การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ข้อควรรู้! กรณีใดบ้างที่ประกันสุขภาพกลุ่มจะไม่คุ้มครอง

เพื่อสวัสดิภาพที่ดีของบุคลากรภายในบริษัท จึงมีผู้บริหารจำนวนไม่น้อยที่มอบสวัสดิการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับพนักงานเพื่อคุ้มครองพวกเขาจากโรคภัยไข้เจ็บ และอุบัติเหตุต่างๆ

แต่ทว่า ประกันสุขภาพกลุ่มนั้นก็มีเงื่อนไขที่จะยกเว้นการให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน แต่จะมีอะไรบ้างนั้น มาหาคำตอบได้ที่บทความนี้เลย!

หากต้องการทราบว่าประกันสุขภาพกลุ่มให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง สามารถอ่านข้อมูลได้ >>> ที่นี่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ประกันสุขภาพกลุ่มไม่คุ้มครองกรณีใดบ้าง!

ประกันสุขภาพกลุ่มนั้น แม้ว่าจะให้ความคุ้มครองการอาการเจ็บป่วย และโรคภัยต่างๆ อย่างครอบคลุม แต่ก็ยังมีกรณีที่ประกันต้องปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองด้วยเช่นกัน

โดยประกันสุขภาพกลุ่มนั้น จะยกเว้นการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล หรือความเสียหายที่เกิดจากการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือบาดเจ็บ จากกรณีต่างๆ ดังนี้

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป หรือการขอเข้ารับการรักษาด้วยตนเองโดยไม่ใช่ความจำเป็นทางการแพทย์
 • อาการป่วยที่เกิดมาจากภาวะผิดปกติตั้งแต่กำเนิด ปัญหาด้านพัฒนาการ รวมถึงโรคทางพันธุกรรม
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษา หรือศัลยกรรมเพื่อความงาม
 • การตั้งครรภ์ การแท้งบุตร การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหามีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทำหมัน หรือการคุมกำเนิด
 • โรคเอดส์ กามโรค หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจความผิดปกติเกี่ยวกับค่าสายตา การทำเลสิค รวมไปถึงอุปกรณ์เพื่อช่วย หรือรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
 • การตรวจรักษา หรือศัลยกรรมที่เกี่ยวข้องกับฟัน หรือเหงือก
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการบำบัดอาการเสพติดสารเสพติดต่างๆ รวมไปถึงบุหรี่ และสุรา
 • การรักษาโรคโรคทางจิตเวช และโรคที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะทางจิตใจ เช่น โรคเครียด ภาวะสมาธิสั้น ฯลฯ
 • การตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับ เช่น อาการหยุดหายใจขณะหลับ ภาวะนอนกรน ฯลฯ
 • การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์

กรณียกเว้นคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ

 • การกระทำอัตวินิบาตกรรม การทำร้ายตัวเอง ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง หรือยินยอมให้ผู้อื่นกระทำ (รวมถึงภาวะวิกลจริตที่ส่งผลให้ทำร้ายตัวเอง)
 • อุบัติเหตุที่ผู้ได้รับความคุ้มครองดื่ม ฉีด หรือรับสารพิษเข้าร่างกายเกินขนาด (รวมไปถึงการใช้ยาเกินขนาดกว่าที่แพทย์สั่ง)
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะที่ผู้ได้รับความคุ้มครองอยู่ภายใต้ฤทธิมึนเมาของสุรา (มีระดับแอลกอฮอล์ภายในเลือดเกินกว่า 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป) หรือยาเสพติด
 • กรณีที่ผู้ให้ความคุ้มครองบาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุ
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นขณะก่ออาชญากรรม
 • การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการแข่งรถ แข่งเรือ แข่งม้า ชกมวย รวมถึงการแข่งยานพาหนะทุกประเภท
 • การบาดเจ็บที่เกิดจากกีฬาดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
 • การบาดเจ็บที่ผู้ได้รับความคุ้มครองปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัครในสงคราม หรือการเข้าปราบปรามต่างๆ
 • การบาดเจ็บที่เกิดจากผลกระทบจากภาวะสงคราม การปฏิวัติ การรัฐประหาร ฯลฯ
 • ผลกระทบจากการแผ่กัมมันตภาพรังสี หรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการยกเว้นความคุ้มครองจากประกันสุขภาพกลุ่มแต่ละเจ้านั้น อาจมีความแตกต่างกัน เพราะฉะนั้น ควรติดต่อสอบถามโดยตรงจากบริษัทประกันแต่ละเจ้าเพื่อความถูกต้องของข้อมูลจะดีที่สุด

ข้อมูลอ้างอิง: คู่มือประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุกลุ่มจาก Cigna

ประกันกลุ่มจาก Cigna ราคาจับต้องได้ เหมาะสำหรับ SME

หากคุณคือแผนกทรัพยากรบุคคล หรือเจ้าของบริษัทที่กำลังมองหาสวัสดิการเพื่อสุขภาพให้กับพนักงานของคุณ Cigna มีประกันสุขภาพแบบกลุ่มที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรของคุณ

เราพร้อมให้ความคุ้มครอง SME ของคุณด้วยนวัตกรรมทันสมัย สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายสวัสดิการได้ชัดเจนตามขนาดธุรกิจ ดูแลได้ทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในประกันสุขภาพที่ยาวนานหลากหลายประเทศทั่วโลก Cigna พร้อมที่จะให้บริการแก่บริษัท และพนักงานของคุณด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ด้วยความคุ้มครองที่คุ้มค่า ครอบคลุมในราคาที่คุณจับต้องได้!

หากคุณสนใจแผนประกันกลุ่มของ Cigna เพื่อความคุ้มครองที่ดียิ่งขึ้นสำหรับพนักงานในองค์กร อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมแผนประกันกลุ่มจาก Cigna >>> คลิกที่นี่!

หรือติดต่อฝ่ายขาย Cigna ได้ที่ eMail: THHealthSales@cigna.com

หมายเหตุ: ผู้ซื้อควรศึกษา และทำความเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขความคุ้มครองของประกันให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้ง