ภาพลักษณ์องค์กรสะท้อนแนวคิดคนทำงาน Gen Y

ภาพลักษณ์องค์กรสะท้อนแนวคิดคนทำงาน Gen Y

ผลสำรวจของ Deloitte Global Millennial Survey พบว่า คน Gen Y มองภาพลักษณ์องค์กรที่พวกเขาทำงานด้วยเป็นส่วนเสริมบุคลิกภาพ จึงมองหาองค์กรที่สามารถตอบโจทย์การทำงานและเป้าหมายชีวิตได้ตามความปรารถนา

ดังนั้น หากบริษัทของคุณต้องการดึงดูดและรักษาพนักงานรุ่นใหม่ไว้ จำเป็นต้องระบุค่านิยมทางธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและนโยบายการทำงานที่มีมายาวนานให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คน Gen Y อยากร่วมงานด้วย

บทความนี้จะพาไปทำความรู้จักคนทำงาน Gen Y และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้ตรงใจคนกลุ่มนี้

ภาพลักษณ์องค์กรสะท้อนแนวคิดคนทำงาน Gen Y

Gen Y คือใคร?

คน Gen Y หรือที่รู้จักในชื่อ Millennials คือ ผู้ที่เกิดระหว่างปี 1980 ถึงปี 2000 เติบโตขึ้นมาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป และโซเชียลมีเดีย ดังนั้น พวกเขาจึงคุ้นเคยและใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้คล่องแคล่วกว่าคนรุ่นก่อนมาก

ปัจจุบัน คนวัยแรงงานทั่วโลกมากกว่า 1 ใน 4 เป็นคน Gen Y และภายในปี 2025 จะเพิ่มมากขึ้นคิดเป็น 75% ของแรงงานทั้งหมด จึงถือเป็นบุคลากรกลุ่มสำคัญที่ทุกองค์กรไม่อาจมองข้าม แม้ว่าคน Gen Y มักจะตัดสินใจเปลี่ยนงานได้อย่างรวดเร็วแบบไม่ลังเล และหลายคนทำงานอยู่ในตำแหน่งเดิมหรือองค์กรเดิมไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจากคนยุคก่อนที่มุ่งหางานที่มั่นคงและสามารถทำต่อไปได้หลายสิบปีจนเกษียณ

คุณลักษณะอื่นๆ ของคน Gen Y อาทิ

 • ต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัว มีแนวโน้มเปลี่ยนงานบ่อย
 • คาดหวังความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อพนักงาน หากเมื่อใดไม่เป็นเช่นนั้น พวกเขาจะลาออก
 • เติบโตขึ้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ จึงผูกพันกับโลกดิจิทัลและชื่นชอบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
 • ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์ และมักจะนำเสนอภาพลักษณ์ของตนเองผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โซเชียลมีเดีย
 • ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล
ภาพลักษณ์องค์กรสะท้อนแนวคิดคนทำงาน Gen Y

ภาพลักษณ์องค์กรที่คนทำงาน Gen Y มองหา

หากคุณต้องการดึงดูดคน Gen Y ที่มีศักยภาพเข้าสู่องค์กรจะต้องตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของพวกเขาให้ได้

ต่อไปนี้ คือแนวทางสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้คน Gen Y อยากร่วมงานด้วย

 1. มีวัฒนธรรมองค์กรที่ทันสมัย

  ภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัยไม่ใช่แค่สำนักงานที่ดูดีมีสไตล์ มีเครื่องชงกาแฟและตู้เย็นที่เต็มไปด้วยเครื่องดื่มและของทานเล่นครบครัน พร้อมบรรยากาศการทำงานและกิจกรรมนอกเวลาที่สนุกสนานเท่านั้น

  คุณสามารถแสดงให้คน Gen Y เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ทันสมัยได้ตั้งแต่วินาทีที่เริ่มกระบวนการสรรหาและจ้างงานผ่านการแบ่งปันค่านิยมและพันธกิจในการดำเนินงาน นั่นหมายความว่าคุณจะต้องค้นหาปัจจัยในการทำงานที่คน Gen Y ให้ความสำคัญว่ามีอะไรบ้าง และพิจารณาว่าจะนำสิ่งเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงหรือปรับใช้กับวัฒนธรรมองค์กรของคุณได้อย่างไร เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่ทันสมัยแบบไม่ฉาบฉวยจากทั้งภายในและภายนอก

 2. มีรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น

  คน Gen Y มักมองหาบริษัทที่เปิดรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เช่น การทำงานแบบ Remote Working ซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น โดยพนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศตามเวลาทำการทุกวัน

  การให้ความยืดหยุ่นและอิสระในการเลือกสถานที่และวิธีการทำงานตามความเหมาะสม นอกจากจะช่วยลดความเครียดในที่ทำงานแล้ว ยังช่วยเพิ่มความภักดีต่อองค์กรให้กับพนักงาน Gen Y อีกด้วย

 3. สนับสนุนการพัฒนาทักษะ

  คน Gen Y ให้คุณค่ากับผลลัพธ์ของการทำงาน และมองว่านโยบายขององค์กรที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจทำงานอยู่ในบริษัทเดิมได้ยาวนานขึ้น ฝ่าย HR จึงควรให้ความสำคัญและสนับสนุนให้นโยบายนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของการพัฒนาและรักษาทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้อยู่ด้วยกันไปนานๆ

 4. เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม

  คน Gen Y จำนวนมากต่อต้านระบบ Seniority และการจัดลำดับชั้นของพนักงานในองค์กรที่มีการปิดกั้นความคิดของคนรุ่นใหม่ ดังนั้น ผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบันจึงต้องเข้าใจถึงพลังของการสร้างค่านิยมร่วมกันด้วยการเปิดโอกาสให้พนักงาน Gen Y ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ การแบ่งปันความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อช่วยยกระดับศักยภาพการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความได้เปรียบในการแข่งขันและร่วมสร้างวัฒนธรรมขององค์กรที่น่าสนใจสำหรับพนักงานรุ่นใหม่ในอนาคต

Summary

คน Gen Y ถือเป็นประชากรวัยแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดในโลกและให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์องค์กรที่ตนเองทำงานด้วยเป็นลำดับต้นๆ บริษัทในยุคปัจจุบันจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานกลุ่มนี้ไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงระดับค่านิยมและพันธกิจในการดำเนินงานขององค์กรไปจนถึงระดับนโยบาย เช่น การทำงานแบบ Remote Working ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น พร้อมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงาน Gen Y ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จและแข่งขันได้