส่วนที่เหลือรู้สึกขาดความมั่นคงในอาชีพการงานจากปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเงินของบริษัท พนักงานจึงต้องการลาออกเพื่อย้ายไปทำงานในบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีโอกาสเติบโตได้ในอนาคต

 4. ต้องการ Work-Life Balance ที่ดีขึ้น

  การมีเวลาว่างให้กับครอบครัว เพื่อนฝูง และงานอดิเรกเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว พนักงานที่ต้องทำงานล่วงเวลาเป็นประจำหรือถูกผู้จัดการตามงานในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อยู่บ่อยๆ เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มส่งผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัว พนักงานจะรู้สึกหมดไฟและขอลาออกเพื่อเริ่มงานกับบริษัทใหม่ที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance ของพนักงาน จนเป็นเหตุผลที่พนักงานลาออกได้

 

การลาออกของพนักงาน หรือเหตุผลที่พนักงานลาออก อาจเป็นโอกาสให้คุณได้รับรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาที่บริษัทควรหาทางปรับปรุงแก้ไข แม้ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่สามารถเหนี่ยวรั้งพนักงานทุกคนไม่ให้ลาออกได้ แต่เชื่อว่าถ้าคุณเริ่มตรวจสอบและใส่ใจกับสาเหตุสำคัญทั้ง 10 ข้อข้างต้น จะช่วยลดอัตราการลาออกและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพเอาไว้ได้สำเร็จ เนื่องจากการสรรหาและพัฒนาบุคลากรใหม่ต้องใช้ต้นทุนสูงทั้งในด้านเวลาและงบประมาณ การทุ่มเทความพยายามเพื่อรักษาพนักงานคุณภาพที่คุณมีอยู่แล้วจึงอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่ากว่าและอยากให้คุณลองทำดู!

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า