กิจกรรม CSR

สร้างเสริมจิตอาสาด้วยการจัดกิจกรรม CSR ภายในองค์กร

การทำธุรกิจนั้นมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันการมองไปที่ผลกำไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่สิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ปัจจุบันผู้คนนั้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่เล็งเห็นถึงปัญหาของสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลายๆ องค์กรเองก็ได้มีการริเริ่มกิจกรรม CSR เพื่อสร้างเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้น

เรามาดูกันว่ากิจกรรม CSR นั้นคืออะไร? มีความสำคัญ และประโยชน์มากน้อยแค่ไหน? และสามารถเริ่มต้นอย่างไรได้บ้าง?

กิจกรรม CSR

กิจกรรม CSR ภายในองค์กรคืออะไร มีอะไรบ้าง?

กิจกรรม CSR มาจากคำว่า Corporate Social Responsibility สามารถแปลตรงตัวได้ว่า การจัดกิจกรรมขององค์กรเพื่อความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญต่อสังคม

เมื่อพูดถึงการทำเพื่อสังคมแล้ว หลายๆ คนอาจนึกถึงการออกไปจัดกิจกรรมบริจาคให้เด็กยากไร้ หรือการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะต่างๆ

แต่ความจริงแล้ววัตถุประสงค์หลักของกิจกรรม CSR นั้นคือการทำเพื่อผลประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน รูปแบบของ CSR จึงมีมากมายหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ดังนี้

 • กิจกรรม CSR​ - ส่งเสริมการรับรู้ปัญหาของสังคม

  คือ การจัดหาเงินทุน ทรัพยากร หรืออาสาสมัคร กิจกรรม CSR​ เพื่อทำการส่งเสริมให้บุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงปัญหาของสังคม ซึ่งจะออกมาเป็นในลักษณะของการ PR เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักรู้ถึงปัญหา โดยองค์กรอาจบริหารงานนี้ด้วยตัวเอง หรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • กิจกรรม CSR​ - แผนการตลาดที่เกี่ยวโยงกับปัญหาของสังคม

  คือ การบริจาค หรือแบ่งกำไรจำนวนหนึ่งจากการขายผลิตภัณฑ์นำไปใช้เพื่อช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม

  โดยเรามักจะเห็นกิจกรรม CSR​ แบบนี้กันได้บ่อยๆ จากการโฆษณาสินค้าว่า “รายได้ส่วนหนึ่งจะถูกนำไปพัฒนาสังคม” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนช่วยเหลือผ่านการซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

 • กิจกรรม CSR​ - แผนการตลาดเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม 

  คือ กิจกรรม CSR​ ที่จัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุน ร่วมลงทุน หรือเฟ้นหาบุคลากร เพื่อเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของสังคมโดยตรง โดยมักจะเป็นการลงมือทำขององค์กรใหญ่ๆ หรือการร่วมมือกันของหลายๆ บริษัท

 • กิจกรรม CSR​ - การบริจาคเพื่อการกุศล 

  คือ การบริจาคเงิน หรือข้าวของเครื่องใช้ เพื่อใช้สนับสนุนสังคม หรือองค์กรการกุศลต่างๆ ที่ทำเพื่อสังคม โดยมากมักจะเกิดจากข้อเสนอที่องค์กรภายนอกร้องขอให้ช่วยทำการสนับสนุน

 • กิจกรรม CSR​ - อาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคม

  คือ การสนับสนุนให้พนักงานภายในองค์กรออกมาเป็นอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยตรง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่พบเห็นได้บ่อยที่สุด ยกตัวอย่างเช่น อาสาสมัครเพื่อทำความสะอาดชุมชน ปลูกป่า หรือร่วมกันนำของไปบริจาคให้แก่ผู้ยากไร้

  โดยพนักงานอาจได้รับวันหยุดเพิ่มเติม หรือวันลาชดเชยจากการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครนี้

กิจกรรม CSR
 • กิจกรรม CSR - การดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม

  คือ การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ยกตัวอย่างเช่น ลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ และเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายได้ ลดการปล่อยมลพิษออกสู่พื้นที่สาธารณะ หรือแม้แต่การร่วมมือกันประหยัดพลังงานของพนักงานภายในองค์ ซึ่งเป็นวิธียกระดับคุณภาพของสังคมในระยะยาว

ประโยชน์ของกิจกรรม CSR

ปัจจุบันโลกนั้นได้มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมนั้นทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้คนจึงให้ความสนใจ และพร้อมที่จะสนับสนุนองค์กรที่มองเห็นปัญหาของสังคม และพร้อมที่จะปรับตัวช่วยเหลือ

ซึ่งกิจกรรม CSR นั้นจะทำให้คุณได้รับการสนุบสนุนจากประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมากขึ้นของยอดขายในภายหลัง อีกทั้งยังรวมไปถึงองค์กรต่างๆ ที่มีอุดมการณ์เดียวกันอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นการปรับทัศนคติของพนักงานภายในองค์กรให้มีจิตอาสา และใส่ใจในความสำคัญของสภาพสังคมอีกด้วย

Summary

สรุปแล้ว กิจกรรม CSR นั้นไม่ได้มีเพียงการออกไปเป็นอาสาสมัครทำความสะอาดอย่างที่หลายๆ คนเข้าใจ แต่ยังมีวิธีอื่นอีกมากมายที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมได้

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือใจที่พร้อมจะทำเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนจริงๆ รับรองว่าองค์กรของคุณจะได้รับการยอมรับ และเป็นที่รักต่อผู้คนในสังคมอย่างแน่นอน