ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

เนื้องอก คืออะไร? ต่างจากซีสต์และมะเร็งอย่างไร?

เนื้องอก คืออะไร? ต่างจากซีสต์และมะเร็งอย่างไร?

เมื่อพูดเนื้องอก/ก้อนเนื้อ หลายคนคงเคยสับสนถึงความแตกต่างระหว่างเนื้องอก ชีสต์และมะเร็ง เพราะทั้งสามโรคมีอาการที่คล้ายคลึงกัน แต่จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกัน รวมถึงระดับความอันตรายก็แตกต่างกันอีกด้วย โดยในวันนี้ทาง Cigna ขอนำข้อมูลมาไขข้อข้องใจ สำหรับคนที่สงสัยว่าทั้งสามโรคแตกต่างกันอย่างไร

เนื้องอก ชีสต์ มะเร็งต่างกันตรงไหน

เนื้องอก  (Tumor) 

เนื้องอก คือเนื้อเยื่อที่มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตผิดปกติ จนเกิดก้อนเนื้อที่งอกเพิ่มขึ้นมาบริเวณร่างกายโดยเนื้องอกมีหลายประเภท มีทั้งแบบที่อันตรายและไม่อันตรายต่อร่างกาย ซึ่งเนื้องอกที่เป็นอันตรายคือก้อนเนื้อร้ายที่มีโอกาสจะพัฒนาเป็นมะเร็งละลุกลามไปส่วนอื่นของร่างกายได้

ชีสต์ (Cyst)

ชีสต์ คือก้อนเนื้อหรือตุ่มที่เจริญเติบโตบนร่างกาย โดยภายในชีสต์มีลักษณะเป็นถุงบรรจุอากาศ ของเหลว ไขมัน น้ำแต่อาจจะมีเนื้อเยื่อผสมอยู่ด้วย ซึ่งชีสต์สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เมื่อเกิดแล้วจะมีอาการเจ็บปวด ไม่อันตรายถ้าหากไม่มีเนื้อเยื่อผสมอยู่ แต่หากเนื้อเยื่อผสมอยู่ในถุงชีสต์ อาการอาจพัฒนาไปสู่มะเร็งได้

มะเร็ง (Cancer)

มะเร็ง คือความผิดปกติของเซลล์ภายในร่างกาย จนทำให้เกิดก้อนเนื้องอกและลุกลามไปยังอวัยวะต่างๆของร่างกาย โดยการกระจายของมะเร็งนั้น เดินทางผ่านระบบการไหลเวียนของเลือดและระบบทางเดินของน้ำเหลือ ทั้งนี้มะเร็งมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง ซึ่งทุกส่วนเมื่อเกิดมะเร็งล้วนแล้วแต่อันตรายทั้งสิ้น

เนื้องอก คืออะไร? ต่างจากซีสต์และมะเร็งอย่างไร?

เปรียบเทียบความอันตรายของเนื้องอก ซีสต์ และ มะเร็ง

ถึงแม้ว่าทั้งสามจะมีลักษณะของก้อนเนื้อที่คล้ายคลึงกัน แต่กลับมีระดับความอันตรายที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง โดยสามารถเปรียบความอันตรายของทั้งสามโรคได้ดังนี้

  • เนื้องอก เป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยการผ่าตัด ซึ่งถ้าเนื้องอกมีขนาดเล็กและไม่ได้อยู่บริเวณจุดสำคัญก็ไม่มีความจำเป็นต้องผ่าตัด แต่ข้อควรระวังคือเนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย อาจพัฒนาเป็นมะเร็งได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท้วงที
  • ชีสต์ เป็นโรคที่ไม่อันตรายมากนัก สามารถทำการักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัดน้ำถุงชีสต์ออก ซึ่งชีสต์ขนาดเล็กไม่ส่งผลร่างกาย ไม่ทำให้ร่างกายเจ็บปวด แต่หากมีขนาดใหญ่มากขึ้นอาจทำให้ถุงชีสต์เกิดอาการบิด จนเลือดไม่ไหลเวียน ถุงชีสต์จะเน่าและนำมาสู่อันตรายในที่สุด
  • มะเร็ง คือโรคที่อันตรายและรักษาได้ยากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสามโรคนี้ โดยการรักษามะเร็งในปัจจุบันยังไม่มียารักษาที่ทำให้มะเร็งหายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มีเพียงแต่ยาเคมีบำบัด แต่ทั้งการรักษามะเร็งขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเกิดมะเร็ง หากพบมะเร็งในระยะแรกก็มีโอกาสหายขาดได้

เนื้องอก คืออะไร? ต่างจากซีสต์และมะเร็งอย่างไร?

เจาะลึก สาเหตุ อาการ ของ เนื้องอก ก่อนจะที่สายและกลายเป็นมะเร็ง

สาเหตุของเนื้องอก

เนื้องอกเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยแต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด แต่ส่วนใหญ่แล้วมักเกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้ สภาพแวดล้อมรอบตัว เช่น การทำงานที่ต้องสัมผัสกับรังสีหรือสารอันตราย, การทำกิจกรรมกลางแจ้งที่สัมผัสรังสียูวีจากแดด, กรรมพันธุ์, การอักเสบของกล้ามเนื้อและผิวหนัง, ความเครียดรวมถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหาร

อาการของเนื้องอก

ลักษณะอาการของผู้ป่วยเนื้องอกจะแตกต่างกันออกไป โดยอาการส่วนใหญ่มีดังนี้ เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย, น้ำหนักลด, อุณหภูมิร่างกายสูง มีไข้, มีอาการเจ็บปวดบริเวณที่เกิดเนื้องอก แต่ทั้งนี้เนื้องอกที่เกิดขึ้นบางตำแหน่งอาจมีการแสดงอาการ เช่น เนื้องอกในปอด ผู้ป่วยจะมีอาการไอและเจ็บหน้าอก เป็นต้น

ชนิดของเนื้องอก

เนื้องอกมีชนิดที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเกิด ระดับความอันตรายก็จะแตกต่างกัน เช่น เนื้องอก Meningiomas เกิดตำแหน่งบริเวณเยื่อหุ้มสมองและเยื่อหุ้มไขสันหลัง เป็นเนื้องอกที่อันตราย ทำให้มีปัญหาด้านการมองเห็น แต่เนื้องอกอย่างไฝและปาน เป็นเนื้องอกที่ไม่อันตราย เป็นต้น

เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้าย (Malignant หรือ Cancerous Tumor)

เนื้องอกที่เป็นเนื้อร้ายหรือมะเร็ง คือเนื้องอกที่มีการเจริญเติบโตแพร่กระจายไปยังบริเวณต่างๆภายในร่างกาย โดยเนื้อร้ายจะเข้าไปทำลายเซลล์ที่ดีในร่างกายจนหมดสิ้น ทำให้ร่างกายเกิดการเจ็บปวด ซึ่งระดับความรุนแรงส่งผลอันตรายถึงชีวิต ดังนั้นหากตรวจพบเนื้องอกชนิดเนื้อร้าย ควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท้วงที

การรักษา เนื้องอก

สำหรับการรักษาเนื้องอกเริ่มจากการวินิจฉัยเนื้องอก เพื่อทราบถึงชนิดของเนื้องอก โดยการวินิจฉัยสามารถทำได้หลายวิธีตั้งแต่ การตรวจเลือด, ตรวจการทำงานของตับ, การตรวจเนื้อเยื่อไขกระดูกรวมถึงการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ เพื่อให้ทราบชนิดของเนื้องอกว่าเป็นเนื้อร้ายหรือไม่

หากเป็นเนื้อร้ายต้องทำการรักษาเซลล์มะเร็งต่อไป ส่วนเนื้องอกแบบธรรมดาหากตรวจพบในบริเวณที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ป่วยสามารถตัดสินใจเลือกที่จะศัลยกรรมตกแต่งผิวหนังหรือเลือกที่จะไม่ผ่าออกได้ แต่หากอยู่ในบริเวณจุดสำคัญอย่าง สมองหรือใกล้กับเส้นประสาท ต้องทำการผ่าตัดทำการรักษาเนื่องจากอาจเกิดอันตรายตามมาภายหลังได้

สรุป เนื้องอก

ความแตกต่างระหว่างเนื้องอก ชีสต์และมะเร็งอยู่ที่ต้นกำเนิดของอาการ ซึ่งทั้งสามโรคนี้มีระดับความอันตรายที่แตกต่างกัน โดยมะเร็งเป็นอันตรายมากที่สุด ทั้งนี้การหลีกเลี่ยงโรคเหล่านี้สามารถทำได้ด้วยการปรับพฤติกรรม เช่น การรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ การออกกำลังกาย หรือการหาวิธีผ่อนคลายความเครียด เป็นต้น แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพเพื่อตัวเองและคนที่คุณรัก

แผนประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองตั้งแต่เนื้องอก ซีสต์ ก้อนเนื้อ มะเร็งระยะไม่ลุกลาม ไปจนถึงมะเร็งระยะลุกลาม สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน