ลดภาวะเครียดจากการทำงานด้วยแนวคิด Happy Workplace

Happy Workplace คืออะไร? แนวคิดการทำงานให้มีความสุข

ทำไม Happy Workplace ถึงสำคัญ? เพราะโลกการทำงานในยุคปัจจุบันทุกอย่างต้องรวดเร็วและพร้อมแข่งขันเสมอ ทำให้ความเครียดและความเหนื่อยหน่ายกลายเป็นเพื่อนสนิทของชีวิตมนุษย์เงินเดือน

รายงาน National Health Service ของสหราชอาณาจักรระบุว่า สาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานเกิดความเครียดมาจากการทำงานที่ขาดการสนับสนุนและความเข้าใจจากผู้จัดการและผู้นำองค์กร เมื่อพนักงานมีความเครียด เหนื่อยล้า และรู้สึกว่าไม่ได้รับการรับฟังจากที่ทำงาน จึงส่งผลเสียต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต และประสิทธิภาพการทำงาน

 • 45% ของชาวอังกฤษยอมรับว่ามาทำงานแม้จะมีอาการไม่สบายเกินกว่าจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปี 2019 เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรต้องสูญเสียรายได้ 9.1 พันล้านปอนด์จากความเจ็บป่วยทางกายของพนักงาน และอีกจำนวน 35 พันล้านปอนด์จากผลกระทบด้านสุขภาพจิตของพนักงาน
 • นอกจากนี้ ปัญหาสุขภาพจิตเนื่องจากความเครียด ซึมเศร้า หรือวิตกกังวลยังเป็นสาเหตุหลักของการหยุดงาน เมื่อคิดเป็นจำนวนวันที่พนักงานลาหยุดงานรวมกันตลอดทั้งปีสูงถึง 17.9 ล้านวัน

ด้วยเหตุนี้ หากคุณต้องการลดความสูญเสียประสิทธิภาพขององค์กรและป้องกันการเสียศูนย์ของพนักงาน การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขตามหลัก Happy Workplace จึงเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรควรให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

บทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก Happy Workplace แนวคิดพิชิตความเครียดที่จะเปลี่ยนองค์กรของคุณให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่ใครๆ ก็อยากทำงานด้วย

ลดภาวะเครียดจากการทำงานด้วยแนวคิด Happy Workplace

Happy Workplace คืออะไร

Happy Workplace หรือองค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่สามารถสร้างความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้กับพนักงานทุกคน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เป็นไปในแนวทางที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ลดความตึงเครียดและความขัดแย้ง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ความสุขในที่ทำงานไม่ใช่แค่การเล่นเกมหรือจัดกิจกรรมสังสรรค์ร่วมกัน แต่เป็นการทำให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานประจำวัน ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ ไม่มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว สามารถกลับบ้านไปพักผ่อนได้โดยปราศจากความเครียดเมื่อสิ้นสุดวัน

ประโยชน์ของ Happy Workplace

ไม่ใช่แค่พนักงานที่ได้รับประโยชน์จาก Happy Workplace แต่ยังรวมถึงบริษัทด้วย มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่าความสำเร็จขององค์กรเป็นผลมาจากความสุขในการทำงานด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • พนักงานที่มีความสุขมักจะทำงานอยู่กับองค์กรนานกว่าคนที่ไม่มีความสุขในการทำงานถึง 4 เท่า
 • ความเครียดส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้น การขจัดความเครียดด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความสุขจะนำไปสู่การทำงานที่มี Productivity มากขึ้น
 • ความคิดสร้างสรรค์มีผลเชื่อมโยงกับความสุข ดังนั้น พนักงานที่มีความสุขจึงมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นในการทำงาน
 • พนักงานที่มีความสุขมีแนวโน้มที่จะเต็มใจทำงานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร

ดังนั้น ผู้นำที่ต้องการเพิ่ม Productivity ขององค์กร ลดอัตราการลาออก และเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของพนักงานจึงควรให้ความสำคัญกับการนำแนวคิด Happy Workplace ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความสุขในที่ทำงานให้เกิดขึ้นจริง

ลดภาวะเครียดจากการทำงานด้วยแนวคิด Happy Workplace

 Happy Workplace ช่วยลดเครียดในที่ทำงานอย่างไรได้บ้าง

ต่อไปนี้คือแนวทางในการสร้าง Happy Workplace เพื่อช่วยลดภาวะความเครียดและทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

 • Happy Workplace สร้างสมดุลชีวิตในที่ทำงาน

คุณสามารถลดภาวะความเครียดในที่ทำงานด้วยการส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตการทำงานที่สมดุลและมีสุขภาพที่ดี เช่น การมอบหมายภาระงานที่เหมาะสมให้กับพนักงานแต่ละคน กำหนดวันลาพักร้อนและวันหยุดที่พนักงานสามารถใช้เวลาส่วนตัวได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องงาน รวมถึงการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ผ่อนคลายจะช่วยลดระดับความเครียดและป้องกันไม่ให้พนักงานหมดไฟในการทำงาน

 • จัดกิจกรรมส่งเสริมสติและการทำสมาธิ

สติและสมาธิเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสถานที่ทำงานที่มีความสุข เพราะช่วยป้องกันความเครียดและความวิตกกังวลซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจของพนักงาน ช่วยเพิ่ม Productivity และความสุขสงบจากภายใน เป็นแนวทางที่คุณสามารถเริ่มต้นทำภายในองค์กรได้ง่ายๆ เช่น การจัดกิจกรรมฝึกสมาธิหรือเปิดชั้นเรียนโยคะให้พนักงานในสำนักงาน

 • แสดงความห่วงใยและเอาใจใส่

การสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงถึงความห่วงใยและเอาใจใส่โดยเฉพาะจากหัวหน้างานหรือผู้นำองค์กรจะช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าความทุ่มเทในการทำงานของพวกเขามีคุณค่า ช่วยสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้พนักงานเกิดความรักในงานของตนเอง รวมทั้งอยากมีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ

 • ปรับรูปแบบการทำงานให้ยืดหยุ่น

บางครั้งความเครียดในการทำงานก็มีสาเหตุมาจากรูปแบบงานที่ถูกตีกรอบไว้อย่างตึงเครียดและมีความขัดแย้งกัน ซึ่งผู้นำองค์กรสามารถช่วยให้พนักงานจัดการชีวิตให้สมดุลได้ด้วยการกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนแต่มีความยืดหยุ่นในทางปฏิบัติ มอบความไว้วางใจให้พนักงานจัดลำดับความสำคัญและกำหนดวิธีการทำงานของตนเองได้ เช่น ไม่ยึดติดกับเวลาเข้าออกงาน ตราบใดที่พนักงานสามารถจัดการงานให้เสร็จสิ้นตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยรูปแบบการทำงานที่มีความอิสระและยืดหยุ่นนี้จะช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายและมีความสุขกับการทำงานมากขึ้น

แนวคิด Happy Workplace ถือเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารองค์กรโดยมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีความสุขในการทำงาน ซึ่งผู้นำองค์กรสามารถช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นได้ด้วยแนวทางต่างๆ เช่น การสร้างสมดุลชีวิตในที่ทำงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสติและการทำสมาธิ การแสดงความห่วงใยและเอาใจใส่พนักงาน หรือแม้แต่การปรับรูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ซึ่งแนวทางเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อช่วยลดภาวะความเครียด เพิ่มความสุขและสร้างสมดุลของการทำงานให้เกิดขึ้นกับพนักงานทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้ในอนาคต