Zoom Fatigue อาการล้าจากการประชุมออนไลน์ พร้อมวิธีแก้ไข

Zoom Fatigue อาการล้าจากการประชุมออนไลน์ พร้อมวิธีแก้ไข

ใครที่ Work From Home แล้วมีอาการเหล่านี้บ้าง รู้สึกเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย หลังจากการประชุมออนไลน์ คุณอาจเข้าข่ายอาการ Zoom Fatigue ความเหนื่อยล้าที่มาพร้อมกับการ Work From Home มีสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้ไขอาการนี้ได้อย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

Zoom Fatigue คืออะไร

Zoom Fatigue คือ อาการเหนื่อยล้าที่เกิดขึ้นจากการประชุมออนไลน์ ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยจากการศึกษาของ SSRN (Social Science Research Network) พบว่า ผู้หญิงกว่า 14% จากกลุ่มตัวอย่าง 10,591 คนมีอาการ Zoom Fatigue ส่วนผู้ชายมีแค่ 6% เท่านั้น โดยสาเหตุของอาการดังกล่าวมีดังนี้

 1. การใช้สมาธิที่สูงมากกว่าปกติในการประชุมออนไลน์ เนื่องจากต้องคอยสังเกตท่าทางของผู้ร่วมประชุมแต่ละคนผ่านจอขนาดเล็ก ทำให้ต้องใช้สายตาเพ่งจอเป็นระยะเวลานาน จนทำให้เกิดอาการล้า
 2. การจัดการกับความเงียบในห้องประชุม เนื่องจากความเงียบในการประชุมออนไลน์จะทำให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมากกว่าการประชุมแบบปกติ ดังนั้น ผู้เข้าประชุมจึงต้องใช้พลังงานสูงเพื่อชวนพูดคุยหรือพยายามทำให้บรรยากาศการประชุมไม่อึดอัด
 3. อิริยาบถที่แตกต่างจากการประชุมแบบปกติ ยกตัวอย่างเช่น การสื่อสารผ่านภาษากายไม่ได้ จึงต้องพยายามทำให้ผู้ร่วมประชุมเข้าใจผ่านการพูดเพียงอย่างเดียว ซึ่งใครที่ถนัดใช้ภาษากายในการสื่อสารจะเกิดความรู้สึกไม่เป็นตัวเองขณะประชุม
 4. ใช้พลังงานกับกระบวนการคิดอย่างหนัก เพราะต้องเตรียมรับมือกับการตอบคำถามอย่างทันทีทันใด อีกทั้ง การประชุมออนไลน์เมื่อใครพูดขึ้นมา จะรู้สึกเหมือนคนทั้งห้องประชุมจับตามองอยู่ ทำให้เกิดความรู้สึกเกร็งและต้องใช้พลังงานกับการเตรียมคำพูดอย่างหนักเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
 5. ความกังวลในเรื่องความพร้อมขณะประชุม เช่น เสียงรบกวนและสัญญาณอินเทอร์เน็ต เนื่องจากความชัดเจนในการประชุมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น หากการประชุมมีเสียงรบกวน อาจทำให้ต้องพูดซ้ำหรือต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดความเครียดขณะประชุมได้
Zoom Fatigue อาการล้าจากการประชุมออนไลน์ พร้อมวิธีแก้ไข

การแก้ไขปัญหาอาการ Zoom Fatigue

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้หลากหลายวิธี โดยส่วนใหญ่ต้องอาศัยการตัดสินใจจากองค์กร เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการประชุมให้เอื้อต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น โดยแนวทางการลดอาการ Zoom Fatigue มีดังนี้

 1. การประชุมด้วยเสียง

  จากสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้นว่า อริยาบถขณะประชุมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอาการ Zoom Fatigue โดยการประชุมด้วยเสียงแบบไม่เปิดกล้อง จะช่วยให้ผู้เข้าประชุมรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น ทั้งการขยับร่างกาย คลายความตึงเครียดจากการสบตา และไม่ต้องกังวลถึงรูปลักษณ์ขณะประชุม

  นอกจากนี้ ข้อดีของการประชุมด้วยเสียงจะทำให้พนักงานมีสมาธิจดจ่อกับข้อมูลที่ต้องใช้ในการประชุมมากกว่าการเปิดกล้อง อีกทั้งยังเสริมสร้างความมั่นใจในการพูดโดยไม่ต้องกังวลว่าสีหน้าและท่าทางที่ใช้จะเหมาะสมหรือไม่

 2. ลดความตึงเครียดลงด้วยฟิลเตอร์และภาพพื้นหลัง

  หากเป็นการประชุมภายในองค์กร การลดความตึงเครียดจะช่วยให้พนักงานห่างไกลจากอาการ Zoom Fatigue มากขึ้น โดยเปลี่ยนการประชุมที่เคร่งเครียดให้ผ่อนคลายลงด้วยการใช้ฟิลเตอร์ขณะประชุม หรือการปรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง (Background) ให้สนุกสนานมากขึ้น

  ข้อดีของการใช้ฟิลเตอร์และภาพพื้นหลัง นอกจากจะช่วยลดความตึงเครียดขณะประชุมงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลาย สนุกกับการปรับเปลี่ยนฟิลเตอร์และภาพพื้นหลัง ลดช่องว่างความห่างไกล เติมเต็มด้วยความสนุกในการทำงาน

 3. เพิ่มระยะห่างด้วยการปรับขนาดหน้าจอ

  ในกรณีที่พนักงานรู้สึกกดดันจากการจ้องหน้าจอเป็นเวลานาน หรือรู้สึกถูกจับจ้องตลอดเวลา การลดขนาดหน้าจอให้เห็นตัวเองบนจอน้อยลง หรือการปรับขนาดหน้าจอการประชุมให้เล็กลงจะช่วยผ่อนคลายความรู้สึกที่ถูกจับจ้องได้

  นอกจากนี้ การเพิ่มระยะห่างระหว่างหน้าจอกับตัวเองก็เป็นอีกแนวทางที่สามารถทำได้ เช่น ขยับเก้าอี้ให้ห่างจากโต๊ะทำงานในระดับนึง และเลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้เห็นข้อมูลโดยที่ยังรักษาระยะห่างได้อยู่ จะช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการจ้องหน้าจอใกล้ๆ เป็นระยะเวลานานได้

 4. เตรียมความพร้อมก่อนการประชุม

  การเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมในที่นี้ หมายถึงการศึกษาข้อมูลในการประชุมให้พร้อมว่าแต่ละสไลด์มีส่วนไหนบ้างที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เพื่อคาดการณ์และเตรียมคำตอบให้พร้อมสำหรับคำถามที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างประชุม

  ไม่เพียงแต่การเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเท่านั้น การเตรียมสถานที่ก็สำคัญด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ทำงานหรือห้องทำงานโดยเฉพาะที่ห่างจากคนในครอบครัว เพื่อป้องกันปัญหาเสียงรบกวนขณะเข้าประชุม ทำให้คลายความกังวลเรื่องเสียงรบกวนได้

Zoom Fatigue อาการล้าจากการประชุมออนไลน์ พร้อมวิธีแก้ไข
 1. การประชุมที่ออฟฟิศกับเพื่อนร่วมงาน

  บางครั้งการประชุมออนไลน์คนเดียวที่บ้านเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดความรู้สึกว่าต้องรับมืออยู่คนเดียวตลอดเวลา ดังนั้น หากเป็นไปได้ลองนัดเพื่อนร่วมงานมาที่ออฟฟิศและเข้าประชุมพร้อมกัน เพื่อช่วยคลายความตึงเครียดขณะประชุมและรู้สึกว่ามีเพื่อนคอยสนับสนุนขณะประชุมด้วย

  แต่สำหรับบริษัทที่ยังไม่มีนโยบายให้พนักงานเข้าออฟฟิศ ก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นการนัดเจอที่ร้านกาแฟ หรือการเข้ามาในห้องประชุมออนไลน์ก่อนเวลา เพื่อพูดคุยเรื่องทั่วไป ถามไถ่สารทุกข์สุขดิบ ความเป็นอยู่กันก่อนประชุม ก็จะช่วยลดความตึงเครียดและสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายเมื่อเริ่มการประชุม

  นอกจากนี้องค์กรสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้ ผ่านการมี Employee Engagement รับฟังปัญหาของพนักงานให้มากขึ้น สร้างความมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับพนักงาน หรือการปรับใช้การทำงานแบบ Workation มอบอิสระให้พนักงานได้พักผ่อนขณะทำงาน ลดความอ่อนล้า เติบเต็มความสุขในการทำงาน

สรุป

Zoom Fatigue คือ อาการล้าที่เกิดจากการประชุมออนไลน์ แก้ไขได้ด้วยการลดความตึงเครียดในการประชุม โดยองค์กรมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยให้อาการเหล่านี้เบาบางลง เช่น ปรับรูปแบบประชุมด้วยเสียง นำแนวคิด Employee Engagement รับฟังปัญหาของพนักงานเพิ่มขึ้น หรือ เพิ่มอิสระทำงานแบบ Workation เปลี่ยนสถานที่ทำงานให้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความสุขและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า