ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

วิกฤตสุขภาพปีนี้ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังจำเป็นไหม ?

โควิดก็ต้องระวัง สุขภาพก็ต้องรักษา... เพราะใช่ว่าโอกาสเจ็บป่วยจะเกิดได้จากไวรัสโคโรนา (Covid-19) เพียงอย่างเดียว “ไข้หวัดใหญ่” หรือ Influenza, Flu นับเป็นโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจที่พบได้เป็นประจำทุกปี และมีการกลายพันธุ์ใหม่อยู่เรื่อยๆ ในแต่ละปีอีกด้วย แล้ววิกฤตสุขภาพที่เราทุกคนกำลังเผชิญอยู่ในช่วงนี้ การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังจำเป็นอยู่ไหม ?

เช็กลิสต์ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) ล่าสุดมีกี่สายพันธุ์

หากพูดถึงอาการของโรคไข้หวัดใหญ่ จะพบว่ามีอาการไอแห้งๆ เจ็บคอ มีไข้สูง ไปจนถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แม้จะดูเป็นอาการทั่วไปไม่ร้ายแรงมาก แต่สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่เดิมและเจอสายพันธุ์ไข้หวัดใหญ่ชนิดรุนแรงเข้าไป อาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ด้วยเช่นกัน เพราะเมื่อเราป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ย่อมส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกัน (Immune system) ในร่างกายอ่อนแอลงได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้เชื้อแบคทีเรียและไวรัสแพร่กระจายได้ดีขึ้น จนมีผลไปถึงต่อมทอนซิล ไซนัส หลอดลม และปอด ในปัจจุบันไข้หวัดใหญ่มีอยู่ด้วยกัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่

 • สายพันธุ์ A (ชนิด H1N1 และ H3N2) เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วโลกและรุนแรงมาก

 • สายพันธุ์ B (ชนิด Victoria และ Yamagata) เป็นสายพันธุ์ที่พบได้ทั่วโลกและรุนแรงปานกลาง

 • สายพันธุ์ C เป็นสายพันธุ์ที่รุนแรงน้อยที่สุด

โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้มีการระบุถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกไว้มากถึง 250,000-500,000 คน ในแต่ละปีขณะที่ประเทศไทยมีตัวเลขผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ต่อปีที่ประมาณ 1,000-2,000 คน ต่อประชากร 10,000 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลย และแม้ในช่วงที่โลกยังคงวุ่นวายเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แต่การเฝ้าระวังไข้หวัดใหญ่ยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องใส่ใจ และระมัดระวังอยู่อย่างต่อเนื่อง

 

วัคซีนไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยังจำเป็นและควรฉีดอยู่!

 

แม้ผู้คนส่วนใหญ่จะหันมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น แต่เพราะขนาดของเชื้อไวรัสและแบคทีเรียยังเป็นสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า บวกกับปัจจัยด้านไลฟ์สไตล์ที่มีผลต่อคุณภาพของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย เช่น ความเครียด การนอน คุณภาพอาหาร การสูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ไปจนถึงโรคประจำตัวต่างๆ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จึงเป็นสิ่งที่ควรทำอยู่เป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง ที่กรมควบคุมโรคได้ออกมาให้คำแนะนำแล้วว่าควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดอัตราการป่วยหนักจากโควิด-19 ซึ่งประกอบด้วย

 • หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป)

 • เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี

 • ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

 • ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง (ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างรับเคมีบำบัด และเบาหวาน)

 • ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

 • ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง และผู้ติดเชื้อ HIV 

 • ผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กก. หรือมีดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กก./ตร.ม. (BMI 35)

สำหรับผู้ที่อยู่ในช่วงการรับวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นระยะห่างการฉีดวัคซีนโควิด-19 กับวัคซีนไข้หวัดใหญ่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนจำเป็นที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ซึ่งสามารถฉีดได้โดยไม่ต้องทิ้งช่วงเวลาเหมือนหลักการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายพร้อมต่อสู้กับเชื้อโรคใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

 

ฉีดยาไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มีผลต่อไวรัส COVID-19 ด้วยหรือไม่ ?

 

หากไม่นับอาการบ่งชี้ที่ชัดเจนของโควิดอย่างจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสแล้ว อาการไข้ ไอ จาม และมีน้ำมูกต่อเนื่อง ยังเป็นเครื่องช่วยเตือนคล้ายอาการติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาการไข้หวัดใหญ่ที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แบบนี้การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะสัมพันธ์ไปถึงเชื้อไวรัสโควิดด้วยได้หรือไม่ ข้อมูลจากกรมควบคุมโรคได้อธิบายถึงข้อดีของหลักการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไว้ ดังนี้

 • ลดความรุนแรงจากการป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 • ลดโอกาสการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เป็นผลจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้

 • ลดอาการแทรกซ้อนและความรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19

ควบคู่กับการป้องกันตัวเองตามมาตรการพื้นฐาน คือ การใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ซึ่งอาการข้างเคียง (Side effect) ทั่วไปที่พบได้จากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่คือปวดเมื่อยบริเวณที่ฉีด ปวดหัว มีไข้ต่ำ และอาการคลื่นไส้ ซึ่งอาจพบอาการได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน เพื่อให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างมั่นใจในทุกๆ วัน เราขอแนะนำแผนประกันสุขภาพออนไลน์ซิกน่า ประกันที่พร้อมยกระดับความอุ่นใจ ดูแลตั้งแต่อุบัติเหตุทั่วไปครอบคลุมถึงกลุ่มโรคร้าย ด้วยแผนประกันชดเชยรายได้ และค่ารักษาพยาบาล พร้อมสู้เคียงข้างคุณในทุกๆ วิกฤตสุขภาพ เพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตที่ดีของคุณและครอบครัว

 

รายละเอียดแผนประกันออนไลน์ซิกน่า : https://buy.cigna.co.th/ 

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1758


 

อ้างอิงข้อมูล :

https://www.samitivejchinatown.com/th/health-article/Influenza-Vaccine

https://www.pidst.or.th/A289.html

https://www.nhso.go.th/news/3143

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=20017&deptcode=brc

 
 

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ