วิธีรับมือเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์หรือถูกยกเลิก

วิธีรับมือเมื่อ เครื่องบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิกไฟลท์

แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันในการเดินทาง ย่อมเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่มันก็ยากเกินกว่าที่คุณจะควบคุมได้ ซึ่งในแต่ละทริปที่ต้องเดินทางนั้น เราเองก็พยายามเตรียมตัวกันอย่างดีที่สุด ตั้งแต่รีบไปสนามบินกันตั้งแต่เช้า เตรียมจองทุกสิ่งสรรพทั้งที่พัก รถเช่า และเที่ยวบินต่างๆ ก่อนการเดินทาง ทั้งนี้เรื่องไม่คาดฝันก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เช่นเมื่อเกิดเหตุเครื่องบิน ดีเลย์ หรือยกเลิกเที่ยวบิน แล้วถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้ จะมีวิธีจัดการยังไงบ้าง

   1. ซื้อประกันการเดินทาง ไว้ก่อนเริ่มทริป 

การทำประกันการเดินทางไว้ก่อน นอกจากจะคุ้มครองในความเสียหายของทรัพย์สินและคุ้มครองชีวิตของคุณตลอดทริปการเดินทางของคุณแล้ว ยังรวมไปถึงความคุ้มครองเที่ยวบินดีเลย์ หรือถูกยกเลิกได้ด้วย ยิ่งหากใครต้องบินบ่อย ๆ ด้วยแล้ว การเลือกซื้อแบบประกันเดินทางรายปีไปเลยทีเดียวก็สามารถช่วยให้คุณคลายกังวลได้มากขึ้น ทั้งยังไม่ต้องเสียเวลาซื้อแยกแบบรายเที่ยวก่อนขึ้นบิน ส่วนรายละเอียดค่าชดเชยขึ้นอยู่กับแผนประกันการเดินทางที่คุณได้เลือกไว้ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ ประกันเดินทาง หรือ ประกันเดินทางรายปี หรือซื้อประกันการเดินทางได้ที่นี่

เครื่องบิน ดีเลย์ทำอย่างไรดี

ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าต้องค้างคืนแน่ๆ คุณก็ควรรีบจองที่นอนใกล้ๆ กับสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สายการบินควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แล้วสายการบินจะทำการจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   2. โทรเข้า Call Center ในขณะที่รอคิวที่เคาน์เตอร์สายการบิน 

เมื่อเกิดเหตุเครื่องบินดีเลย์ ให้รีบไปเข้าคิวที่เคาน์เตอร์สายการบินและโทรหาศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินในเวลาเดียวกัน เพราะคุณไม่มีทางรู้ได้เลยว่าจะต้องรอคิวนานแค่ไหน ฉะนั้นติดต่อทางไหนได้ก่อนก็รีบจัดการทางนั้นเลย และอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรละเลยคือ ควรขอหนังสือรับรองการล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบินจากกสายการบิน ซึ่งในหนังสือต้องระบุเหตุผลอย่างชัดเจน  

 

ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าการเดินทางนี้ต้องค้างคืนแน่ๆ คุณก็ควรรีบจองที่นอนใกล้ๆ กับสนามบิน ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สายการบินควรเป็นผู้รับผิดชอบ โดยส่วนใหญ่แล้วสายการบินจะทำการจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

การชดเชยเมื่อ ไฟลท์ดีเลย์

   3. ตรวจสอบการชดเชยของสายการบิน เมื่อเครื่องบิน ดีเลย์

1) เครื่องบินดีเลย์ 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารเครื่องดื่มให้ตามสมควร และผู้โดยสารสามารถขอเงินค่าตั๋วคืนได้เต็มจำนวน

2) เครื่องบินดีเลย์ 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง สายการบินจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม คืนเงินค่าตั๋วเต็มจำนวน และหากผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนสายการบินไปยังจุดหมายเดิมในวันนั้น สายการบินนั้นต้องจ่ายค่าส่วนต่าง และ ธรรมเนียมสนามบิน แม้จะเป็นสายการบินที่ราคาถูกกว่าก็ต้องมีการคืนเงินให้ผู้โดยสาร

3) เครื่องบินดีเลย์ 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง ปฏิบัติเหมือนกับ ข้อ 2) แต่สายการบินต้องชดเชยเป็นเงินสด (จำนวนขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบิน) ซึ่งต้องจ่ายเมื่อผู้โดยสารออกเดินทางต่อทันที ยกเว้นการดีเลย์นั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น สภาพอากาศ เหตุการณ์คับขันระหว่างประเทศ โรคระบาด เป็นต้น

4) เมื่อโดนยกเลิกเที่ยวบิน หาก ไฟลท์ดีเลย์ 6 ชั่วโมงขึ้นไป ถือว่าเป็นการยกเลิกเที่ยวบิน ต้องปฏิบัติตาม ข้อ 3) และจัดหาที่พักให้ผู้โดยสาร โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

ซื้อประกันการเดินทางอะไรดี คุ้มครองไฟลท์ดีเลย์

 

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน