เคลียร์ให้ชัวร์! ประกันซิกน่าคุ้มครองโรคฝีดาษลิงไหม

ประกัน ฝีดาษลิง_Cigna

แม้ว่าโควิด-19 กำลังถูกลดระดับจากโรคระบาดใหญ่สู่โรคประจำถิ่นในเร็ววันนี้ แต่หลายคนก็ยังวางใจไม่ได้อยู่ดี เพราะในขณะเดียวกันโรคภัยใหม่ๆ ก็พัฒนาตัวเองและอุบัติขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดกับโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) ที่ถึงแม้จะยังไม่เจอผู้ติดเชื้อในประเทศไทย แต่สำหรับผู้ที่เดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาดก็คงกังวลใจไม่น้อย หากเกิดพลาดติดเชื้อจะทำอย่างไร ? วันนี้เราจะมาตอบคำถามให้ทุกท่านที่ทำประกันจากซิกน่า ว่าซิกน่ามีประกันที่คุ้มครองโรคฝีดาษลิงหรือไม่ และคุ้มครองอย่างไรบ้าง 

FAQ ประกันซิกน่าและความคุ้มครองโรคฝีดาษลิง 

1. ที่ซิกน่ามีประกันอะไรบ้าง ที่คุ้มครองการรักษาโรคฝีดาษลิง 

ตอบ ที่ซิกน่าเรามีแผนประกันที่คุ้มครองเกี่ยวกับโรคฝีดาษลิง ดังนี้

  1. ประกันการเดินทาง (Travel Insurance) โดยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคฝีดาษลิง ที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทาง และภายใน 7 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ซึ่งการเจ็บป่วยนั้นๆ ต้องเกิดขึ้นขณะเดินทางต่างประเทศ หรือระหว่างเดินทางกลับ

  2. ประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Signature Care / Signature Care Plus) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (หากมีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก)

  3. ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม (LHB / GHB) ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก (หากมีความคุ้มครองผู้ป่วยนอก)

  4. ประกันชดเชยรายได้ (HIP) เฉพาะผู้มีความจำเป็นทางการแพทย์ ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลจึงจะสามารถเคลมประกันรับเงินชดเชยรายได้ได้ ซึ่งไม่รวมถึงการกักตัวในทุกกรณี 

  5. ประกันสุขภาพมิติใหม่ (Enhanced Health) ซึ่งแผนประกันที่คุ้มครองมี 2 แผน คือ

  • ประกันโรคทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินอาหาร (URI & GI) 
  • ประกันโรคทางเดินหายใจและการติดเชื้อทางเดินอาหาร (Full RI & GI) 

ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองเฉพาะกรณีแพทย์ผู้รักษา ระบุว่าผู้เอาประกันภัยป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงและมีการติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วย และหากมีอาการเชื้อลงปอด หรือมีอาการปอดอักเสบ จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการติดเชื้อทางเดินอาหาร (Full RI & GI)

และในกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคระบาด ประกันโรคทางเดินหายใจส่วนบนและทางเดินอาหาร (URI & GI) จะไม่คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

2. มีประกันการเดินทาง หากติดโรคฝีดาษลิงในต่างประเทศประกันการเดินทางที่มีจะคุ้มครองหรือไม่ และหากประเทศต้นทางให้ฉีดวัคซีนป้องกัน จะได้รับความคุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับการฉีดวัคซีนหรือไม่ ? 

ตอบ กรณีติดโรคฝีดาษลิงและมีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นในต่างประเทศ ซิกน่าจะให้การคุ้มครองการรักษาความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ทั้งในกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และผู้ป่วยนอก (OPD) โดยไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามแผนประกันที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ แต่จะไม่ได้คุ้มครองการฉีดวัคซีน เนื่องจากเป็นข้อยกเว้นตามกรมธรรม์

ประกัน ฝีดาษลิง_โรคฝีดาษลิง

3. หากเสียชีวิตจากโรคฝีดาษลิงระหว่างการเดินทาง ประกันการเดินทางจะชดเชยการเสียชีวิตกรณีนี้ให้หรือไม่ ? 

ตอบ หากเสียชีวิตด้วยโรคฝีดาษลิง กรณีนี้ประกันจะไม่ชดเชยให้ เนื่องจากการติดเชื้อฝีดาษลิงเป็นการเจ็บป่วยไม่ใช่อุบัติเหตุ ซึ่งประกันการเดินทางจะคุ้มครองกรณีการเสียชีวิต หรือทุพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุเท่านั้น รวมไปถึงการเสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า หรือบาดทะยักที่เกิดจากอุบัติเหตุ 

4. หากตรวจพบว่าเป็นโรคฝีดาษลิงในขณะที่เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว ประกันการเดินทางของซิกน่าสามารถใช้สิทธิ์รักษา หรือเบิกเคลมได้อย่างไรบ้าง ?

ตอบ ปกติแล้วประกันการเดินทางจะยังให้ความคุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 7 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย โดยการเจ็บป่วยนั้นๆ ต้องเกิดขึ้นขณะเดินทางต่างประเทศ หรือระหว่างเดินทางกลับ  ซึ่งผลประโยชน์กรมธรรม์จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งแบบผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

5. มีประกันการเดินทางของซิกน่า แต่พบว่าติดเชื้อฝีดาษลิงและต้องทำการกักตัว ทำให้ไม่สามารถเดินทางกลับตามกำหนดการเดิมได้ หรือต้องเลื่อนไฟลท์การเดินทาง จะได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง ? 

ตอบ ลูกค้าสามารถบอกเลิก เลื่อนการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทางได้ โดยบริษัทฯ จะจ่ายชดเชยให้เฉพาะค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักที่ได้ชำระเงินไปแล้ว โดยจะจ่ายชดเชยตามจริงไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ตามแผนที่ได้ทำประกันไว้ โดยลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานที่แพทย์ผู้รักษาได้ระบุว่าผู้เอาประกันภัยมีอากาการเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเดินทางได้ รวมทั้งใบเสร็จรับเงินค่าตั๋วเครื่องบินและค่าที่พักที่ลูกค้าได้จ่ายไปแล้ว เพื่อประกอบการพิจารณาเบิกเคลมสินไหม แต่ทั้งนี้บริษัทฯ ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการกักตัวในทุกกรณี

6. ประกันการเดินทางของซิกน่าให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งความจำเป็นทางการแพทย์ที่ว่าหมายถึงอะไร ? 

ตอบ กรณีการเข้ารับการรักษาโรคฝีดาษลิงที่โรงพยาบาลด้วยความจำเป็นทางการแพทย์นั้นคือ ภาวะการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาภายในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของชีวิต โดยมาจากดุลยพินิจของแพทย์ แต่ถ้านอนพักรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการกักตัว กรณีนี้จะไม่เข้าข่ายความจำเป็นทางการแพทย์ ซึ่งจะไม่สามารถเบิกเคลมประกันได้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความจำเป็นทางการแพทย์ได้ที่นี่

ตารางสรุปแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคฝีดาษลิง (Monkeypox) 

ประกัน ฝีดาษลิง_ซิกน่าประกันฝีดาษลิง

หมายเหตุ:

1. คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีความคุ้มครองในส่วนนี้ตามกรมธรรม์

2. คุ้มครองเฉพาะกรณีแพทย์ผู้รักษา ระบุว่าผู้เอาประกันภัยป่วยด้วยโรคฝีดาษลิงและมีการติดเชื้อทางเดินหายใจร่วมด้วย ซึ่งหากมีอาการเชื้อลงปอด หรือมีอาการปอดอักเสบ จะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเฉพาะโรคทางเดินหายใจและการติดเชื้อทางเดินอาหาร (Full RI & GI)

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่าผ่านช่องทาง

Inbox Facebook Fanpage: ส่งข้อความผ่าน Cigna Thailand เวลาทำการ 09.00-22.00 น.ของทุกวัน

Live Chat: ส่งข้อความผ่าน Live Chat บนเว็บไซต์ซิกน่า ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

โทร: 1758 หรือ 0-2853-0000

อีเมล: Cigna.customerservice@Cigna.com ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แอปพลิเคชันซิกน่า Cigna Anywhere : ที่ให้คุณเช็กสิทธิ์ความคุ้มครอง, สอบถามกรมธรรม์, ใช้ Cigna E-Care Card เพื่อรับการรักษา, ค้นหาโรงพยาบาล, ยื่นเคลมออนไลน์, ติดตามสถานะการเคลม และใช้บริการด้านสุขภาพง่ายๆ ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชม.

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่:

แผนประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ