การสรรหาบุคลากรคือ? พร้อมจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย

การสรรหาบุคลากรคือ? พร้อมจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย

การสรรหาบุคลากร ในสายตาของคนทั่วไปอาจดูเหมือนงานง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ แต่ในความเป็นจริงการหาพนักงานใหม่จำเป็นต้องมีการวางแผนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าน HR ไม่ต่างจากการทำงานของแผนกอื่นๆ ภายในองค์กร

นอกจากนี้ พนักงานยังถือเป็นทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กร การว่าจ้างบุคลากรที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ธุรกิจต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโดยไม่จำเป็น ดังนั้น การสรรหาบุคลากรอย่างชาญฉลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรต้องทำความเข้าใจให้รอบด้าน

ถ้าคุณกำลังอยากรู้ว่าการสรรหาบุคลากรคืออะไร และจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วยมีอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบ

การสรรหาบุคลากรคือ? พร้อมจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย

การสรรหาบุคลากรคืออะไร?

การสรรหาบุคลากร คือ กระบวนการค้นหาและคัดกรองผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งที่องค์กรต้องการ อาจเริ่มต้นจากการโพสต์ประกาศรับสมัครงาน พิจารณา Resume เรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่เข้าตา จนกระทั่งถึงขั้นตอนการตัดสินใจว่าจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงานประจำขององค์กร

ในอดีตกระบวนการสรรหาบุคลากรจะมีแนวทางปฏิบัติที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้ตลาดแรงงานขยายตัวและเปิดกว้างมากขึ้น การค้นหาผู้สมัครงานที่ตอบโจทย์องค์กรจึงเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องอาศัยทักษะของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงตลอดจนความร่วมมือจากฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้กระบวนการสรรหาในขั้นตอนต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และได้บุคลากรที่ดีที่สุดมาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

5 จุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย

แน่นอนว่าการพิจารณาผู้สมัครจาก Resume และการสัมภาษณ์งานอาจไม่ใช่เรื่องง่ายนัก โดยเฉพาะการประเมินเรื่อง Soft Skills ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จับต้องได้น้อยกว่าเรื่องบุคลิกภาพหรือความสามารถด้าน Hard Skills จึงทำให้ HR หลายคนอาจมีคำถามหรือเกิดความลังเลใจว่าควรเลือกผู้สมัครแบบไหนดี?

ต่อไปนี้ คือ 5 คุณสมบัติสำคัญที่เราอยากแนะนำให้เป็นจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้คุณได้ค้นพบบุคลากรที่มีคุณภาพและลดความเสี่ยงในการสรรหาพนักงานที่ผิดพลาดไปพร้อมๆ กัน

การสรรหาบุคลากรคือ? พร้อมจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย
 1. ทักษะการทำงานเป็นทีม

  เนื่องจากงานส่วนใหญ่ต้องอาศัยความร่วมมือกับผู้อื่นและการทำงานเป็นทีม ในบางตำแหน่งอาจรวมถึงการเข้าไปบริหารจัดการงานของผู้อื่นด้วย หรือแม้แต่งานที่หลายคนมองว่าทำคนเดียวได้ เช่น การทำบัญชีหรือ การพัฒนาซอฟต์แวร์ก็ยังจำเป็นต้องติดต่อขอข้อมูลจำนวนมากจากผู้อื่น ด้วยเหตุนี้ ทักษะการทำงานเป็นทีมจึงเป็นสิ่งที่คุณควรมองหาจากผู้สมัครงานทุกคน

 2. ความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้

  การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกการทำงานยุคปัจจุบัน เพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบและรูปแบบการทำงานในองค์กรต่างๆ ต้องเปลี่ยนตามไปด้วย คนที่หยุดเรียนรู้จึงมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง แม้ว่าจะเคยมีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานที่สั่งสมมายาวนานแค่ไหนก็อาจถูกคนรุ่นหลังไล่ตามทันในท้ายที่สุด

  ดังนั้น ความสามารถในการเรียนรู้จึงเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของพนักงาน ซึ่งไม่ได้จำกัดแค่การเรียนรู้ทักษะทางวิชาชีพใหม่ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาทางด้านอารมณ์และจิตใจในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วย

 3. ทักษะในการสื่อสาร

  ผู้สมัครงานทุกตำแหน่งควรมีทักษะในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้อย่างชัดเจนทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร รวมทั้งสามารถทำความเข้าใจในสิ่งที่ผู้อื่นสื่อสารได้อย่างถูกต้องด้วย แม้ว่าในบางตำแหน่งอาจไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดได้ดี พูดเก่งหรือมีคารมคมคาย แต่ถ้าคนไหนสามารถทำได้ก็จะช่วยส่งเสริมให้ตัวเองดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น

  ทั้งนี้ คุณอาจทดสอบผู้สมัครด้วยการให้ลองตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับโจทย์หรือหัวข้อที่กำหนด เพราะถ้าผู้สมัครมีปัญหาหรือขาดทักษะด้านการสื่อสารย่อมมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากรับเข้ามาทำงานแล้ว

 4. แรงจูงใจในตนเอง

  พนักงานที่มีแรงจูงใจในตนเองมักจะชื่นชอบและหลงใหลในงานที่ทำมากจนกระทั่งอยากทำผลงานให้ออกมาดีที่สุด โดยไม่ได้คำนึงถึงรางวัลหรือผลตอบแทนมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงาน อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า HR จะต้องพยายามค้นหาผู้สมัครที่ยอมอุทิศตนทำงานหนักอย่างเต็มที่โดยไม่บ่นหรือร้องขอเงินเดือนที่สูงขึ้น เพราะองค์กรที่ดีควรจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานที่มีศักยภาพอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่อง Work Life Balance ด้วย

 5. เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้

  วัฒนธรรมของแต่ละองค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกันได้ ทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรจึงไม่ใช่แค่เรื่องพื้นฐานง่ายๆ เช่น การรับประทานอาหารกลางวันหรือไปปาร์ตี้สังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานหลังเลิกงาน แต่เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจ ยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบ เช่น การแต่งกาย เวลาเข้าออกงาน และรูปแบบการทำงานซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปในแต่ละทีม แม้จะอยู่ในองค์กรเดียวกันก็ตาม

  ดังนั้น การสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติสอดคล้องและเข้ากันได้กับทีมงานเดิมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดเวลาในการปรับตัว ป้องกันปัญหาความขัดแย้ง ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

การสรรหาบุคลากรคือ? พร้อมจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วย

Summary

ในยุคที่ตลาดแรงงานขยายตัวและเปิดกว้างมากขึ้น เราหวังว่าจุดสังเกตของผู้สมัครที่น่าร่วมงานด้วยทั้ง 5 ข้อนี้จะเป็นแนวทางให้ HR ของแต่ละองค์กรสามารถประเมินคุณสมบัติและทักษะจำเป็นที่ควรมองหาจากผู้สมัครได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

เนื่องจากพนักงานคือกำลังสำคัญขององค์กร การสรรหาบุคลากรที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จึงมีความสำคัญ เพราะการจ้างงานที่ผิดพลาดจะส่งผลให้องค์กรต้องสูญเสียทั้งเวลาและงบประมาณในการหาคนมาทดแทนอยู่เรื่อยๆ ในทางกลับกันถ้าองค์กรประสบความสำเร็จในการสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมก็จะช่วยให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า