ฝุ่น PM 2.5 ละอองจิ๋วอันตราย กระทบสุขภาพง่ายกว่าที่คิด! 

ปรากฏการณ์ฝุ่นล้อมเมือง หรือ ที่เราเคยชินกันในชื่อของฝุ่น PM 2.5 ที่เริ่มส่งผลกระทบรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชีวิตคนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกาย เพราะขนาดของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กเพียง 2.5 ไมครอน ทำให้ง่ายต่อกาเข้าสู่ร่างกายจากการการสูดดมทางโพรงจมูก

“PM

ฝุ่น PM 2.5 เกิดจากอะไร ทำไมปริมาณสูงช่วงฤดูหนาว ?

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 เกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งควันจากท่อไอเสียของรถยนต์ การเผาไหม้ ควันจากกิจกรรมเกษตรกรรม หรือ โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จนเกิดเป็นฝุ่นควันล่องลอยอยู่ในอากาศสะสมเพิ่มขึ้น ประกอบกับความกดอากาศในช่วงอากาศเย็น เช่น ฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีลมเย็น และอากาศเหนือพื้นดินที่มีความเย็นเพิ่มมากขึ้นจากการคายความร้อน แต่เป็นลมเย็นที่ไม่สามารถหมุนผ่านชั้นอากาศร้อนที่มีอยู่เดิมได้ จนกลายเป็น “สภาพอากาศปิด” ที่ตีกลับทั้งฝุ่นควันและมลภาวะย้อนกลับสู่พื้นดิน ปกคลุมหนาขึ้นจนเรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โดยเฉพาะสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีตึกสูง และอาคารต่างๆ ขัดขวางไม่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทำให้กรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นจุดเช็กอินยอดนิยมของฝุ่น PM 2.5 รวมถึงโซนภาคเหนือที่มีปริมาณฝุ่นควันหนาแน่นทุกปี ที่มักเกิดขึ้นเพราะไฟป่าและการเผาซากไร่ของประเทศเพื่อนบ้านร่วมด้วย จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงได้เห็นปริมาณฝุ่นควันหนาขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว!

 

เช็กแถบสีกับดัชนีฝุ่น (AQI) ระดับไหนต้องทำอะไรบ้าง ?

AQI (um/m3)

สี

ความหมาย

0-25

ฟ้า

คุณภาพอากาศดีมาก

26-50

เขียว

คุณภาพอากาศดี 

51-100

เหลือง

คุณภาพอากาศปานกลาง 

ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

101-200

ส้ม

คุณภาพอากาศแย่

ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกัน

201 ขึ้นไป

แดง

คุณภาพอากาศแย่ (พื้นที่มีมลพิษสูง)

หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ช่วยป้องกัน 


ฝุ่น pm 2.5 ผลกระทบจากละอองจิ๋ว...ถึงสุขภาพ!

แม้เราจะคุ้นชินกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มานานนับปี แต่ความจิ๋วที่มียังคงส่งผลต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปัญหาสุขภาพทั่วไปจนถึงระบบการทำงานต่างๆ ภายในร่างกายอย่างช้าๆ ดังนี้

  • ปัญหาผิวแพ้ง่าย นอกจากแสงแดดและมลภาวะปกติ ฝุ่น pm 2.5 ยังส่งผลกระทบให้ผิวแพ้ง่ายได้มากกว่าเดิม ด้วยเพราะขนาดของอนุภาคที่เล็กจิ๋วจนสามารถแทรกซึมเข้าสู่ชั้นผิวได้มากกว่าสิ่งแปลกปลอมทั่วไป จนเกิดการตกค้างและสะสมปัญหามากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ผิวค่อยๆ อ่อนแอและมีอาการแพ้ง่ายขึ้น

  • โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หนึ่งในปัญหาสุขภาพอันดับแรกๆ ที่พบได้มากจากปัญหาฝุ่น PM 2.5 ทั้งยังสามารถพัฒนาไปสู่โรคภูมิแพ้ คออักเสบและภาวะติดเชื้อต่อไปได้ ซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่มากเกินไปแล้ว ยังเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้ในผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคนี้มาก่อนเช่นกัน

  • โรคหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดในสมอง ด้วยอนุภาคความเล็กของฝุ่น PM 2.5 ที่สามารถกระจายเข้าสู่อวัยวะภายในได้เป็นอย่างดี จนองค์การอนามัยโลกได้ออกมาระบุว่าหากได้รับฝุ่น PM 2.5 เป็นระยะเวลานานจะทำให้เซลล์เกิดการอักเสบและส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือด ทำให้ผนังหลอดเลือดหนา ซึ่งเป็นอันตรายต่อการทำงานของหลอดเลือด หัวใจ และสุขภาพอย่างร้ายแรง

  • โรคมะเร็งปอด แน่นอนว่าฝุ่น pm 2.5 สามารถทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งปอดในระยะยาวได้ แม้จะไม่เคยมีประวัติสูบบุหรี่มาก่อน เพราะสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปอดยังมาจากการสะสมฝุ่นควัน หรือมลภาวะเป็นเวลานาน จนเกิดเป็นอาการอักเสบเรื้อรังขึ้นมาได้

  • ผลกระทบต่อหญิงตั้งครรภ์ ฝุ่น pm 2.5 เกิดจากอะไร ยังไม่น่าตกใจเท่าผลกระทบที่มีไปถึงหญิงตั้งครรภ์ เมื่อแพทย์ได้ออกมาให้คำแนะนำถึงหญิงตั้งครรภ์ว่าควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM 2.5 สูง เพราะอาจส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทารกในครรภ์ได้ โดยเฉพาะหญิงที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 6 เดือน รวมถึงควรหลีกเลี่ยงควันบุหรี่ และควันธูปร่วมด้วย

ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกได้สำรวจพบว่า มีประชากรที่ต้อง “เสียชีวิตก่อนวัยอันควร” เนื่องจากมลพิษในอากาศทั่วโลกมากกว่า 6 ล้านคนในแต่ละปี และในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบถึงร้อยละ 10 หรือประมาณ 600,000 คน เมื่อคุณภาพอากาศเลวร้ายขึ้น อัตราการไปห้องฉุกเฉินและการเข้าอยู่โรงพยาบาลจะเพิ่มสูงขึ้นตาม เพราะมลพิษทางอากาศทำให้ปัญหาสุขภาพที่มีอยู่กำเริบขึ้น

 

ฝุ่น PM

รับมือฝุ่น PM 2.5 สร้างเกราะป้องกันเสริมความแข็งแรง

ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นับเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เนื่องจากมีผลต่อสุขภาพโดยตรง รวมถึงอายุขัยเฉลี่ย หรือเทโลเมียร์ (Telomere) สั้นลง ซึ่งเป็นดีเอ็นเอที่กำหนดอายุขัยของร่างกาย มีผลต่ออัตราความแก่ชราซึ่งสัมพันธ์กับความเสื่อมถอยของร่างกาย เมื่อฝุ่น pm 2.5 พร้อมสร้างผลกระทบได้อยู่ทุกปี เราจึงควรมองหาวิธีรับมือให้ดีที่สุด!

  • ลดปัจจัยที่ทำให้เกิดฝุ่น PM 2.5 เมื่อเราทราบแล้วว่าฝุ่น pm 2.5 เกิดจากอะไร ดีที่สุดคือการพยายามหยุดสร้างปัญหา โดยการ ลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการเพิ่มขึ้นของฝุ่นละออง PM 2.5 เช่น ลดการจุดธูป ลดการเผาขยะ ซึ่งจะเพิ่มปริมาณฝุ่น PM 2.5 เป็นจำนวนมาก

  • ดูแลสุขภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัย สำหรับการป้องกันตนเอง ด้วยวิธีสวม ใส่หน้ากากอนามัย แนะนำให้เลือกใช้หน้ากากอนามัยที่มีมาตรฐาน N95 จะมีประสิทธิภาพในการป้องกันฝุ่น PM 2.5 สามารถกรองฝุ่นละออง หรือเชื้อโรคที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.3 ไมครอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รวมถึงตัวช่วยที่มีไว้เพื่อเพิ่มความอุ่นใจ คือ การทำประกันสุขภาพซูเปอร์แพลนของซิกน่า เพราะคุ้มครองค่ารักษากลุ่มโรคออฟฟิศซินโดรมแบบสุดคุ้ม ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3 แสนบาท ซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจส่วนบน คือ ช่องจมูกและหลอดลม หรือจะเลือกซื้อความคุ้มครองเสริมตามความเสี่ยงโรคร้ายสูงสุด 3 ล้านบาทต่อโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคกล้ามเนื้อหัวใจ ฯลฯ ก็ได้ ทั้งหมดนี้ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ...เพื่อให้คุณหายใจได้เต็มปอด หมดห่วงเรื่องสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติมแผนประกัน >> https://bit.ly/2WHB2bs

 

อ้างอิงข้อมูล :

https://www.nsm.or.th/other-service/664-online-science/knowledge-inventory/sci-article/sci-article-science-museum/4761-winter-and-pm25.html

https://thestandard.co/northern-bush-fire-mystery/

http://air4thai.pcd.go.th/webV2/aqi_info.php

https://www.sanook.com/health/31861/

 

 

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน