โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคม สามารถตรวจอะไรบ้าง 

โรคภัยไข้เจ็บนั้น ยิ่งรู้ช้าก็ยิ่งรักษาให้หายยาก เพราะฉะนั้น สุขภาพ จึงเป็นสิ่งที่หลายๆ คนควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ แต่หลายคนกลับไม่ให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพประจำปีเนื่องจากกลัวว่าจะมีค่าใช้จ่ายราคาแพง

แต่รู้หรือไม่ว่า สำหรับผู้ที่จ่ายเบี้ยประกันสังคมนั้น จะสามารถเข้าใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมได้ฟรี! เรามาดูรายละเอียดกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

บทความนี้จะมาชี้แจงว่าแบบทดสอบบุคลิกภาพนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้มากแค่ไหน? และได้ทำการรวบรวมแบบทดสอบบุคลิกภาพ สำหรับ HR ในการรับพนักงานใหม่ มาดูกันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

ใช้สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี มีอะไรบ้าง?

การตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้น เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 เพื่อให้ประชาชนทำการตรวจรักษาร่างกาย เพื่อเตรียมตัวป้องกัน และวางแผนรับมือปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ผู้ประกันตนมาตรา 33

​ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งโดยปกติทางบริษัทจะหักเบี้ยประกันสังคมออกจากเงินเดือนในทุกๆ เดือนอยู่แล้ว

ผู้ประกันตนมาตรา 39

ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนที่ได้ทำการลาออก หรือถูกเลิกจ้าง ที่มีประวัติการจ่ายเบี้ยประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน แต่ออกจากงานไม่เกินกว่า 6 เดือน

ผู้ประกันตนสามารถเข้าใช้บริการในสถานพยาบาลที่ทำการเลือกไว้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (ไม่ต้องสำรองจ่าย) โดยเอกสารที่ต้องใช้มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น

สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้น จะมีด้วยกัน 14 รายการ แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

 • การตรวจร่างกายตามระบบ
 • การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • การตรวจสารเคมีในเลือด
 • การตรวจอื่นๆ

โดยแต่ละประเภทนั้นจะมีเงื่อนไข และรายการตรวจที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ ประกันสังคม

ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน (Finger Rub Test)

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจเต้านมโดยแพทย์ หรือบุคลากรสาธารณสุข

 • อายุตั้งแต่ 30 - 39 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 40 - 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม หรือกรณีที่มีความเสี่ยง

ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์

 • อายุตั้งแต่ 40 - 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้ง
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 1 - 2 ปี

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

 • อายุตั้งแต่ 18 - 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
 • อายุตั้งแต่ 55 - 70 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจปัสสาวะ UA

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจน้ำตาลในเลือด (FBS)

 • อายุตั้งแต่ 35 - 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจการทำงานของไต (CR)

 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol

 • อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี

การตรวจอื่นๆ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAG

 • สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear

 • อายุตั้งแต่ 35 - 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via

 • อายุตั้งแต่ 35 - 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
 • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป จะแนะนำให้ผู้ประกันตนตรวจ มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT

 • อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจปีละ 1 ครั้ง

ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)

 • อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

โปรแกรมตรวจสุขภาพประกันสังคมมีอะไรบ้าง

ตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรี รวมตรวจทันตกรรมด้วยหรือไม่?

อีกหนึ่งคำถามคาใจใครหลายๆ คนนั้นก็คือ สิทธิตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้น รวมการตรวจทันตกรรมด้วยหรือไม่?

คำตอบคือ มี แต่จะถูกแยกออกเป็นค่ารักษาทันตกรรมปีละ 900 บาท โดยสามารถนำเงินจำนวนนี้ไปตรวจสุขภาพทันตกรรมได้ด้วยเช่นกัน (อาจต้องสำรองจ่าย แนะนำให้สอบถามคลินิกทันตกรรมที่ต้องการก่อนเข้าใช้บริการ)

Summary

เท่านี้ทุกคนก็น่าจะได้ทราบกันแล้วว่าสิทธิการตรวจสุขภาพประกันสังคมฟรีนั้นมีอะไรบ้าง หากต้องการตรวจสอบโรงพยาบาลที่ทำการลงทะเบียนไว้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมได้ที่

 • เว็บไซต์: www.sso.go.th
 • โทรสายด่วน: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แผนประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ