ข้อดี-ข้อเสียของการลงทุนระยะสั้น vs ระยะยาว นักลงทุนมือใหม่ !

การลงทุน

ถ้าพูดถึงการลงทุน หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน” และอาจจะกำลังหาข้อมูลตามคำแนะนำ เพื่อเตรียมตัวเป็นนักลงทุนมือใหม่อยู่ ซึ่งหนึ่งในข้อมูลพื้นฐานที่ควรทำความเข้าใจก็คือเรื่องของรูปแบบการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือการลงทุนระยะยาว 

ในบทความนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรายละเอียดของการลงทุนทั้ง 2 ประเภท เพื่อให้สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองมากที่สุด และยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มต้นเข้าสู่ตลาดแห่งการลงทุนเพื่อสร้างผลกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ก่อนส่งมอบผลลัพธ์จากการลงทุนให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักต่อไปได้ในอนาคต

 ลงทุนระยะยาว

การลงทุนระยะยาว 

การลงทุนระยะยาว คือ รูปแบบของการลงทุนที่มีการกำหนดแผนทางการเงินและกำหนดนโยบายลงทุนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ระยะเวลาการลงทุน ข้อจำกัดการลงทุนและภาษี รวมถึงเงินลงทุนทั้งในปัจจุบันและที่นำมาลงทุนเพิ่มในอนาคต การลงทุนระยะยาวเหมาะกับคนที่มีฐานเงินเดือนประจำ เช่น พนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการ ที่มีความต้องการออมเงินระยะยาวเอาไว้ใช้ยามจำเป็นหรือหลังเกษียณโดยปราศจากความเสี่ยง 

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนระยะยาว 

  1. ให้ผลตอบแทนมาก แต่ใช้เวลานาน

  2. ลดผลกระทบของจิตวิทยาตลาด เพราะคนที่ลงทุนระยะยาวจะให้ความสนใจกับผลประกอบการมากกว่าราคาหุ้นที่ขึ้นๆ ลงๆ

  3. ความผันผวนทางการเงินที่น้อย เมื่อเทียบกับการลงทุนระยะสั้น

  4. การลงทุนระยะยาวหลายประเภท เช่น LTF-RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดหย่อนภาษีได้

 เป้าหมายลงทุน

การลงทุนระยะสั้น 

การลงทุนระยะสั้น คือ การลงทุนที่หวังผลกำไรในระยะสั้นๆ ใช้เวลาในการลงทุนไม่นาน โดยส่วนใหญ่มักจะใช้ระยะเวลาในการลงทุนอยู่ที่ 3 เดือน - 3 ปี เช่น การซื้อหุ้น ซื้อกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุเฉลี่ยในการถือครองไม่เกิน 1 ปี หรือการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นลักษณะของการออกเงินให้รัฐบาลกู้ยืมโดยมีอัตราดอกเบี้ยเป็นค่าตอบแทน การลงทุนระยะสั้นเหมาะสำหรับนักธุรกิจ เจ้าของกิจการ หรือผู้ที่มีเงินทุนในมือจำนวนมากแล้วอยากทำการลงทุนเพื่อให้เม็ดเงินมีการงอกเงยมากขึ้นและสามารถเห็นผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อดีและข้อเสียของการลงทุนระยะสั้น

  1. ให้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว

  2. ผลตอบแทนสูง แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดความผันผวนขึ้นได้ตลอดเวลา

  3. ต้องอัปเดตข่าวสารเรื่องการลงทุน เกาะติดสถานการณ์เป็นประจำเพื่อบริหารความเสี่ยง

  4. สามารถถอนเงินออกมาใช้ก่อนได้หากจำเป็น แต่ก็อาจส่งผลกระทบต่อวงเงินและสร้างความผันผวนให้กับการลงทุนได้ 

 ลงทุนระยะสั้น

จะเห็นได้ว่า การลงทุนกับความเสี่ยงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาวนั้นล้วนมีรูปแบบในการลงทุน วัตถุประสงค์และเหมาะกับกลุ่มคนที่แตกต่าง ดังนั้นนักลงทุนมือใหม่จึงต้องคิด วิเคราะห์ วางแผนและศึกษาข้อมูลการลงทุนทั้งสองประเภทอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนตัดสินใจ รวมถึงติดตามข่าวสารการลงทุนอยู่เสมอ เพื่อช่วยสร้างผลกำไรอันเป็นเป้าหมายสูงสุดและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่นอกจากจะให้ผลตอบแทนในอนาคตแล้ว ยังช่วยดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น นั่นคือการซื้อประกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ หากสนใจลงทุนกับการซื้อประกันเพื่อความอุ่นใจ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ cigna.co.th

 

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที" 
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ