ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจด้วยความยืดหยุ่น

ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจด้วยความยืดหยุ่น ft. ไผท ผดุงถิ่น

“ ความอยากรู้ไม่ต้องรู้ทุกเรื่อง แต่รู้เฉพาะเรื่องที่สนใจก็พอ ”


Minute Pick Up

07.52 - การจัดการความอยากรู้เพื่อรับมือวิกฤต
15:16 - การจัดการพื้นฐานชีวิตเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ
16:20 - ความผิดหวังที่มาพร้อมกับความคาดหวัง
20:35 - เปลี่ยนวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นความตื่นเต้น


Highlight

● การจัดการพื้นฐานชีวิตเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ

● ความผิดหวังที่มาพร้อมกับความคาดหวัง

● เปลี่ยนวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นความตื่นเต้น


ผ่านวิกฤตเศรษฐกิจด้วยความยืดหยุ่น ft.ไผท ผดุงถิ่น


“วิกฤตเศรษฐกิจที่ร้ายแรงกับแนวทางการแก้ไขด้วยความยืดหยุ่น” ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หลายประสบปัญหาต้องเผชิญกับวิกฤตที่ไม่มีทางออก ทั้งปัญหาทางธุรกิจและปัญหาชีวิต


Jigsaw For Good Life ใน EP.21 นี้ จึงเชิญ ไผท ผดุงถิ่น ผู้บริหารบริษัทบิลค์วันกรุ๊ป มาพูดถึงแนวคิดในการดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลให้ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปได้อย่างมั่นคง


การจัดการพื้นฐานชีวิตเพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ

ในการจัดการชีวิตเริ่มต้นได้จากเข้าใจพื้นฐานของช่วงวัย พื้นฐานที่ว่านั้นนอกเหนือจากพฤติกรรมและการะทำแล้ว ต้องเข้าใจในความคาดหวังและเป้าหมายของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในแต่ละช่วงชีวิตมีความคาดหวังและเป้าหมายในชีวิตที่แตกต่างกันดังนี้

เป้าหมายชีวิตกับความคาดหวังในแต่ละวัย

  • อายุ 20 ปี มีความคาดหวังด้านรายได้ อยากมีเงิน มีทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง สนองความต้องการการใช้จ่าย อยากมีอำนาจ มีเงิน
  • อายุ 30 ปี เป็นวัยที่เริ่มมีครอบครัว ความคาดหวังจึงปรับสู่ครอบครัวมากขึ้น ทั้งในเรื่องการดูแลครอบครัว ความหวังที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก หวังที่จะดูแลคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดี
  • อายุ 40 ปี ความหวังในช่วงอายุนี้จะแตกต่างกันไป คนวัยนี้ตามหาความหมายของชีวิต คนอายุ 40 บางคน หวังที่จะได้รับความสงบสุข จึงหยุดพัฒนาและรักษาความสำเร็จ แต่สำหรับคนที่พร้อมรับมือเศรษฐกิจ ต้องเพิ่มความยืดหยุ่นและรักษาความอยากรู้เอาไว้ เพื่อปรับตัวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

การจัดการกับความอยากรู้เพื่อรับมือกับวิกฤต

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีพัฒนาทำให้คนรับสารจำนวนมาก จนลดทอนความต้องการอยากรู้ลง หรือมีชุดความคิดที่อยากหยุดเรียนรู็หยุดพัฒนา ปัญหาเหล่านี้สามารถจัดการได้ เริ่มต้นจากการแบ่งความรู้ออกเป็น 2 ประเภท 1.ความรู้เบื้องต้น เป็นความรู้ที่เรียนรู้แค่พื้นฐาน ไม่ลงลึกถึงรายละเอียด 2.ความรู้ลึก รู้จริงในแต่ละเรื่อง

โดยการจัดการความรู้ในยุคที่ทุกอย่างผ่านไปไว จนไม่รู้ว่าควรสนใจสิ่งใด สามารถทำได้โดยการหยุดความคิดกับบางเรื่อง เลือกเรื่องเฉพาะที่สนใจ แล้วลงลึกถึงแก่นของเรื่องนั้น จะทำให้เข้าใจประเด็นได้อย่างถ่องแท้

แต่หากไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องที่สนใจ สามารถเริ่มต้นจากการพบปะผู้คน ลองเข้าไปอยู่ในบทสนทนาของกลุ่มเพื่อน จากนั้นลองสังเกตว่าบทสนทนาไหนที่ไม่เข้าใจแต่มีความน่าสนใจ จากนั้นจึงนำเรื่องนั้นมาศึกษาเพิ่มเติม จะเป็นตัวช่วยที่รักษาความอยากรู้ให้ยังคงที่อยู่ได้

ความผิดหวังที่มาพร้อมกับความคาดหวัง

ความคาดหวังเป็นหนึ่งในตัวการที่ทำร้ายในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ โดยส่วนใหญ่คนที่มีความคาดหวังสูง อยากประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น แต่ทำไม่ได้ความหวังจึงผิดหวัง และสำหรับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้ความคาดหวังจึงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ใครหลายคนท้อแท้และผิดหวัง การปรับความคาดหวังให้พอดีไม่ยิ่งใหญ่จนเกินไปเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ช่วยให้ผ่านวิกฤตไปได้

อีกหนึ่งวิธีที่ช่วยจัดการกับความผิดหวังได้ดีขึ้น คือ การเข้าใจและยอมรับในความผิดหวัง ในวงการธุรกิจ Start up มักจะมีคำพูดเกี่ยวกับความล้มเหลวไว้ว่า experiment fail first ทดลองล้มเหลวก่อน ความล้มเหลวเป็นบันไดสู่ความสำเร็จ ความล้มเหลวบ่อยครั้ง นำมาซึ่งประสบการณ์และการเรียนรู้

เปลี่ยนวิกฤตเศรษฐกิจให้เป็นความตื่นเต้น

ในวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ หนึ่งในทางออกที่ดีคือการปรับความรู้สึก เปลี่ยนความคาดหวังให้เป็นความตื่นเต้น มองปัญหาให้เป็นพื้นที่การทดสอบความสามารถ ทดสอบว่าประสบการณ์และความรู้ที่มีมาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาครั้งนี้

เริ่มต้นจากมองปัญหาให้เห็นจนถึงขั้นวิกฤตที่แย่ที่สุด (worst case) คาดการณ์ว่าในสถานการณ์ดังกล่าวจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ควรปรับความคิดว่าทุกปัญหามีทางออก ไม่ได้มีทางออกแค่เพียงทางเดียวคือการยอมแพ้ แต่ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้ธุรกิจรอดได้ เพียงแต่ต้องปรับตัวให้ได้ ปรับความคาดหวังให้กลายเป็นไม่คาดหวัง เพียงระลึกเสมอว่าทุกอย่างมีความยืดหยุ่นยุ่น สำเร็จสูงสุดก็มีโอกาสตกลงมา เช่นเดียวกันวันนี้ธุรกิจโดนพิษวิกฤตเศรษฐกิจ ก็มีโอกาสกลับไปประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

สรุป

วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้จะผ่านไปได้ด้วยการทำความเข้าใจในพื้นฐานของชีวิต ปรับตัวเองให้พร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเพื่อพร้อมรับมือกับปัญหา แต่ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่ทำได้คือการจัดการกับความคาดหวังของตัวเอง เปลี่ยนความเครียดให้เป็นความตื่นเต้น มองวิกฤตให้เป็นการสนามประลองวัดความสามารถของตัวเอง จากนั้นจึงทำความเข้าใจว่าธุรกิจเป็นมีความยืดหยุ่นล้มเหลวได้ก็กลับมาประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกัน

“รับชมแบบวิดีโอ”


“บทความที่เกี่ยวข้อง”