วิธีขอ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และเอกสารที่ต้องใช้

วิธีขอวีซ่าแชงเก้น อัพเดทล่าสุด 2022 เข้าได้กี่ประเทศ

เตรียมหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในยุโรปแล้ว อย่าสนุกเพลินจนลืมขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางในยุโรป สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ แล้วการขอวีซ่าเชงเก้นต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเรามีคำตอบให้คุณแล้ว
 

เตรียมหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในยุโรปแล้ว อย่าสนุกเพลินจนลืมขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางในยุโรป สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าวีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเรามีคำตอบให้คุณแล้ว

 

วีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศ?

 
 

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้นจะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป คือ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ใช้เดินทางในยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ
 
 

ขั้นตอนเตรียมเอกสารทำวีซ่าในการขอวีซ่าเชงเก้น

สำหรับใครที่กำลังวางแผนไปเที่ยวยุโรปต้องทำการบ้านและเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นกันให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะในแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการสัมภาษณ์ยากง่ายแตกต่างกันออกไป ผู้ขอวีซ่าควรเข้าไปศึกษาจากเวปไซด์ของประเทศนั้นๆ ก่อน เพื่อความถูกต้องของข้อมูลและความเรียบร้อยในการเตรียมเอกสาร ว่าแล้วก็มาจัดเอกสารและเรียนรู้วิธีขอเชงเก้นวีซ่าตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลย

 

 

 
คุณสามารถกรอกใบคำร้องขอ วีซ่าเชงเก้น ได้ทางออนไลน์

 

1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า 

เตรียมเอกสารทำวีซ่า สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก เช่น

 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐเช็ก - คลิก
 • สถานกงสุลเอสโตเนีย - คลิก
 • สถานทูตฝรั่งเศส - คลิก
 • สถานทูตเบลเยี่ยม - คลิก
 • สถานทูตประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก - คลิก
 • สถานทูตฟินแลนด์ - คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ - คลิก
 • สถานทูตสวีเดน - คลิก
 • สถานทูตเนเธอร์แลนด์ - คลิก

การเตรียมเอกสารทำวีซ่า หลังจากกรอกใบคำร้องขอวีซ่าแล้วสามารถยื่นเอกสารได้ที่สถานทูต หรือหน่วยงานที่เป็นผู้จัดการรับเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่า โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ถ้าเราจะไปมากกว่า 1 ประเทศในทริปนี้ ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าจากสถานฑูตประเทศที่เราจะไปพำนักอยู่นานที่สุด แต่ถ้าจะไปประเทศละแค่วันสองวัน ก็ยื่นเอกสารวีซ่าเชงเก้นจากประเทศแรกที่เราจะเข้าไปก็ได้เช่นกัน

2. พาสปอร์ต

ใครที่พาสปอร์ตใกล้จะหมดอายุ ควรต่อพาสปอร์ตให้เรียบร้อย เพราะพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า และควรเตรียมสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ หรือมากกว่า และควรเตรียมพาสปอร์ตเก่าที่มีวีซ่าของประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ หรืออเมริกาไปแสดงในวันสัมภาษณ์ด้วย

3. รูปถ่าย

เตรียมเอกสารทำวีซ่า รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ผ่านการปรับแต่งรูปภาพใดๆ ทั้งสิ้น

4. หนังสือรับรองการทำงาน

เตรียมเอกสารทำวีซ่า หนังสือรับรองการทำงานที่เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

5. หนังสือรับรองจากธนาคาร

หนังสือรับรองธนาคารหรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

6.รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร

ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ ใช้แค่หลักฐานการจองก็พอ ดังนั้น ควรใช้บัตรเครดิตจองไปก่อน อย่าเพิ่งซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

7. รายละเอียดแผนการเดินทาง

การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นจะต้องบันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้า – ออก ประเทศใดบ้าง โดยอาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร แบบละเอียด

8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน

หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน)

9.ค่าธรรมเนียม

เตรียมเอกสารทำวีซ่า จะมีค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า ประมาณ 2,500 บาท

 

 

 
เอกสารในการขอ วีซ่าเชงเก้น

10. กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง

การเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นจำเป็นต้องมี ประกันการเดินทางที่เชื่อถือได้ และมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาทขึ้นไป โดยจะต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทาง ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของตนเองควรมองหาประกันในต่างประเทศที่คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง และครอบคลุมการคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกระเป๋าหาย หรือ ไฟลท์ดีเลย์อีกด้วย โดยควรศึกษารายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตแต่ละประเทศยอมรับอย่างเช่นประกันภัยจากซิกน่า เป็นต้น

เมื่อเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการทำนัดขอสัมภาษณ์ ซึ่งการตัดสินของสถานฑูตจะอยู่บนพื้นฐานของคำร้อง เอกสารสนันสนุน และการสัมภาษณ์ ถ้าโดนปฎิเสธวีซ่า ทางผู้จัดทำจะไม่สามารถคืนค่าธรรมเนียมได้ โดยเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าอาจเป็น

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีเอกสารการเดินทางที่ยังคงมีอายุ
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันเหตุผลของการเดินทางได้
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางได้
 • ผู้ยื่นขอมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจถูกห้ามเข้ารัฐสมาชิกเชงเก้น บุคคลนั้นอาจถูกพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของรัฐสมาชิกบางรัฐ

หลังจากรู้กันแล้วว่าวีซ่าเชงเก้นเข้าได้กี่ประเทศและเตรียมเอกสารวีซ่าเชงเก้นอย่างครบถ้วนตามรายการที่ระบุไว้ด้านบน การขอวีซ่าเชงเก้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด แล้วอย่าลืม วางแผนซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศเพื่อการเดินทางนี้ไร้สะดุด และไร้กังวลตลอดการเดินทาง ทุกแผนของบริษัทประกันภัย ซิกน่าจะใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าก็มั่นใจ เพราะได้รับการรับรอง หากยื่นไม่ผ่านยินดีคืนค่าเบี้ย 100%

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ambafrance-th.org
vfsglobal.com
bangkok.diplo.de
thaiembassy.org
finland.or.th
eeas.europa.eu

แผนประกันแนะนำ

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน