ทำอย่างไรดี… เมื่อประกันหมดอายุ หรือถูกตัดอัตโนมัติ

ประกันหมดอายุ_Cigna

ในทุกๆ ปีเมื่อครบระยะเวลาที่ประกันหมดอายุ หรือประกันถึงเวลาสิ้นสุดลง หลายคนอาจเกิดข้อสงสัยว่าต้องปล่อยให้หมดไปเอง ต้องติดต่อบริษัทประกันภัยเพื่อทำการยกเลิกให้เรียบร้อย หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมหรือไม่?

เพราะความไม่แน่นอนของชีวิต ทำให้หลายคนตัดสินใจลงทุนกับประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ เพื่อแลกกับความคุ้มครองหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันในอนาคต แต่เพราะประกันแต่ละประเภทมีเงื่อนไขการคุ้มครองและข้อกำหนดที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขความคุ้มครองผู้ทำประกันจึงควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดถี่ถ้วน รวมไปถึงการสิ้นสุดการคุ้มครองหรือที่บางคนเรียกว่า “ประกันหมดอายุ” ซึ่งในความเป็นจริงไม่ได้มีเพียงระยะเวลาเท่านั้นที่เป็นตัวกำหนด แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีกที่สามารถส่งผลให้ประกันหมดอายุได้เช่นกัน

สาเหตุที่ทำให้ประกันหมดอายุ เกิดจากอะไรบ้าง

 

  1. ครบรอบระยะเวลาการคุ้มครองสิ้นสุด โดยส่วนใหญ่แล้วการที่ประกันหมดอายุ คือระยะเวลาที่ครบกำหนดสิ้นสุดการคุ้มครอง โดยส่วนมากมักจะเป็นรายปี และเมื่อครบกำหนดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ก็เท่ากับเป็นการสิ้นสุดความคุ้มครองและบริษัทฯ จะดำเนินการตัดให้โดยอัตโนมัติ

  2. เบี้ยประกันขาดส่ง การขาดส่งเบี้ยประกัน หรือประกันขาดส่ง ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประกันหมดอายุได้ หรือพูดให้ง่ายกว่านั้น คือการถูกบอกยกเลิกประกันโดยบริษัทฯ เพราะไม่จ่ายค่าเบี้ยนั่นเอง ดังนั้นหากผู้ทำประกันไม่ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันตามระยะเวลาที่กำหนด ประกันก็สามารถสิ้นสุดหรือประกันถูกตัดได้

  3. ยอดการเคลมครบวงเงินในสัญญา และสุดท้ายหากผู้ทำประกันมีการเบิกเคลมประกัน เรียกร้องสินไหมต่าง ๆ ครบตามยอดที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้ว ก็จะทำให้สัญญาประกันภัยสิ้นสุดการคุ้มครอง หรือประกันหมดอายุลงก่อนกำหนดระยะเวลาตามกรมธรรม์ได้เช่นกัน

ประกันหมดอายุ_ประกันหมดอายุอัตโนมัติ

แล้วต้องทำอย่างไรเมื่อพบว่าประกันหมดอายุ หรือประกันถูกตัด ?

 

หลังจากที่ผู้ทำประกันพบว่าประกันหมดอายุ หรือประกันถูกตัดแล้ว หลายคนอาจเกิดคำถามว่าต้องทำอย่างไรต่อ หมดแล้วหมดเลยหรือไม่ จำเป็นต้องเตรียมเอกสารหรือต้องติดต่อหาบริษัทประกันภัยอีกครั้งหรือไม่ จากความสงสัยเหล่านี้เราจึงได้รวมคำตอบไว้ให้ดังนี้

  1. ประกันหมดอายุจากครบกำหนดอายุสัญญา ในกรณีครบอายุตามกรมธรรม์ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกประกันให้อัตโนมัติ โดยที่ผู้ทำประกันไม่ต้องทำเรื่องแจ้งยกเลิก หรือส่งเอกสารเพิ่มเติมกลับไปยังบริษัทประกัน แต่ถ้าหากผู้ทำประกันยังอยากต่ออายุสัญญาประกัน แนะนำให้ติดต่อแจ้งบริษัทโดยตรงและควรติดต่อก่อนประกันจะหมดอายุจะดีที่สุด

  2. ประกันหมดอายุจากเบี้ยประกันขาดส่ง การขาดส่งเบี้ยประกัน หรือทางบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเบี้ยประกันได้ตามรอบบิล โดยปกติแล้วจะมีจดหมายแจ้งให้ทราบก่อน แต่หลังจากนั้นหากยังไม่มีการชำระเบี้ยตามที่ได้แจ้งไว้ บริษัทฯ จะทำการยกเลิกประกันตามที่ได้แจ้งไว้ในเอกสารเบื้องต้น 

  3. ประกันหมดอายุจากการเคลมครบวงเงิน ในกรณีสุดท้ายที่เป็นการเบิกเคลมครบยอด ทางบริษัทฯ จะมีการแจ้งให้ผู้ทำประกันทราบและขอทำการยกเลิกประกันให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งการยกเลิกในกรณีนี้เป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้ในกรมธรรม์ และหลังจากที่ประกันได้ยกเลิกแล้ว ผู้ทำประกันไม่จำเป็นต้องเตรียมหรือส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ เช่นเดียวกันกับกรณีอื่นๆ

จากข้อมูลที่เราได้นำมาฝากในวันนี้ เชื่อว่าคงทำให้หลายคนคลายข้อสงสัยเรื่องประกันหมดอายุ ประกันถูกตัดหรือประกันถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินั้นเกิดจากสาเหตุใดบ้าง และต้องทำอย่างไรเมื่อประกันหมดอายุ ทั้งนี้สำหรับคนที่สงสัยว่าหากประกันหมดอายุแล้วแต่ไม่เคยเคลมสามารถขอรับเงินคืนได้ไหม กรณีนี้ผู้ทำประกันจากซิกน่าสามารถเช็กได้ว่าประกันที่ทำไว้นั้นอยู่ในกลุ่มไม่เคลมมีคืนหรือไม่ โดยดูได้ในรายละเอียดเงื่อนไขของกรมธรรม์และหากต้องการต่อสัญญาประกันอีกครั้งสามารถติดต่อโทร.1758 ,02-853-0000 Line official: @Cignathailand หรือ Facebook: Cigna Thailand

สุดท้ายนี้หากผู้ทำประกันภัยจากซิกน่าพบปัญหา หรือมีคำถามเกี่ยวกับการยกเลิกประกัน หรืออื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ FAQ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 หรือ 0-2853-0000

รู้หรือไม่ ? ทำไมบริษัทประกันถึงไม่สามารถดำเนินการต่อประกันแบบอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดความคุ้มครองต่อเนื่องได้ เพราะสาเหตุเหล่านี้

  • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรที่ใช้ในการชำระค่าเบี้ยประกัน ระบบจึงไม่สามารถทำการตัดเงินได้

  • การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์ ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการต่อประกันให้ได้

ดังนั้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และป้องกันประกันหมดอายุ หรือประกันถูกตัด ควรตรวจสอบข้อมูลจากช่องทางต่างๆ หรือแจ้งอัปเดตข้อมูลการติดต่อที่เป็นปัจจุบันให้กับบริษัทฯ เสมอ