immunotherapy

“ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ซิกน่าประกันภัยให้คุนไทยได้เข้าถึงนวัตกรรมการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง หรือที่เรียกว่า Immunotherapy ซึ่งเป็นการรักษามะเร็งทางเลือกใหม่ที่ปลอดภัยกว่า ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่าและมีผลข้างเคียงที่น้อยกว่าการรักษาโดยใช้เคมีบำบัดแบบอื่น ทั้งนี้การรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งมีค่ารักษาพยาบาลที่สูง จนผู้ป่วยอาจรับภาระค่าใช้จ่ายไม่ไหว ซิกน่าเป็นประกันสุขภาพเจ้าแรกและเป็นเจ้าเดียวในประเทศในขณะนี้ ที่นำเสนอแผนประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาด้วยวิธีดังกล่าว เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาในราคาที่เหมาะสม ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น”

มารู้จัก Immunotherapy ทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็ง     

    โรคมะเร็ง (Cancer) ชื่อที่ทุกคนต้องเคยเห็น แต่ไม่มีใครต้องการเป็นเจ้าของ ด้วยเพราะความเฉียบพลันที่พร้อมทำให้สุขภาพย่ำแย่อย่างรวดเร็ว ทำให้โรคมะเร็งยังสร้างสถิติตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทีมแพทย์ได้คิดค้นวิธีรักษาให้เท่าทันโรค พร้อมหวังลดผลข้างเคียงที่เกิดจากการรักษา จนได้มาซึ่งการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ที่อาศัยหลักการทำงานของภูมิคุ้มกันในร่างกายให้เป็นประโยชน์สูงสุด !

 

รู้ให้ทันรับมือให้ไว โรคมะเร็ง...โตเร็วแค่ไหน ?

 

    รายงานจากองค์การอนามัยโลก (ปี 2020) ได้ระบุถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตทั่วโลกจากโรคมะเร็งที่มีมากถึง 9.6 ล้านคน พร้อมระบุแนวโน้มตัวเลขผู้ป่วยโรคมะเร็งในอีก 20 ปีต่อจากนี้ ว่าจะมีจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นถึง 60% ซึ่งเกิดจากการเข้าถึงความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้น จากไลฟ์สไตล์ที่ง่ายต่อการเข้าถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง เช่น การสูบบุหรี่ มลภาวะทางอากาศ คุณภาพการนอนและความเครียด เป็นต้น 

สิ่งหนึ่งที่ทำให้โรคมะเร็งถูกยกให้เป็นภัยร้ายทำลายสุขภาพ ยังมาจาก ‘ความเงียบ’ ที่มี ‘ความเร็ว’ เป็นแรงกระตุ้น โดยระยะการเติบโตของมะเร็ง แบ่งออกเป็น 5 ระยะ ตั้งแต่ระยะที่ 0 ซึ่งเป็นเพียงเซลล์มะเร็งเริ่มต้นไม่มีการลุมลาม ไปจนถึงระยะที่ 4 หรือระยะลุกลามเติบโตไปเป็นก้อนเนื้อร้าย และแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองบริเวณอวัยวะอื่นๆ จนยากจะควบคุม โดยที่มะเร็งแต่ละชนิดยังใช้เวลาในการแบ่งเซลล์ หรือมีความเร็วที่แตกต่างกันอีก กล่าวคือ

  • มะเร็งแต่ละชนิดเติบโตเร็วไม่เท่ากัน โดยมะเร็งที่เติบโตเร็วอาจใช้เวลาประมาณ 1-3 เดือน ในการกระจายเซลล์มะเร็งไปส่วนต่างๆ ซึ่งได้แก่ มะเร็งปอด มะเร็งตับ และมะเร็งเม็ดเลือดขาว ส่วนมะเร็งที่เติบโตช้าอาจใช้เวลาแบ่งตัวเป็นปี เช่น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำไส้

  • การตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งของแต่ละคน เนื่องจากสุขภาพพื้นฐาน เช่น โรคประจำตัว บวกกับระบบภูมิคุ้มกันที่มีมาไม่เท่ากัน ทำให้แต่ละคนตอบสนองต่อเซลล์มะเร็งได้เร็วช้าไม่เหมือนกัน จึงเป็นเหตุผลที่ว่าแม้ผู้ป่วยจะมาด้วยโรคมะเร็งชนิดเดียวกัน แต่กลับมีอาการและความรุนแรงของโรคที่แตกต่างกันได้ 

 

ภูมิคุ้มกันบำบัด

 

รวมวิธีรักษามะเร็ง ! เสี่ยงอย่าปิด...เป็นต้องรีบรักษา

    เพราะความเงียบของโรคที่ทำให้หลายคนรู้ตัวช้า ผู้ป่วยโรคมะเร็งส่วนใหญ่จึงมักมาหาแพทย์ด้วยอาการปวด หรืออาการผิดปกติของอวัยวะที่คาดว่าจะเป็นมะเร็ง ดีที่สุดคือการสังเกตสุขภาพตนเองอย่างใกล้ชิดทันทีที่มีอาการผิดปกติ เช่น พบตุ่มหรือก้อนหนา ไฝเกิดใหม่ที่ขยายใหญ่ขึ้น น้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ได้ตั้งใจลด การกลืนอาหารที่ลำบากขึ้น รวมถึงสารคัดหลั่งหรือตกขาวที่ผิดปกติ ล้วนเป็นข้อความสั้นๆ จากร่างกายว่าให้รีบเข้ารับการตรวจโดยเร็วที่สุด เพราะแม้มะเร็งจะเป็นโรคร้าย แต่หากรู้ตัวได้ไวก็สามารถรักษาได้ทัน ซึ่งวิธีรักษามะเร็งในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันหลายแบบ โดยแพทย์จะเป็นผู้ประเมินว่าผู้ป่วยควรรักษามะเร็งด้วยวิธีไหน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการรักษาสูงสุด ซึ่งนอกจากการใช้ยาเคมีบำบัด หรือคีโม (Chemotherapy) การฉายรังสี (Radiotherapy) การผ่าตัด (Surgery) และการปลูกถ่ายไขกระดูก (Bone Marrow Transplantation) ที่เราพอจะทราบกันอยู่บ้างแล้ว ยังมีวิธีรักษามะเร็งที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อหวังลดผลข้างเคียงจากการรักษา ซึ่งพบได้มากในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็ง ดังนี้

  • การรักษาด้วยยาฮอร์โมน (Hormonal Therapy) เนื่องจากฮอร์โมนบางชนิดสามารถกระตุ้นมะเร็งได้ โดยแพทย์ต้องทำการตรวจเนื้อเยื่อมะเร็งก่อนว่าสามารถรักษาโดยการให้ฮอร์โมนได้หรือไม่ เพราะยาฮอร์โมนจะมีส่วนช่วยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง แต่ไม่สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ การรักษาด้วยยาฮอร์โมนจึงถูกใช้ร่วมกับวิธีรักษาอื่นๆ เช่น การใช้ยาเคมีบำบัด การฉายรังสี และการผ่าตัด เป็นต้น 

  • การรักษาแบบให้ยามุ่งเป้า (Targeted Therapy) คือ การรักษาที่พัฒนาตัวยาให้มีฤทธิ์เจาะจงเฉพาะเซลล์มะเร็ง เพื่อหลีกเลี่ยงการทำลายเซลล์ปกติให้ได้มากที่สุด การรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าจึงเป็นหนึ่งในวิธีรักษามะเร็งที่มีผลข้างเคียงน้อย และมีการตอบสนองต่อการรักษาที่มีประสิทธิภาพ

  • การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) หนึ่งในวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ที่ใช้หลักการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายมาทำหน้าที่เป็นยา คอยทำหน้าที่ต่อต้านเซลล์มะเร็งและลดการทำงานของภูมิคุ้มกันบางส่วนที่มีผลต่อการเติบโตของเซลล์มะเร็ง การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy สามารถทำได้โดยการทา การรับประทานแคปซูล และการฉีดเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรง 

 

รักษามะเร็ง

 

ทำความรู้จัก ‘Immunotherapy รักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด’

    การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด หรือ Immunotherapy ถือเป็นวิธีรักษามะเร็งแนวใหม่ที่มีการศึกษาและพัฒนากระบวนการรักษาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเซลล์มะเร็งจะมีการสร้างโปรตีนขึ้นมาป้องกันตัวจากระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพื่อให้เซลล์มะเร็งสามารถเจริญเติบโตต่อไปโดยที่ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายไม่สามารถมองเห็น ซึ่งหลักการทำงานของการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) คือการเข้าไปยับยั้งกระบวนการป้องกันตัวของเซลล์มะเร็งดังกล่าว พร้อมกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถกำจัดเซลล์มะเร็ง เรียกว่าเป็นการใช้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นยา ภายใต้กระบวนการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายตามปกติ 

  • ผลข้างเคียงน้อย หลังการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ผู้ป่วยอาจมีอาการปวด ปวม แดง แสบ คัน หรือเป็นผื่นขึ้นบริเวณผิวหนังที่สัมผัสกับเข็ม ซึ่งถือเป็นผลข้างเคียงระดับรุนแรงน้อยเมื่อเทียบกับการให้ยาเคมีบำบัดหรือวิธีอื่น 

  • รักษาได้หลายทาง ทั้งการฉีดโดยตรงเข้าสู่กระแสเลือด (IV) การกินเป็นแคปซูลทางปาก หรือการทาที่ผิวหนัง ซึ่งสามารถใช้ได้กับมะเร็งผิวหนังระยะแรกๆ รวมถึงมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยการฉีดเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะโดยตรง

  • ใช้รักษามะเร็งได้ดีขึ้น การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ถูกนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งมากขึ้น เช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งในกระเพาะ มะเร็งผิวหนัง มะเร็งปอดบางชนิด รวมถึงมะเร็งศีรษะและมะเร็งไตที่ดื้อต่อยาเคมีบำบัด

 

Immunotherapy หรือ การรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด จึงเป็นทางเลือกใหม่ในการรักษามะเร็งที่ให้ประโยชน์ในแง่ของการรักษาตรงเป้า ที่มีผลต่อการเสริมระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถทำหน้าที่ต่อสู้กับมะเร็งได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลข้างเคียงและช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้นแหล่งที่มาข้อมูล : https://themomentum.co/ancer-cases-to-rise-by-81-in-poorer-countries-who/

 
 
 

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
ซิกเนเจอร์แคร์

"ประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care"
แคร์ทุกรูปแบบชีวิตที่คุณเลือก ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาทต่อปี ดูแลคุณได้ครบทั้ง IPD และ OPD ไม่ต้องสำรองจ่าย