Teamwork องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Dreamwork

7 ข้อดี ของการมี Teamwork องค์ประกอบสำคัญในบริษัท 

“Teamwork makes the dream work” หรือ “การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง” เป็นคำคมที่หลายคนรู้จักกันดีในโลกของการทำงานและธุรกิจ มีที่มาจากคำพูดดั้งเดิมของ John C. Maxwell โค้ชผู้นำ นักพูด และนักเขียนชาวอเมริกัน เจ้าของหนังสือขายดีที่มียอดขายมากกว่า 24 ล้านเล่มใน 50 ภาษา ซึ่งเขาเคยกล่าวไว้ว่า "การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง แต่วิสัยทัศน์จะกลายเป็นฝันร้าย เมื่อผู้นำมีความฝันที่ยิ่งใหญ่และทีมที่แย่"

 

แต่การสร้าง Teamwork ที่ดีจำเป็นต้องใช้เวลา ความพยายาม และการลงทุนเพื่อสร้างทีมที่มีศักยภาพ สามารถทำให้วิสัยทัศน์และความฝันขององค์กรเป็นจริงได้

ถ้าอยากรู้ว่าองค์ประกอบของ Teamwork สู่การสร้าง Dreamwork มีอะไรบ้าง? บทความนี้มีคำตอบ

Teamwork องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Dreamwork

องค์ประกอบของ Teamwork สู่การสร้าง Dreamwork

การสร้าง Teamwork ในที่ทำงานสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรได้อย่างมาก บริษัทที่ลงทุนในการสร้างทีมมักมีผลกำไรที่สูงขึ้นและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ามากขึ้น

ต่อไปนี้คือ 7 องค์ประกอบสำคัญของ Teamwork ที่จะนำพาองค์กรของคุณไปสู่การสร้าง Dreamwork ได้สำเร็จ

 1. วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

  เนื่องจากวิสัยทัศน์ที่ไม่ชัดเจนมักนำไปสู่ความคับข้องใจ ความสับสน และการเสียเวลากับงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ด้วยเหตุนี้ การกำหนดวิสัยทัศน์ของทีมที่ชัดเจนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมาชิกทุกคนมองเห็นเป้าหมายเดียวกัน และเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาว่าจะช่วยกันลงมือทำสิ่งนั้นให้บรรลุผลสำเร็จ

  ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ที่ดีควรสอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานส่วนบุคคล และเป็นแรงผลักดันเชิงบวกให้สมาชิกทุกคนอยากร่วมแรงร่วมใจกันทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ

 2. การมอบหมายงานที่เหมาะสม

  องค์ประกอบถัดไป คือ การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้สมาชิกในทีมอย่างเหมาะสมตามจุดแข็งและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาสังเกตและพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้รู้แน่ชัดว่าใครเหมาะสมกับงานในแต่ละตำแหน่งโดยธรรมชาติ สำหรับทีมที่มีพนักงานมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์อยู่แล้ว การมอบหมายงานให้ถูกคนก็จะทำได้ง่ายขึ้น

  อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยที่ควรคำนึงถึงนอกจากความเหมาะสม คือ การแบ่งความรับผิดชอบอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอิจฉาริษยาระหว่างสมาชิกในทีม เพราะนั่นอาจกลายเป็นอุปสรรคของการสร้าง Teamwork ซึ่งจะหยุดยั้งความฝันขององค์กรไม่ให้กลายเป็นจริง

 3. ระบบสนับสนุนทีมที่แข็งแกร่ง

  หลังจากมอบหมายงานและความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนอย่างเหมาะสมแล้ว การสร้างระบบสนับสนุนภายในทีมที่แข็งแกร่งก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยพื้นฐานมักเกิดจากสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันรวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่น จนทำให้สมาชิกรับรู้ถึงความผูกพันและตระหนักว่าพวกเขาคือกำลังสำคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของทีม

  นอกจากนี้ ระบบสนับสนุนที่ดียังช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัยทางใจในการทำงานท่ามกลางเพื่อนร่วมทีมที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันอยู่เสมอ

Teamwork องค์ประกอบสำคัญในการสร้าง Dreamwork
 1. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม

  การสนับสนุนให้สมาชิกในทีมได้ใช้เวลาพบปะสังสรรค์และทำกิจกรรมนอกเวลางานร่วมกันเป็นอีกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้าง Teamwork เพราะช่วยให้สมาชิกได้สื่อสารอย่างเป็นกันเองเพื่อทำความรู้จักตัวตนและสนิทสนมกันมากขึ้น มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับความสนใจที่คล้ายคลึงกันหรือปรึกษาปัญหาชีวิตที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่นอกที่ทำงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงการทำงานเป็นทีมและสร้างความไว้วางใจระหว่างสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี

 2. การสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ

  การจัดการงานในความรับผิดชอบอาจเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมากในบางครั้ง และสมาชิกในทีมอาจพบปัญหาติดขัดบางขั้นตอนของการปฏิบัติงาน หากไม่มีช่องทางในการสื่อสารหรือให้คำปรึกษาที่ชัดเจนภายในทีม อุปสรรคเหล่านี้อาจทำให้สมาชิกต้องจบงานด้วยความผิดพลาดและล้มเหลว สูญเสียเวลาและทรัพยากรอันมีค่าขององค์กรโดยใช่เหตุ รวมทั้งอาจเป็นการบ่อนทำลาย Teamwork ที่ทำให้ความฝันขององค์กรต้องดับสิ้นลง

  ดังนั้น องค์ประกอบของการสร้าง Teamwork ที่ดีจึงจำเป็นต้องกำหนดช่องทางและวิธีการสื่อสารให้ชัดเจนและเป็นระบบ หมั่นตรวจสอบปัญหาและติดตามความคืบหน้าในการทำงานของสมาชิกแต่ละคนอยู่เสมอ เพื่อช่วยสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 3. การสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก

  แม้ว่าสมาชิกจะทำงานร่วมกันภายในทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่บางครั้งเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของทีมก็อาจถูกขัดขวางจากองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยภายนอก เช่น คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะในองค์กรขนาดใหญ่

  ด้วยเหตุนี้ การสนับสนุนจากผู้บริหารที่มีอำนาจจึงเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญของการสร้าง Teamwork เช่น การจัดหาทรัพยากรและตอบสนองต่อข้อเสนอของพนักงานที่เป็นทีมปฏิบัติการด้วยความเข้าใจ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความแข็งแกร่งให้กับทีม เพราะไม่มีอะไรที่จะทำให้พนักงานท้อใจไปกว่าการทุ่มเททำงานอย่างสุดความสามารถ แต่กลับถูกมองข้ามหรือขัดขวางจนมองไม่เห็นหนทางความสำเร็จ

 4. การให้รางวัลตอบแทนความสำเร็จ

  องค์ประกอบสุดท้ายของการสร้าง Teamwork คือ การให้รางวัลตอบแทนความสำเร็จจากความพยายามของสมาชิกในทีมที่สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งรางวัลอาจเป็นไปได้ตั้งแต่คำชมเชย การขึ้นเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง โบนัสปลายปี หรือสิทธิพิเศษในรูปแบบต่างๆ เพื่อรักษาแรงจูงใจและสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกคนในทีมอยากพัฒนาศักยภาพการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ

Summary

คำกล่าวที่ว่า “Teamwork makes the dream work” หรือ “การทำงานเป็นทีมทำให้ความฝันเป็นจริง” ไม่ควรถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเอาเปรียบพนักงานหรือหวังกอบโกยผลประโยชน์ทางธุรกิจเพียงฝ่ายเดียว แต่ควรใช้ส่งเสริมความสามัคคีภายในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้พนักงานทุกคนเต็มใจที่จะทำงานเป็นทีมเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จ

ด้วยเหตุนี้ การสร้าง Teamwork เพื่อนำพาองค์กรไปสู่การสร้าง Dreamwork จึงควรมีองค์ประกอบสำคัญทั้งหมด 7 อย่าง ได้แก่ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน, การมอบหมายงานที่เหมาะสม, ระบบสนับสนุนทีมที่แข็งแกร่ง, กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในทีม, การสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นระบบ, การสนับสนุนจากปัจจัยภายนอก และการให้รางวัลตอบแทนความสำเร็จ

เพราะการสร้าง Teamwork ด้วยความจริงจังและจริงใจถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ซึ่งจะทำให้ทั้งองค์กรและพนักงานต่างเติบโตและก้าวสู่ความฝันที่เป็นจริงไปด้วยกัน