TH Thai
วิธีขอ วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และเอกสารที่ต้องใช้

วิธีขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) และเอกสารที่ต้องใช้ 

เตรียมหาสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆในยุโรป อย่าสนุกเพลินจนลืมขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับการเดินทางในยุโรป ใครที่ยังไม่รู้ว่าวีซ่าที่ว่านี้คืออะไร ต้องใช้เอกสารขอวีซ่าเชงเก้นอะไรบ้าง เรามีคำตอบให้คุณแล้ว
 

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางระยะสั้น ไม่เกิน 90 วัน และขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยุโรปแล้วเข้า - ออกหลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว

 
 

บุคคลที่ได้รับวีซ่าเชงเก้น จะสามารถเดินทางได้โดยเสรีไปยัง 26 ประเทศเชงเก้น โดยไม่ต้องขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศอีกเพราะมีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน ประกอบไปด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ ในจำนวนนี้มี 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี แลตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป (นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) ใช้เดินทางในยุโรปได้ถึง 26 ประเทศ
 
 

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้น 

ขั้นตอนในการขอวีซ่าเชงเก้นนั้น ต้องใส่ใจกันหน่อย เพราะในแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ และการสัมภาษณ์ยากง่ายแตกต่างกันออกไป ผู้ขอวีซ่าควรเข้าไปศึกษาจากเวปไซด์ของประเทศนั้นๆ ก่อน เพื่อความถูกต้องของข้อมูล และความเรียบร้อยในการเตรียมเอกสาร ของสำคัญๆ ไม่ได้มากันง่ายๆ นะจ๊ะ มาจัดเอกสารเพื่อขอเชงเก้นวีซ่าแบบเป๊ะๆ ตามนี้เลย

 

 

 
คุณสามารถกรอกใบคำร้องขอ วีซ่าเชงเก้น ได้ทางออนไลน์
1. กรอกใบคำร้องขอวีซ่า

สามารถดาวน์โหลด ได้จากเวปไซต์ของสถานทูตในประเทศที่คุณจะไปเป็นหลัก เช่น

 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐเช็ก - คลิก
 • สถานกงสุลเอสโตเนีย - คลิก
 • สถานทูตฝรั่งเศส - คลิก
 • สถานทูตเบลเยี่ยม - คลิก
 • สถานทูตประจำราชอาณาจักรเดนมาร์ก - คลิก
 • สถานทูตฟินแลนด์ - คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี - คลิก
 • สถานทูตประจำประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ - คลิก
 • สถานทูตสวีเดน - คลิก
 • สถานทูตเนเธอร์แลนด์ - คลิก

สถานทูต หรือตัวแทนในการให้ข้อมูล และรับคำร้องในการยื่นวีซ่า โดยควรยื่นไม่เกิน 3 เดือนก่อนเดินทาง และไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ถ้าเราจะไปมากกว่า 1 ประเทศในทริปนี้ ให้ยื่นเอกสารขอวีซ่าจากสถานฑูตประเทศที่เราจะไปพำนักอยู่นานที่สุด แต่ถ้าจะไปประเทศละแค่วันสองวัน ก็ยื่นเอกสารขอวีซ่าจากประเทศแรกที่เราจะเข้าไปก็ได้เช่นกัน

 

 

 

2. พาสปอร์ต ใครที่พาสปอร์ตใกล้จะหมดอายุ ควรต่อพาสปอร์ตให้เรียบร้อย เพราะพาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือนจากวันที่เดินทางกลับ และพาสปอร์ตควรมีที่ว่างอย่างน้อย 2 หน้า ควรสำเนาไว้อย่างน้อยๆ 2 ฉบับ หรือมากกว่า ถ้าพาสปอร์ตเก่ามีวีซ่าของประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ หรืออเมริกาอยู่ด้วย ก็นำไปแสดงในวันสัมภาษณ์ก็มีส่วนช่วยนะ

3. รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป สีพื้นหลังควรเป็นสีขาว หรือสีอ่อน ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ผ่านการปรับแต่งรูปภาพใดๆ ทั้งสิ้น

4. หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 เดือน

5. หนังสือรับรองจากธนาคาร หรือเอกสารที่แสดงถึงรายได้ของผู้ขอวีซ่าช่วง 6 เดือนย้อนหลัง

6.รวบรวมเอกสารสำเนาการจองที่พัก และตั๋วโดยสาร ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบิน รถไฟ ฯลฯ ใช้แค่หลักฐานการจองก็พอ ดังนั้น ควรใช้บัตรเครดิตจองไปก่อน อย่าเพิ่งซื้อก่อนได้วีซ่า เผื่อมีการเปลี่ยนแปลง

7. รายละเอียดแผนการเดินทาง บันทึกให้ละเอียดว่าจะมีการเดินทางเข้า – ออก ประเทศใดบ้าง โดยอาจเขียนเป็นรายวันว่า ไปประเทศใด เข้าพักที่ไหน เดินทางอย่างไร ขอละเอียดสุดๆ เลยจ้า

8. หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (เช่น สูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้าน) ระบุให้ชัดเจนสุดๆ เช่นกัน (ถ้ามี)

9.ค่าธรรมเนียม ประมาณ 2,500 บาท

 

 

 
เอกสารในการขอ วีซ่าเชงเก้น

10. การขอเชงเก้นวีซ่า จำเป็นต้องมี กรรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางที่เชื่อถือได้ ซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,300,000 บาทขึ้นไป ประกันการเดินทางต้องครอบคลุมตลอดทั้งช่วงของการเดินทาง ลองมองหาประกันในต่างประเทศที่นอกจากคุ้มครองค่ารักษาเจ็บป่วย อุบัติเหตุฉุกเฉินสำหรับการเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำทางการแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมการคุ้มครองเกี่ยวกับการเดินทางเช่นกระเป๋าหาย หรือ ไฟลท์ดีเลย์อีกด้วย ควรศึกษารายชื่อบริษัทประกันที่สถานทูตแต่ละประเทศยอมรับ อย่างเช่นประกันภัยจากซิกน่า เป็นต้น

 

 

 

 

เอกสารทั้งหมดอย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อเตรียมเอกสาร ค่าธรรมเนียม เตรียมตัว เตรียมใจทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ต้องทำนัดขอสัมภาษณ์ การตัดสินจะอยู่บนพื้นฐานของคำร้อง เอกสารสนันสนุน และการสัมภาษณ์ ถ้าโดนปฎิเสธวีซ่า ทางผู้จัดทำจะไม่คืนค่าธรรมเนียมซะด้วย โดยเหตุผลในการปฏิเสธวีซ่าอาจเป็น

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีเอกสารการเดินทางที่ยังคงมีอายุ
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่สามารถแสดงเอกสารยืนยันเหตุผลของการเดินทางได้
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าไม่มีเงินทุนสำหรับใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางได้
 • ผู้ยื่นขอมีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงเข้าประเทศโดยผิดกฏหมาย
 • ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจถูกห้ามเข้ารัฐสมาชิกเชงเก้น บุคคลนั้นอาจถูกพิจารณาว่าเป็นความเสี่ยงต่อความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของประเทศ หรือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของรัฐสมาชิกบางรัฐ

 

 

 

 

แต่ถ้าเตรียมตัวตามรายการข้างบนอย่างแม่นเป๊ะแล้วล่ะก็ วีซ่าเชงเก้นก็ไม่ยากอย่างที่คิด ไหนๆ วีซ่าเชงเก้นเนี่ยให้โอกาสเราในการเดินทางเข้า – ออก หลายๆ ประเทศในทริปเดียวแล้ว จะไปประเทศเดียว ก็ดูจะขัดศรัทธากันไปหน่อย ลองวางแผนเที่ยวขั้นเทพต่อเนื่องในแถบยุโรปกันยาวเลยดีกว่าจะให้ดีขจัดความกังวลเกี่ยวไฟลท์ดีเลย์ของหาย จะได้ไปเที่ยวอย่างอุ่นใจ ปลอดภัยทุกเส้นทางนะจ้ะ...ยุโรปจ๋า จะไปหาแล้ว....

 

อย่าลืม วางแผนซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ เพื่อการเดินทางนี้ไร้สะดุด และไร้กังวลตลอดการเดินทาง ทุกแผนของ บริษัทประกันภัย ซิกน่าจะใช้ยื่นเพื่อขอวีซ่าก็มั่นใจ เพราะได้รับการรับรอง หากยื่นไม่ผ่านยินดีคืนค่าเบี้ย 100%

 

 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก
ambafrance-th.org
vfsglobal.com
bangkok.diplo.de
thaiembassy.org
finland.or.th
eeas.europa.eu

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
หลากหลายแผนให้เลือกตามความต้องการ ใช้ยื่นขอวีซ่าได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุ

"ช่วยได้"
เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้