เข้าประเทศไม่กักตัว

 

ภาพบรรยากาศสนุกสนานที่ค่อยๆ หวนคืนกลับมาอีกครั้ง หลังมาตรการเปิดประเทศตั้งแต่เดือน พ.ย. ที่ผ่านมา โดยเป็นการเปิดรับนักท่องเที่ยว 63 ประเทศ ให้สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ด้วยเพราะสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มาตรการอื่นๆ ยังต้องคงความเข้มงวดอย่างต่อเนื่อง เมื่อเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเราต้องทราบมาตรการอะไรไว้บ้าง ? มาอัปเดตไปพร้อมๆ กัน

 

เปิดประเทศไม่กักตัว

 

เตรียมบินหลังเปิดประเทศ นักท่องเที่ยวต้องมีเงื่อนไขยังไงบ้าง ?

แม้เราจะเดินหน้าสู่การเปิดประเทศอย่างเป็นทางการมาสักระยะ แต่เงื่อนไขของการเปิดรับนักท่องเที่ยวยังได้มีการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงร่วมอยู่ด้วย แม้แต่การจำกัดนักท่องเที่ยวทั้ง 63 ประเทศล่าสุด ที่รัฐบาลได้มีการกำหนดแล้วว่าเป็นกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ แม้จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว แต่ยังมีเงื่อนไขเบื้องต้นก่อนตัดสินใจบินเข้าประเทศ ดังนี้

  • ลงทะเบียนไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยจำเป็นต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) เพื่อขอทำเอกสารรองรับอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Pass QR Code) ในการเดินทางเข้าประเทศ โดยต้องยื่นทำเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง  

  • เอกสารกรมธรรม์ประกันภัยก่อนเดินทาง โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยต้องทำประกันภัยด้วยวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดาลลาร์สหรัฐ ซึ่งต้องใช้ยื่นประกอบกับลงทะเบียนไทยแลนด์พาส (Thailand Pass) เพื่อใช้รับรองการรักษาพยาบาลในประเทศไทย

  • ขอรับหนังสือเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) นักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางยังต้องลงทะเบียนขอรับหนังสือเดินในการเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry : COE) ก่อนทำการจองตั๋ว หรืออัปโหลดตั๋วเที่ยวบินภายใน 15 วัน รวมถึงการจองที่พักและเข้ารับการใช้บริการสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ) และสถานที่กักตัวทางเลือกระดับจังหวัด (ALQ)

  • หลักฐานการฉีดวัคซีน (Certificate of Vaccination) ใบรับรองการฉีดวัคซีนเป็นเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบิน โดยนักท่องเที่ยว หรือนักเดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบโดสตามกำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนวันเดินทางจริง สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี แต่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนจะได้รับการยกเว้น แต่จะได้รับการตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ทุกคนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามขั้นตอนจนเสร็จสมบูรณ์แล้ว นักท่องเที่ยวต้องอยู่ในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด หรือพื้นที่แซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) หรือพื้นที่สีฟ้า (Blue Zones) เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของประเทศอื่นๆ ยังมีมาตรการและเงื่อนไขแตกต่างกันไป เช่น เกาะฮ่องกงที่มีมาตรการคุมเข้มในการกักตัวนักท่องเที่ยวมากถึง 21 วัน ขณะที่ประเทศจีน และเมียนมาร์ที่แม้จะกลับมาเปิดประเทศแต่ยังไม่รับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เป็นต้น

 

เดินทางเข้าประเทศแบบไม่กักตัว

 

เปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวล่าสุด คนไทยต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง ?

เมื่อเดินหน้าเปิดประเทศอย่างจริงจัง สเต็ปการรับมือและความพร้อมต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ต้องอัปเดตไปตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมาได้มีการปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เหลือ 6 จังหวัด พร้อมเลื่อนเปิดสถานบันเทิง ผับ และบาร์ออกไป เพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์ให้มากที่สุด โดยเฉพาะมาตรการผ่อนคลายจากมาตรการล็อกดาวน์ของสถานบริการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ควบคู่กับการรักษามาตรการป้องกันขั้นพื้นฐานอย่างเข้มข้น 

  • ปลดล็อกร้านอาหารให้สามารถนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 3 ทุ่ม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยร้านอาหารต้องผ่านประเมินมาตรฐาน SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) เพื่อรองรับด้านความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักสุขอนามัย ซึ่งเป็นนโยบายโครงการ ททท. และกระทรวงสาธารณสุข 

  • การตรวจหาเชื้อและมาตรการความปลอดภัย เมื่อกิจการต่างๆ กลับมาให้บริการได้อย่างเป็นปกติ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มโอกาสรวมตัวของกลุ่มคนมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ กิจการและร้านค้าจึงต้องเน้นย้ำความเข้มข้นด้านมาตรการตรวจ ATK สำหรับพนักงานทุก 7-14 วัน โดยเฉพาะการเข้ารับบริการที่มีการสัมผัสจำเป็นต้องตรวจหาเชื้อผู้เข้ารับบริการก่อนเข้าใช้ร่วมด้วย

  • เข้มข้นความปลอดภัยตามมาตรการ DMHTT ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ที่ประกอบไปด้วยการเว้นระยะห่าง (Distancing) สวมใส่หน้ากากอนามัย (Mask Wearing) ทำความสะอาดมือ (Hand Washing) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (Testing) และการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งของการเดินทาง (Thai cha na) 

เพราะท้ายที่สุดโลกต้องอยู่ร่วมกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ได้ และผู้คนส่วนใหญ่จะค่อยๆ มีภูมิคุ้มกันร่างกายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามการเฝ้าระวังและใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติให้มากที่สุด เป็นอีกหนึ่งภูมิคุ้มกันที่ช่วยให้เราปลอดภัยและห่างไกลจากโรคได้ ซึ่งเชื่อว่าทุกคนสามารถปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ได้เช่นกัน เพื่อสร้างความมั่นใจในทุกๆ วันหลังเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยว แผนประกันสุขภาพออนไลน์ซิกน่า ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุที่ครอบคลุมไปถึงกลุ่มโรคร้ายแรง ด้วยแผนประกันชดเชยรายได้ และค่ารักษาพยาบาล พร้อมเคียงข้างคุณในทุกๆ สถานการณ์

 

รายละเอียดแผนประกันออนไลน์ซิกน่า : https://buy.cigna.co.th/

ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 1758


 

อ้างอิงข้อมูล :

https://www.bangkokbiznews.com/news/969069

pptvhd36.com

https://www.thansettakij.com/general-news/501476

https://www.matichon.co.th/foreign/news_3013017

https://www.prachachat.net/general/news-792848

https://www.bangkokbiznews.com/social/969193

 

 

แผนประกันแนะนำ

 

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ