HR ที่ดีควรมีการวางตัวอย่างไรดีกับเพื่อนร่วมงาน

4 แนวทางการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานของ HR มืออาชีพ

หลายคนอาจสงสัยว่า HR เป็นเพื่อนกับพนักงานได้หรือไม่? เพราะโดยทั่วไปการสร้างมิตรภาพในที่ทำงานมักส่งผลดี แต่สำหรับ HR การวางตัวเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานบางคนมากเกินไปอาจส่งผลเสีย ทำให้คุณต้องตกที่นั่งลำบากและถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดอาจทำให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งจะทำลายความน่าเชื่อถือของคุณได้อย่างง่ายดาย ดังนั้น ในฐานะ HR จึงจำเป็นต้องวางตัวให้เหมาะสมเพื่อรักษาสมดุลระหว่างมิตรภาพและความเป็นมืออาชีพในการทำงานให้ดีที่สุด

ถ้าอยากรู้ว่า ทำไมการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานจึงสำคัญสำหรับ HR? และแนวทางการวางตัวที่เหมาะสมของ HR มืออาชีพควรเป็นอย่างไร? บทความนี้มีคำตอบ

HR ที่ดีควรมีการวางตัวอย่างไรดีกับเพื่อนร่วมงาน

ทำไมการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานจึงสำคัญสำหรับ HR

เพราะพนักงานทุกคนต่างคาดหวังที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมจากฝ่าย HR ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญต่อชีวิตการทำงานของพนักงานจำนวนมาก เช่น

 • เป็นผู้ร่วมพิจารณาการเลื่อนตำแหน่ง ปรับขึ้นเงินเดือน หรือเลิกจ้างพนักงาน
 • มีส่วนร่วมในการสอบสวนและตัดสินลงโทษพนักงานที่กระทำความผิด
 • มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจว่าจ้างและไล่พนักงานออก

ดังนั้น หากพนักงานสักคนบังเอิญรู้ว่าคุณสนิทสนมกับเพื่อนร่วมงานคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษ ก็อาจกลายเป็นชนวนเหตุของปัญหาที่ทำให้ HR อย่างคุณหมดความน่าเชื่อถือได้ เช่น เมื่อเพื่อนสนิทในที่ทำงานของคุณได้เลื่อนตำแหน่ง ก็จะเริ่มมีคนจับกลุ่มซุบซิบนินทาว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวของคุณกับเพื่อน แม้ว่าในความเป็นจริงเพื่อนของคุณจะทำงานได้ดีเยี่ยมจนสมควรได้รับการเลื่อนตำแหน่งอยู่แล้วก็ตาม

แม้จะมีข้อควรระวังอยู่หลายประการ แต่ใช่ว่า HR จะต้องทำตัวห่างเหินหรือสร้างสัมพันธไมตรีกับใครในที่ทำงานไม่ได้เลย ต่อไปนี้ คือ 4 แนวทางการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานให้เหมาะสมสำหรับ HR มืออาชีพที่ต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและรักษาความน่าเชื่อถือในการทำงานไปพร้อมๆ กัน

HR ที่ดีควรมีการวางตัวอย่างไรดีกับเพื่อนร่วมงาน
 1. กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจน

  การกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานไว้ในใจตั้งแต่ต้นจะช่วยให้คุณแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันได้อย่างชัดเจน รวมทั้งยังเป็นกรอบที่คอยชี้นำให้คุณสามารถวางตัวและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานได้อย่างเหมาะสมตามความจำเป็นอีกด้วย

  ในบางครั้งการกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์อาจเป็นเรื่องยากและมีแนวโน้มที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กร แต่ถ้าคุณเลือกที่จะแสดงออกด้วยการวางตัวเป็นกลางกับพนักงานทุกระดับอย่างเปิดเผยตั้งแต่ต้น ก็จะช่วยลดแรงเสียดทานและทำให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ไม่สบายใจได้ในระดับหนึ่ง

 2. ห้ามมีเพื่อนร่วมงานคนโปรด

  HR อาจมีเพื่อนในที่ทำงานได้ แต่ห้ามมีเพื่อนร่วมงานคนโปรด เพราะมิตรภาพที่แน่นแฟ้นนั้นอาจกลายเป็นชนวนเหตุที่สั่นคลอนการทำหน้าที่ในฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างร้ายแรง หากพนักงานคนอื่นๆ รู้สึกว่าความสนิทสนมนั้นคือความลำเอียง จนเกิดระแวงว่าเพื่อนคนโปรดของ HR อาจได้รับโอกาสและผลประโยชน์ในเรื่องหน้าที่การงานมากกว่าคนอื่น ซึ่งจะส่งผลเสียต่อทั้ง HR และเพื่อนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าความระแวงเหล่านั้นจะไม่ได้เป็นความจริงหรือยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ตาม

  ดังนั้น ถ้าคุณเป็น HR และกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ ให้พยายามหลีกเลี่ยงการมีเพื่อนสนิทในที่ทำงาน และปฏิบัติกับทุกคนในฐานะเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียม เพื่อรักษาความเป็นมืออาชีพและป้องกันไม่ให้ตำแหน่งหน้าที่ของคุณต้องเสื่อมเสียเพียงเพราะการแสดงออกถึงมิตรภาพที่เกินขอบเขต

 3. หลีกเลี่ยงการนินทา

  หน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของ HR ในฐานะตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท คือ การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมที่ดี รวมทั้งการรักษาความลับของบริษัทและข้อมูลส่วนตัวของเพื่อนร่วมงาน ด้วยเหตุนี้ HR จึงไม่ควรทำตัวเป็นเจ้ากรมข่าวลือ และถ้าคุณมีเพื่อนมากมายทั่วบริษัทก็จะยิ่งมีโอกาสพบเจอเรื่องซุบซิบนินทามากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งสิ่งที่ HR พึงกระทำ คือ การหลีกเลี่ยงไม่ใช่เข้าร่วม และเรียนรู้วิธีที่จะช่วยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานให้แก้ไขปัญหาคับข้องใจต่างๆ ในทางที่ถูกต้อง เพื่อยุติวงจรการนินทาภายในบริษัทให้จบสิ้นลง

 4. รักษาสมดุลระหว่างมิตรภาพกับความเป็นมืออาชีพ

  แม้ว่า HR จำเป็นต้องกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานให้ชัดเจน แต่ก็ควรตรวจสอบให้แน่ใจเช่นกันว่า คุณยังสามารถเชื่อมต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองและเข้าถึงเพื่อนพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะการแสดงออกให้พนักงานทุกคนรับรู้ถึงความเป็นมิตร ยินดีรับฟังปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้ได้ รวมถึงการแสดงความเอาใจใส่ห่วงใยทุกข์สุขในการทำงานของเพื่อนพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ก็เป็นอีกบทบาทสำคัญที่ HR มืออาชีพพึงกระทำ โดยที่ยังควบคุมให้อยู่ในขอบเขตการวางตัวที่เหมาะสมได้

HR ที่ดีควรมีการวางตัวกับเพื่อนร่วมงาน การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของงานแทบทุกอาชีพ แต่ในฐานะ HR ซึ่งต้องทำงานเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และความก้าวหน้าในชีวิตการทำงานของพนักงานมากมาย จึงจำเป็นต้องคำนึงถึงการวางตัวกับเพื่อนร่วมงานให้เหมาะสมเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาและความเข้าใจผิดต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ โดยมีแนวทางเบื้องต้น ได้แก่ การกำหนดขอบเขตความสัมพันธ์ที่ชัดเจน ห้ามมีเพื่อนร่วมงานคนโปรด หลีกเลี่ยงการนินทา และการรักษาสมดุลระหว่างมิตรภาพกับความเป็นมืออาชีพ ซึ่ง

แนวทางเหล่านี้จะช่วยให้ HR สามารถประสบความสำเร็จในสายอาชีพโดยไม่จำเป็นต้องละทิ้งมิตรภาพระหว่างการทำงานไปอย่างสิ้นเชิง

หากสนใจมอบสวัสดิการดีๆ ให้พนักงานในองค์กรของคุณทำงานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ ด้วยแผนประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่มสุดคุ้มของ Cigna อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนประกันกลุ่มจากซิกน่า