แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

ปฏิทินวันหยุดยาว ปี 2560 ตอน 2

สถานที่ท่องเที่ยวที่มีสวยงามแตกต่างกันไปตามภูมิประเทศ ได้ถูกเลือกมาอยู่ในแกลอรี่ ปฎิทินวันหรือยาว ประจำปี 2560 ตอน 2 นี้จะมีที่ใดบ้างติดตามกันต่อค่ะ

เดือนพฤษภาคม แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ไวน์แอปเปิ้ลหวานละมุนและหมู่ตึกระฟ้าสะดุดตาแห่งเดียวในเยอรมัน

แฟรงก์เฟิร์ต Frankfurt เยอรมัน

แฟรงก์เฟิร์ตถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และแฟรงก์เฟิร์ตก็ยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า วิวที่ขอบฟ้าในเมืองนี้จึงกลายเป็นสิ่งน่าสนใจสำหรับบรรดานักท่องเที่ยว นอกจากนี้ เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ

เมืองนี้ไม่ได้มีดีแค่เพียงอาคารทันสมัยเท่านั้น หากอยากรู้ว่าบรรยากาศในแฟรงก์เฟิร์ตเป็นอย่างไรก่อนที่จะพลิกโฉมมาเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป แนะนำให้ลองเยี่ยมชมย่านเมืองเก่า (อัลท์ซตาดท์) ถึงแม้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองจะถูกทำลายจากการทิ้งระเบิดของฝ่ายสัมพันธมิตรในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง แต่อาคารหลายหลังในย่านเมืองเก่าก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมหรือสร้างขึ้นทดแทนตามแบบเดิม หมู่ตึกแถวที่มีหลังคาหน้าจั่วเรียกว่าโรเมอร์ โดยโรเมอร์ทำหน้าที่เสมือนเป็นศาลาว่าการของนครแฟรงก์เฟิร์ตมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของมหาวิหารแฟรงก์เฟิร์ตอันเก่าแก่ยืนเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แม้จากระยะไกล

เดือนกรกฎาคม มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

มหาสถูปโบโรบูดูร์ (อินโดนีเซีย: Chandi Borobudur) หรือ บาราบูดูร์ (อินโดนีเซีย: Barabudur) ส่วนในประเทศไทยจะรู้จักในชื่อ บุโรพุทโธ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศอินโดนีเซีย ตั้งอยู่ในภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตาไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 40 กิโลเมตร สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 1293 - 1393 โดยบุโรพุทโธเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ถ้าไม่นับนครวัดของกัมพูชาซึ่งเป็นทั้งศาสนสถานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธ บุโรพุทโธจะเป็นศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย

บุโรพุทโธสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือ พุทธศักราช 1393 ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะชวา บนที่ราบเกฑุ ทางฝั่งขวาใกล้กับแม่น้ำโปรโก ห่างจากยอกยาการ์ตา ทางตะวันตกเฉียงเหนือ 40 กิโลเมตร บุโรพุทโธสร้างด้วยหินภูเขาไฟประมาณ 2 ล้านตารางฟุตบนฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 121 เมตร สูง 403 ฟุต เป็นรูปทรงแบบปิรามิด มีลานเป็นชั้นลดหลั่นกัน 8 ชั้น และใน 8 ชั้นนั้น 5 ชั้นล่างเป็นลาน 4 เหลี่ยม 3 ชั้นบนเป็นลานวงกลม สามวงกลมยอดโดมกลางและบนลานกลมชั้งสูงสุดมีพระสถูปตั้งสูงขึ้นไปอีก 31.5 เมตร เป็นมหาสถูปที่ระเบียงซ้อนกันเป็นชั้นๆลดหลั่นกันไป มหาสถูปมีการตกแต่งด้วยภาพสลัก 2672 ชิ้น และ รูปปั้นพระพุทธรูป 504 องค์ โดมกลางล้อมรอบด้วย 72 รูปปั้นพระพุทธรูปแต่ละนั่งองค์อยู่ภายในสถูปเจาะรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ที่รอบล้อมสถูปด้านบนสุด

ในชั้นบนสุดของบุโรพุทโธ ที่ถือว่าเป็นส่วนยอดสุดของวิหาร มีลักษณะเป็นฐานวงกลมใหญ่ของเจดีย์องค์ประธาน เวลาที่มองมาจากที่ไกล จะเห็นเป็นเหมือนดอกบัวขนาดใหญ่ ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขา ไม่พบภาพสลักใด ๆ ปรากฏอยู่เหมือนพ้นจากความต้องการทุกสิ่งทุกอย่าง มีผู้อุปมาภาพที่ปรากฏนี้ว่า แสดงถึงการหลุดพ้นจากทุกสรรพสิ่งในโลก หรือที่เรียกว่านิพพาน อันเป็นจุดหมายสูงสุดของศาสนาพุทธ

เดือนสิงหาคม อุทยานภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ยแห่งเมืองจางเย่ ประเทศจีน

เทือกเขาแห่งนี้ มีชื่อว่า “เขาสายรุ้งตันเซี๋ย” (Danxia Landform) เป็นแนวเขาที่มีลวดลายเป็นริ้วสีธรรมชาติ ประกอบไปด้วยหินทรายและแร่ธาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อ 24 ล้านปีก่อน ลม และ ฝนใช้เวลานานนับพันๆปี กัดเซาะแนวเขาจนเกิดเป็นภูมิประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีสีสันสุดแสนจะมหัศจรรย์ดั่งเช่นทุกวันนี้

อุทยานภูเขาสายรุ้งตันเซี๋ยแห่งเมืองจางเย่ ประเทศจีน

เขาสายรุ้งตันเซี๋ย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็น มรดกโลก โดย UNESCO เมื่อปี 2010 และต่อมาถูกตั้งให้เป็นอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติเมื่อปี 2011 ปัจจุบันที่นี่กลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งสำคัญของเมือง มีการสร้างบันไดทางเดินขึ้นเขา เพื่อให้ผู้มาเยือนได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์ได้อย่างสะดวกสบาย

Zhangye Danxia Landform Geological Park หรือ อุทยานธรณีวิทยาเขาสายรุ้งตันเซี๋ย ตั้งอยู่ที่เมืองจางเย่ (Zhangye) มณฑลกานซู่ (Gansu) ทางตอนเหนือของประเทศจีน อยู่ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ๊ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือราว 30 ชั่วโมงโดยรถไฟ และ 3 ชั่วโมงโดยเครื่องบิน (บินลงเมือง Lanzhou) เมื่อถึงเมืองจางเย่แล้ว หากต้องการเดินทางด้วยตนเอง ต้องเรียกแท็กซี่หรือเช่ารถขับต่อไปอีก ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรก็จะถึง ว่ากันว่าทิวทัศน์ช่วงพระอาทิตย์ตกดินของที่นี่สวยงามที่สุด ยิ่งถ้าวันก่อนหน้าฝนตกวันถัดมาจะยิ่งสวยเป็นพิเศษ

ติดตามข้อมูลสำหรับเมืองที่น่าท่องเที่ยวที่อยู่บนปฏิทินวันหยุดยาวปี 2560 จากซิกน่ากันได้ต่อในครั้งหน้านะคะ หรือท่านใดอยากจะทราบว่าเมืองที่น่าท่องเที่ยวในปฏิทินวันหยุดยาวปี 2560 จากซิกน่า ทั้งหมดมีอะไรบ้างคลิกตามลิงค์ได้เลยคะ https://goo.gl/9IAh1P แล้วเจอกันครั้งหน้าคะ

ปฏิทินวันหยุดยาวปี 2560 ตอนที่ 1

ปฏิทินวันหยุดยาวปี 2560 ตอนที่ 3 เร็วๆนี้

Credit: https://www.expedia.co.th/, https://th.wikipedia.org/, http://www.culturedcreatures.co/china-zhangye-danxia-landform/

ซื้อประกันการเดินทาง : https://travel.cigna.co.th

รายละเอียดประกันการเดินทางเพิ่มเติม : https://www.cigna.co.th/our-plans/travel-insurance

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุ

"ชดเชยรายวัน บวกบวก"
เพิ่มความคุ้มครอง 2 เท่าในวันหยุด รับเงินค่าชดเชยรายได้ขณะนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล