10 ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่สามารถลดหย่อนภาษีได้

อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง_Cigna

ใกล้จะเริ่มปีใหม่แล้ว สำหรับใครที่รู้ตัวว่ามีรายได้ที่เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษี รับรองว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อคุณแน่นอน เพราะวันนี้เรามีกลยุทธ์ในการลดหย่อนภาษีกับ 10 ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตและสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ เพื่อให้คุณได้เข้าใจว่ามีอะไรบ้างที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2564 ที่จะต้องยื่นในปี 2565 ได้บ้างและแต่ละอย่างลดหย่อนได้เท่าไหร่บ้างมาฝากกัน แถมเรายังมีประกันลดหย่อนภาษีที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อนมาแนะนำ เพื่อเตรียมไว้ลดหย่อนภาษีในปีถัดไปได้อีกเช่นกัน

10 ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้

 

อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง_ลดหย่อนภาษี 2565

1. ดอกเบี้ยเงินกู้

ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท 

ภาระการผ่อนบ้าน คอนโด หรือเงินกู้ที่ยืมมาเพื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านในแต่ละเดือน ทำให้หลายคนปวดหัวกันอยู่ไม่น้อย แต่บอกได้เลยว่าปลายปีมีเฮแน่นอน เพราะเราสามารถนำภาระหนี้ตรงนี้มาลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจริง โดยต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ว่าต้องกู้กับสถาบันการเงินภายในประเทศ บ้านหรือคอนโดที่กู้มาจะต้องเป็นชื่อของเราเท่านั้น เพียงแค่นี้ก็สามารถนำไปลดหย่อนภาษีปี 2564 ที่จะต้องยื่นในปี 2565 ได้แล้ว 

2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (SSF) 

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ต่อปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

นอกจากดอกเบี้ยเงินกู้แล้วยังมีค่าใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง? สำหรับคนที่ลงทุนระยะยาว เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอย่าง RMF หรือ SSF กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเอาไว้ สามารถนำเงินเหล่านี้มาหักลบ ลดหย่อนภาษีได้ แต่เงื่อนไขสำคัญของการขอลดหย่อนภาษีโดยใช้กองทุนเหล่านี้คือ ต้องซื้อหน่วยกองทุนทุกปี หรือปีเว้นปีและจะต้องถือหน่วยลงทุนนั้นไว้อย่างน้อย 5 ปี แต่สำหรับ SSF ต้องถืออย่างให้ครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ ซึ่งหากไม่ครบตามระยะเวลานี้ จะต้องเสียภาษีที่ขอลดหย่อนไปในปีก่อนๆ ย้อนหลัง

3. เงินสมทบ กบข. และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 500,000 บาท

สำหรับใครที่ทำงานข้าราชการและมีการจ่ายเงินเข้า กบข. สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 500,000 บาท แต่สำหรับคนที่ทำงานในบริษัทเอกชนมักจะเป็นเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ที่จะถูกหักไปในแต่ละเดือน ซึ่งมีเรตคร่าวๆ อยู่ที่ 3%, 5% หรือ 10% ของเงินเดือน (รายละเอียดการหักของแต่ละบริษัทฯ อาจแตกต่างกันไป) ซึ่งไม่ว่าจะถูกหักไปเท่าไรก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินค่าจ้าง และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท

อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง_ลดหย่อนภาษี

4. เงินบริจาค

ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินคงเหลือหลังจากหักค่าใช้จ่าย

ใครที่เป็นสายทำบุญ หรือชอบช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคเงินให้กับองค์กรเพื่อสาธารณะกุศลต่างๆ อยู่แล้วบ้าง รู้หรือไม่เราสามารถนำยอดเงินในส่วนที่ได้บริจาคไปนั้นมาลดหย่อนภาษีได้ โดยเงื่อนไขคือจะต้องเป็นองค์กรการกุศลที่กรมสรรพากรแจ้งไว้ ซึ่งเงินที่ลดหย่อนได้จะไม่เกิน 10% ของเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย 50% ของเงินเดือนทั้งปี หรือไม่เกิน 500,000 บาท และอย่าลืมเก็บใบเสร็จ หรือใบกำกับภาษีไว้เป็นหลักฐานเพื่อส่งให้กับสรรพากรด้วย

5.  คู่สมรส

ลดหย่อนภาษีได้ 60,000 บาท

สำหรับคนมีคู่ที่ได้จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นขอลดหย่อนภาษีได้ถึง 60,000 และหากคู่สมรสของเราไม่มีเงินได้ หรือเลือกยื่นแบบแสดงรายการลดหย่อนภาษีร่วมกัน เราจะได้สิทธิ์ในการลดหย่อนเพิ่มอีก 60,000 บาท 

6. การเลี้ยงดูบุตร และการศึกษาบุตร 

ลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 - 60,000 บาท 

ค่าลดหย่อนจากการเลี้ยงดูบุตร สามารถลดหย่อนได้ทั้งบุตรตามกฎหมายและบุตรบุญธรรม โดยบุตรตามกฎหมายจะลดหย่อนกี่คนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินอายุ 25 ปี ซึ่งลดหย่อนได้ 30,000 บาทต่อคน แต่ถ้าบุตรตามกฎหมายเกิดตั้งแต่ปี 2561 จะสามารถลดหย่อนได้ 60,000 บาทต่อคน

ส่วนบุตรบุญธรรมจะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 30,000 บาทต่อคน แต่เงื่อนไขคือจะต้องไม่เกิน 3 คน โดยนับรวมบุตรตามกฎหมายด้วย เช่น ถ้ามีบุตรตามกฎหมาย 2 คน และบุตรบุญธรรม 1 คน ค่าเลี้ยงดูบุตรทั้งหมดสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ แต่ถ้ามีบุตรตามกฎหมาย 4 คน และบุตรบุญธรรม 1 คน จะสามารถลดหย่อนภาษีได้ 4 คน (จาก 5 คน) ที่เป็นบุตรตามกฎหมาย ส่วนบุตรบุญธรรมไม่สามารถลดหย่อนได้ เนื่องจากนำมานับรวมกับบุตรตามกฎหมายแล้วเกิน 3 คน ตามเงื่อนไขข้อกำหนดนั่นเอง

อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง_ลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง

7. เลี้ยงดูบิดามารดา

ลดหย่อนภาษีได้คนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท

สำหรับใครที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป สามารถนำค่าอุปการะเลี้ยงดูไปลดหย่อนได้คนละ 30,000 บาท รวมถึงพ่อแม่ของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ สามารถนำมารวมได้เป็น 4 คน สูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท แต่มีเงื่อนไขว่าค่าอุปการะเลี้ยงดูของพ่อหรือแม่ที่นำไปขอลดหย่อน ต้องออกหนังสือรับรองว่าลูกคนไหนที่เป็นคนเลี้ยงดูเสียก่อน และพ่อหรือแม่จะต้องมีรายได้ทั้งหมดต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท ที่สำคัญหากคุณมีพี่น้อง ต้องตกลงให้ดีว่าใครจะใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษี เพราะพ่อหรือแม่ 1 คน เท่ากับ 1 สิทธิ์เท่านั้น หากยื่นสิทธิ์ซ้ำกันจะทำให้ไม่มีใครได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเลย

นอกจากนี้สำหรับลูกๆ ที่ห่วงใยสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่ และได้ทำประกันสุขภาพไว้ให้เพื่อเพิ่มความคุ้มครองด้านสุขภาพ สามารถนำค่าเบี้ยประกันสุขภาพที่ได้ทำให้กับคุณพ่อคุณแม่ มาลดหย่อนภาษีร่วมกันได้ สูงสุด 15,000 บาทต่อปี เพียงแต่เงื่อนไขคือต้องเป็นลูกตามกฎหมายถึงจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ รวมถึงคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีรายได้ในปีภาษีที่หักลดหย่อนไม่เกิน 30,000 บาท

8. ประกันสังคม

ลดหย่อนภาษีได้ตามจำนวนจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท

สำหรับการลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง ในข้อนี้จะพูดถึงประกันสังคม ซึ่งเป็นกองทุนที่ให้หลักประกันสำหรับพนักงานบริษัทหรือมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทุกคน ให้ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีต่างๆ ตามที่ได้ระบุไว้ แต่หลายคนอาจลืมไปว่าประกันนี้สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ แถมยังสามารถลดหย่อนได้สูงสุดถึง 9,000 บาทต่อปี เลยทีเดียว นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคมเลยทีเดียว

9. เบี้ยประกันชีวิต

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

ในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตที่นำมาลดหย่อนภาษีได้ จะมี 2 ประเภทคือ ประกันชีวิตทั่วไป ซึ่งสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาท แต่ถ้าทำให้คู่สมรสที่ไม่มีรายได้จะหักเบี้ยประกันได้สูงสุด 10,000 บาท และอีกประเภทคือ ประกันชีวิตแบบบำนาญ ลดหย่อนได้ 15% ของเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่เงื่อนไขสำคัญสำหรับการใช้เบี้ยประกันชีวิตในการลดหย่อนภาษีนั้น จะต้องถือกรมธรรม์ที่คุ้มครองอย่างน้อย 10 ปี และต้องจ่ายเบี้ยให้ครบตามกำหนดสัญญา หากยกเลิกก่อนเวลาจะต้องเสียภาษีย้อนหลังจากที่ขอลดหย่อนไปแล้วด้วย

10. เบี้ยประกันสุขภาพ

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

นอกจากสามารถดูแลคุ้มครองปัญหาสุขภาพให้เราได้แล้ว เบี้ยประกันที่จ่ายทุกๆ เดือน สามารถนำมาลดหย่อนภาษีในปี 2565 ได้อีกด้วย แต่ข้อสำคัญคือต้องทำกับบริษัทประกันภายในประเทศ และเริ่มจ่ายเบี้ยตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงจะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

 

อะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง_ประกันลดหย่อนภาษี

เป็นอย่างไรบ้างกับ 10 รายการลดหย่อนภาษี หลายคนคงรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายอะไรที่สามารถช่วยลดหย่อนภาษีได้บ้างในปี 2564 รวมถึง “กลยุทธ์ในการลดหย่อนภาษี” ที่จะเอามาไว้ใช้ในปี 2565 หรือปีถัดๆ ไปมีอะไรกันบ้าง และอย่าลืมไปเช็กดูว่าคุณมีสิทธิ์ลดหย่อนอะไรติดตัวอยู่ หรือเตรียมศึกษาซื้อประกันลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพ ที่ไม่ได้มีดีแค่ช่วยเราลดหย่อนภาษีเท่านั้น แต่คุ้มครองทั้งชีวิตและความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

เพราะสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเราทุกคน อีกทั้งเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้น การทำประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุติดตัวไว้ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการลดภาระและความเสี่ยงในเรื่องต่างๆ เช่น

  • ค่ารักษาพยาบาลที่มีแนวโน้มว่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆ ในทุกปี

  • ลดภาระค่าใช้จ่ายของตัวเราและครอบครัว

  • ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โร คร้าย ด้วยการเข้าถึงการรักษาที่ดีกว่า

สำหรับใครที่มองหาประกันสุขภาพสุดคุ้มอยู่ ตอนนี้ประกันสุขภาพมิติใหม่จากซิกน่ามีแพ็กเกจคุ้มครองดูแลโรคมะเร็ง (ทุกระยะ) เนื้องอก และซีสต์ โดยจุดเด่นของประกันนี้คือ การคุ้มครองทั้งโรคร้ายแรงและโรคอื่นๆ โดยเฉพาะโรคที่คนไทยส่วนใหญ่มีความเสี่ยง จึงไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น พร้อมทั้งยังดูแลคุณอย่างอุ่นใจ ตั้งแต่

  • ก่อนป่วย - ดูแลตั้งแต่ก่อนป่วยด้วย Health line ที่ให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ

  • เมื่อพบโรค - มอบเงินก้อนดำรงชีพเมื่อพบโรคร้ายแรง

  • ระหว่างการรักษาจนหายป่วย - จ่ายค่ารักษาตามจริงอย่างที่ไม่เคยมีแผนใดให้คุณได้

ในส่วนของความคุ้มครองของกลุ่มโรคร้ายแรงและมะเร็งระยะลุกลาม จะได้รับความคุ้มครองเป็นเงินชดเชยแบบเหมาจ่าย (ครั้งเดียว) สูงสุด 500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์) สูงสุด 2,500,000 บาท โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม, เนื้องอก, ซีสต์ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์) 300,000 บาท เพียงจ่ายค่าเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 281 บาท

สำหรับความคุ้มครองกลุ่มโรคทั่วไป (ออฟฟิศซินโดรม และกลุ่มโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน และทางเดินอาหาร) ผลประโยชน์ที่จะได้รับคือ ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (ตลอดระยะเวลาที่ถือกรมธรรม์) สูงสุด 300,000 บาท เพียงจ่ายค่าเบี้ยเริ่มต้นเดือนละ 452 บาท ที่สำคัญแผนประกันสุขภาพนี้ยังเป็นประกันลดหย่อนภาษีที่สามารถนำไปลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท แถมข้อดีคือไม่ต้องจ่ายเบี้ยเกินความจำเป็น เหมาะกับมนุษย์เงินเดือนสุดๆ

ซื้อประกันออนไลน์ : https://buy.cigna.co.th/

รายละเอียดแผนประกันเพิ่มเติม : https://www.cigna.co.th/our-plans

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน