รวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

รวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมละลายพฤติกรรม (Ice Breaking) เป็นกิจกรรมสั้นๆ และเรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้พนักงานทุกคนได้ทำความรู้จักและกระชับความสัมพันธ์จนสนิทสนม รู้สึกสบายใจในการทำงานร่วมกัน เพราะการสร้างความสามัคคีและความผูกพันซึ่งกันและกันระหว่างพนักงานในทีมคือหัวใจสำคัญของการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพในการทำงาน

นอกจากนี้ กิจกรรมละลายพฤติกรรมยังมีประโยชน์อีกหลายประการ อาทิ เปิดโอกาสให้พนักงานได้สนุกกับการเล่นที่ช่วยให้พวกเขาได้พักสมองจากการทำงาน ทำลายอุปสรรคในการสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพนักงาน ช่วยปลุกพลังหรือผ่อนคลายความตึงเครียดก่อนเริ่มประชุม ทำให้ทุกคนมีสมาธิพร้อมที่จะแบ่งปันความคิดเห็นและระดมสมองร่วมกันอย่างเต็มที่ เป็นต้น

บทความนี้ เราได้รวบรวมกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานในโอกาสต่างๆ มาเป็นแนวทางให้คุณลองนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ ดังนี้

 • ทำความรู้จักกันในทีม
 • ตรียมพร้อมก่อนเริ่มประชุม
 • สร้างบรรยากาศสนุกสนาน
 • ปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม
รวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อทำความรู้จักกันในทีม

 • ตัวอย่างกิจกรรม: เกมจับโกหก
  วิธีเล่น:
  1. ให้พนักงานแต่ละคนเขียนข้อความเกี่ยวกับตนเอง 3 ข้อความ โดยสองข้อความเป็นเรื่องจริง ส่วนอีกหนึ่งข้อความเป็นเรื่องเท็จ
  2. จากนั้นให้ผลัดกันออกมานำเสนอทั้ง 3 ข้อความที่เขียนไว้ทีละคน
  3. ส่วนคนในกลุ่มที่เหลือจะต้องช่วยกันถามคำถามและสังเกตปฏิกิริยาของเจ้าของข้อความเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุด ก่อนจะช่วยกันโหวตว่าข้อความไหนคือเรื่องโกหก
  4. เจ้าของข้อความเฉลยคำตอบ จากนั้นให้แต่ละคนสลับกันออกมาเป็นคนเล่าและคนจับโกหกจนครบทุกคน

  กิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พนักงานรู้จักกันดีขึ้น แต่ยังช่วยคลายเครียดและทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ภายในทีมได้ในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเริ่มประชุม

 • ตัวอย่างกิจกรรม: ขอหนึ่งคำ
  วิธีเล่น:
  1. แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มเล็กๆ และช่วยกันคิดคำหนึ่งคำเพื่ออธิบายเกี่ยวกับบริษัท หัวข้อการประชุม หรือโครงการที่กำลังทำอยู่
  2. ให้เวลาหารือกันในกลุ่มประมาณ 2-3 นาที
  3. แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอคำดังกล่าวพร้อมอธิบายเหตุผล

  กิจกรรมนี้อาจทำให้คุณค้นพบ “คำ” ที่น่าสนใจ ซึ่งนำไปสู่จังหวะของการเริ่มต้นประชุมที่เหมาะสมได้ นอกจากนี้ การทำกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆ ยังทำให้ทุกคนได้ร่วมออกความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการนำเสนองานหรือแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่เมื่อเริ่มการประชุมจริง

รวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศสนุกสนาน

 • ตัวอย่างกิจกรรม: ขอสามชื่อ
  วิธีเล่น:
  1. ให้สมาชิกทุกคนนั่งล้อมวงกัน จากนั้นสุ่มหาบุคคลแรกที่จะเป็นคนเริ่มต้นตั้งโจทย์เกี่ยวกับหมวดหมู่ของอะไรก็ได้ เช่น ชื่อยานอวกาศ สายพันธุ์เชื้อไวรัส
  2. จากนั้นให้คนในวงที่นั่งถัดไปทางซ้ายมือหรือขวามือก็ได้ พูด 3 ชื่อที่คิดว่าเข้ากับโจทย์นั้นให้เร็วที่สุด โดยไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อที่มีอยู่จริงก็ได้ ไม่มีการตัดสินถูกผิดใดๆ
  3. เมื่อตอบครบ 3 ชื่อให้ทุกคนปรบมือ
  4. จากนั้นให้คนที่ตอบเปลี่ยนมาเป็นคนตั้งโจทย์ใหม่แล้วให้คนที่นั่งถัดไปเป็นคนตอบ
  5. ทำเช่นนี้วนไปเรื่อยๆ รอบวงจนทุกคนได้มีโอกาสเป็นทั้งคนตั้งโจทย์และคิดชื่อ

  กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์อย่างรวดเร็วแบบไม่ต้องผ่านการกลั่นกรอง ไม่ต้องกลัวถูกผิด ช่วยให้ทุกคนได้ผ่อนคลายสมองและสร้างการมีส่วนร่วมในบรรยากาศที่สนุกสนานก่อนเริ่มการประชุม

กิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื่อปรับปรุงการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • ตัวอย่างกิจกรรม: Marshmallow Challenge
  วิธีเล่น:
  1. แบ่งพนักงานออกเป็นกลุ่มเล็กๆ ไม่เกินหกคนต่อกลุ่ม
  2. ให้แต่ละกลุ่มสร้างโครงสร้างแบบลอยตัวให้สูงที่สุดโดยใช้เส้นสปาเก็ตตี้ไม่เกิน 20 แท่ง เทปยาว 1 หลา เชือก 1 หลา และมาร์ชเมลโลว์ 1 ชิ้น ทั้งนี้มาร์ชเมลโลว์ต้องอยู่ด้านบนและโครงสร้างต้องยืนหยัดอย่างมั่นคง ไม่สามารถยกขึ้นหรือห้อยลงมาจากเพดานได้
  3. กำหนดระยะเวลาในการต่อโครงสร้าง แนะนำว่าไม่ควรเกิน 5 นาที
  4. หลังจากครบ 5 นาทีให้ทุกคนวางมือ และมาช่วยกันโหวตว่าผลงานของกลุ่มไหนดีที่สุด โดยพิจารณาได้จากทั้งเรื่องรูปลักษณ์ ความสูง หรือความมั่นคงแข็งแรง

  กิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในทีม สร้างพลวัตกลุ่มและภาวะผู้นำ ฝึกทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรมและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี

รวมกิจกรรมละลายพฤติกรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม

Summary

ทีมที่แข็งแกร่งไม่สามารถสร้างได้ในชั่วข้ามคืน แต่เกิดจากการเริ่มต้นละลายพฤติกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไปทีละนิดจนกลายเป็นความสนิทสนมและไว้วางใจกันในที่สุด

กิจกรรมละลายพฤติกรรมที่ดีจะช่วยวางรากฐานการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร สร้างความผูกพันและความรู้สึกปลอดภัยทางใจในที่ทำงาน ส่งผลให้บริษัทของคุณมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ก่อนจะเริ่มทำโครงการอะไรใหม่ๆ ร่วมกัน หรือทุกครั้งที่มีสมาชิกใหม่เข้ามาในทีม อย่าลืมให้ความสำคัญกับการละลายพฤติกรรมด้วย

หวังว่าแนวทางและตัวอย่างกิจกรรมละลายพฤติกรรมในบทความนี้จะช่วยให้คุณค้นพบแนวทางการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับองค์กรและช่วยสร้างทีมเวิร์คในฝันให้เกิดขึ้นได้จริง