ทำไมต้องสำรองจ่ายประกันก่อน แล้วกี่วันถึงได้คืน ? 

 

สํารองจ่ายประกัน กี่วันได้คืน_Cigna

 

เชื่อว่าหลายคนที่ทำประกันคงเคยเจอปัญหา หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเคลมประกันมาบ้าง ซึ่งหนึ่งในคำถามชวนสงสัยคือมีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุติดตัวอยู่แล้ว แต่พอถึงเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุและต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อหาหมอ หรือแอดมิดเพื่อรักษาตัว ทำไมต้องสำรองจ่ายค่ารักษาไปก่อน ? ประกันที่ทำไว้ไม่ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้หรือ แล้วแบบนี้จะทำเรื่องขอเคลมได้ไหม จะได้เงินคืนหรือไม่ หรือสำรองจ่ายประกันไปแล้วกี่วันถึงจะได้คืนกันนะ ? 

ทำไมต้องสำรองจ่ายค่าประกันก่อน แล้วสํารองจ่ายประกันไปแล้ว กี่วันถึงได้คืน ? 

 

เมื่อพูดถึงเรื่องของการสำรองจ่ายประกัน หลายคนอาจจะยังงงๆ ว่าคืออะไร ดังนั้นเพื่อให้เข้าใจตรงกันสำหรับความหมายของการสำรองจ่ายประกันก็คือ เงินค่าใช้จ่ายในการรักษาที่ผู้ทำประกันต้องสำรองจ่ายให้กับโรงพยาบาลก่อน ซึ่งสามารถนำมาทำเรื่องขอเคลมกับบริษัทประกันเพื่อรับเงินคืนได้ แต่ในเมื่อเรามีประกันสุขภาพหรือประกันอุบัติเหตุอยู่แล้ว และครอบคลุมเงื่อนไขความคุ้มครอง แต่ทำไมต้องสำรองจ่ายเงินประกันไปก่อน ในส่วนนี้สามารถอธิบายให้เห็นภาพโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

  • กรณีไม่ต้องสำรองจ่าย โดยปกติแล้วบริษัทประกันจะมีโรงพยาบาล สถานพยาบาล รวมถึงคลินิกที่เป็นเครือข่ายหรือเป็นคู่สัญญา ซึ่งหากผู้ที่ทำประกันได้เข้ารักษาตามโรงพยาบาลดังกล่าว ก็จะไม่ต้องสำรองจ่ายยกเว้นมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ต้องออกเอง และสำหรับประกันภัยจากซิกน่า ผู้ทำประกันสามารถตรวจเช็กโรงพยาบาลในเครือซิกน่าได้ที่นี่

  • กรณีสำรองจ่ายเงินประกัน ในกรณีที่ผู้ทำประกันต้องสำรองจ่ายเงินเองก่อน สาเหตุจะมาจากการเข้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย หรือไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ผู้ทำประกันสามารถดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งขอเบิกเคลมในภายหลัง เละขอคืนเงินที่สำรองจ่ายประกันคืนได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการขอรับเงินคืนหลังจากที่ได้สำรองเงินประกันไปแล้ว ผู้ทำประกันต้องเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งเอกสารที่ต้องเตรียมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ การเคลมประกันสุขภาพ การเคลมประกันอุบัติเหตุ หรือขั้นตอนการเคลมประกันซิกน่า ทั้งนี้หลังจากบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอเวลาในการตรวจสอบ พิจารณาเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง ซึ่งสำหรับประกันภัยจากซิกน่า กรณีที่สํารองจ่ายประกันไปแล้วกี่วันถึงได้คืนนั้น โดยปกติแล้วระยะเวลาการรอรับเงินสำรองจ่าย หรือการเคลมประกันจะมีระยะเวลาโดยประมาณ 15 วัน หลังได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

 

สํารองจ่ายประกัน กี่วันได้คืน_Cigna

 

สำรองจ่ายประกันพร้อมทำเรื่องขอเงินคืนแล้ว แต่ทำไมประกันไม่จ่ายค่าสินไหม หรือใช้เวลานานกว่าที่แจ้งไว้ ! 

 

เป็นอีกประเด็นในเรื่องของการสำรองจ่าย เชื่อว่าหลายคนที่พบเจอกับปัญหานี้คงรู้สึกหงุดหงิดใจไม่น้อย ซึ่งปัญหาในการสำรองจ่ายแล้วเคลมไม่ได้ หรือรอนานจนต้องติดตามใหม่อีกครั้ง ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากสาเหตุดังนี้

  1. การรักษา หรือเหตุที่เกิดไม่ตรงเงื่อนไขกรมธรรม์ ในบางครั้งผู้ทำประกันอาจพบเจอกรณีประกันไม่จ่ายเงินสำรองคืนให้ ซึ่งสาเหตุมาจากการรักษา หรือเหตุที่เกิดไม่ครอบคลุมอยู่ในเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่ส่วนหนึ่งมาจากผู้ทำประกันหลายคนยังมีความเข้าใจผิดในการคุ้มครองจากการไม่ได้อ่านกรมธรรม์ให้ดี จึงทำให้เกิดปัญหาในการเคลม หรือทำเรื่องขอเคลมประกันแล้วไม่ผ่านการพิจารณา 
  2. เอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบ และอีกกรณีที่ผู้ทำประกันพบว่าเมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้ว แต่ก็ยังพบว่าไม่ได้รับเงินสำรองจ่ายคืนจนเกิดเป็นความกังวลใจ ซึ่งเหตุความล่าช้าในส่วนนี้อาจมาจากการตรวจสอบ พิจารณาและพบปัญหาของเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และอยู่ระหว่างการดำเนินการขอเอกสารเพิ่มเติม จึงทำให้การคืนเงินเกิดความล่าช้ากว่ากำหนดที่แจ้งไว้นั่นเอง

ทั้งหมดนี้คือคำตอบที่ว่าทำไมมีประกันอยู่แล้วแต่ยังต้องสำรองจ่ายก่อน และสํารองจ่ายประกันไปแล้วกี่วันได้คืน ให้หลายคนได้คลายข้อสงสัยและความกังวลใจ ดังนั้นควรอ่านกรมธรรม์ให้ดีเพื่อศึกษาเงื่อนไขการคุ้มครอง เมื่อต้องการทำเรื่องเบิกหรือเคลมประกันควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและถูกต้อง จะช่วยให้เงินที่สำรองจ่ายไปก่อนได้กลับคืนมาเร็วขึ้น และหากผู้ทำประกันภัยจากซิกน่าพบปัญหา หรือมีคำถามอื่นๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ FAQ หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าซิกน่า โทร.1758 หรือ 02-853-0000