เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนยื่นขอวีซ่า

เชื่อว่าหลายๆ คนที่เป็นมือใหม่สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศคงกังวลกันไม่น้อยเวลาที่จะต้องไปยื่นขอวีซ่า วันนี้เลยเอาคำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการเตรียมตัวก่อนยื่นขอวีซ่ามาฝากกันค่ะ มาดูกันเลย
 

เตรียมเอกสารสำคัญที่ควรเตรียมให้พร้อม 

 1. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (มีอายุที่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 3 เดือนหรือ 6 เดือน)
 2. รูปถ่ายสี หน้าตรง 2 รูป (สีพื้นหลัง และขนาดของรูปแตกต่างกันตามประเทศที่เดินทาง)
 3. แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 4. สำเนาบัตรประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. ใบรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่านทำงานอยู่
 • กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ / สำเนาทะเบียนการค้า
 • กรณีนักเรียน นักศึกษา ต้องแสดงหลักฐานทางเศรษฐกิจของบิดา-มารดา / หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา
 1. เอกสารการจองบัตรโดยสารเครื่องบิน
 2. เอกสารจองโรงแรม
 3. เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินประจำ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 4. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส ใบหย่า สูติบัตร ใบรับรองแพทย์ ประกันสุขภาพ เป็นต้น

ประกันการเดินทางต่างประเทศ ให้ช่วยดูแลเพื่อนๆ กันนะคะ รับรองว่าทริปของเพื่อนๆ จะลุยได้แบบเต็มที่ไร้กังวัลแน่นอน เพราะซิกน่าจะคุ้มครองให้คุณตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินออกจากบ้านเลยหล่ะค่ะ :)

 

 

ซื้อประกันการเดินทาง: https://travel.cigna.co.th

รายละเอียดประกันการเดินทางเพิ่มเติม: https://www.cigna.co.th/our-plans/travel-insurance  


 

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ทราเวล แคร์ พลัส"
ทางเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุ

"ช่วยได้"
เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้