ตอบปัญหาเคลมประกัน ค่าสินไหมทดแทนซิกน่า กี่วันได้

ค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้_Cigna

 

เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน โชคยังดีที่ได้เพื่อนคู่ใจอย่างประกันประเภทต่างๆ ที่ตัดสินใจทำไว้คอยดูแลทั้งเรื่องการเงินและการรักษาให้ไม่ขาด แต่บางครั้งการดูแลก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ทั้งค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้ หรือทำไมเคลมช้ากว่าปกติ เคลมแล้วทำไมยังไม่ได้ จนรู้สึกกังวลใจว่าจะเกิดปัญหาอะไรไหม แล้วจะได้ค่าสินไหมคืนหรือไม่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่หลายคนกำลังทำเรื่องเคลมประกันเกี่ยวกับโควิด-19 ดังนั้นบทความนี้จะมาบอกเล่าให้เข้าใจถึงปัญหาการเคลมประกันที่สามารถพบได้ พร้อมคำแนะนำและวิธีแก้ไขมาฝากให้เข้าใจไปพร้อมๆ กัน

สำหรับการเคลมประกันของลูกค้าซิกน่าที่ถือครองกรมธรรม์และมีบัตร Cigna Care เมื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล หรือคลินิกในเครือข่ายซิกน่า ไม่จำเป็นต้องสำรองค่าใช้จ่ายใดๆ แต่สำหรับประกันบางประเภทที่ไม่ได้มีบัตรดังกล่าว หรือต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเองก่อน สามารถทำเรื่องขอเคลมค่าสินไหมทดแทนในภายหลังได้ โดยส่งเอกสารตามที่ได้แจ้งไว้มาให้ทางบริษัทฯ จากนั้นหลังได้รับเอกสารเคลมค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน จะใช้เวลา 15 วันทำการ ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์ หรือประมาณ 3 สัปดาห์ ก็จะได้รับเงินค่าสินไหมทดแทนคืนจากบริษัทฯ ดังนั้นเพื่อความรวดเร็ว ลูกค้าซิกน่าสามารถเข้าไปดูเอกสารและวิธีการเคลมค่าสินไหมได้ที่นี่ การเคลมประกันสุขภาพ...คลิกอ่านที่นี่, การเคลมประกันอุบัติเหตุ...คลิกอ่านที่นี่, ขั้นตอนวิธีเคลมและเรียกร้องสินไหม...คลิกอ่านที่นี่ 

แต่สำหรับใครที่กังวลว่าจะมีปัญหาการเคลม หรือเกิดปัญหาการเคลมแบบนี้ควรทำอย่างไรต่อ มาดูปัญหาเคลมประกัน พร้อมคำแนะนำวิธีแก้ไขได้ดังนี้

ปัญหาการเคลมประกันที่สามารถพบได้ พร้อมคำแนะนำและวิธีแก้ไข

ค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้ และทำไมเคลมช้า หรือใช้เวลามากกว่าที่แจ้ง ?

ค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้_เคลมประกันกี่วันได้

 

ปกติแล้วระยะเวลาในการเคลมค่าสินไหมทดแทน หลังบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะใช้เวลา 15 วันทำการ หรือประมาณ 3 สัปดาห์ โดยถ้าขยายให้เข้าใจได้ชัดเจนขึ้นคือ 15 วัน ที่นับเฉพาะวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์ ไม่รวมเสาร์และอาทิตย์ ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวหลายคนเข้าใจผิดนับรวมวันเสาร์-อาทิตย์เข้าไปด้วย จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าบริษัทฯ มีการเคลมล่าช้าเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีอีกกรณีที่สามารถพบเจอได้คือเอกสารไม่ครบถ้วน มีการร้องขอเพิ่มเติมจากสถานพยาบาล หรือรอการตรวจสอบ ก็จะใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นเป็น 30 - 90 วัน ได้เช่นกัน

ดังนั้นการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ แจ้ง จะช่วยให้การเคลมเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด แต่ทั้งนี้หากการเคลมมีระยะเวลานานกว่าที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งรายละเอียดให้ทราบเพิ่มเติม หรือหากพบข้อสงสัยที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม ลูกค้าซิกน่าสามารถตรวจสอบสถานะการเคลมได้ตามช่องทางนี้

  • Facebook: Cigna thailand ผ่านแชทส่วนตัวโดยเลือกเมนู เรื่องที่ต้องการทำรายการ > การเคลมประกัน (สามารถอ่านวิธีการใช้แชทบอทเพิ่มเติมได้ที่นี่)

  • Line Official: @Cigna thailand โดยเลือกที่เมนูบริการลูกค้า > การเคลมประกัน

  • Live Chat: Live chat สอบถามกับเจ้าหน้าที่บนเว็บไซต์ได้แบบเรียลไทม์ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น.

  • Call Center: 1758 หรือ 0-2853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ส่งเอกสารครบ แต่ทำไมถึงเคลมไม่ได้ 

ค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้_ปัญหาเคลมประกัน

 

เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารครบถ้วนจะมีการพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้อง ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาการเคลมประกัน หรือเคลมค่าสินไหมทดแทนไม่ได้ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งกรมธรรม์หมดอายุ เป็นโรคหรือมีปัญหาสุขภาพที่เป็นมาก่อนการคุ้มครอง การเคลมอยู่นอกเหนือเงื่อนไขกรมธรรม์ เช่น ปัจจุบันหากติดโควิดและรักษาตัวที่บ้าน สามารถเคลมประกันชดเชยรายวันได้ แต่เงื่อนไขของกรมธรรม์คือต้องเป็นผู้ป่วยในกลุ่มอาการสีเหลืองและลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยในระบบ Home Isolation ของ สปสช. จึงจะสามารถเบิกเคลมได้ ซึ่งหากอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวจะยังไม่สามารถเบิกเคลมชดเชยรายวันได้ เป็นต้น 

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเคลมประกันลักษณะนี้ จึงไม่ควรปกปิดข้อมูลในขั้นตอนการสมัครรับความคุ้มครอง และแนะนำให้อ่านกรมธรรม์ เพื่อทำความเข้าใจในเงื่อนไขการคุ้มครอง ดูระยะเวลาในการรอคอยประกันให้ละเอียด และหมั่นตรวจเช็กสถานะของประกันอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดการเกิดปัญหาเหล่านี้ได้

เคลมบ่อย เคลมซ้ำ จะมีปัญหาอะไรไหม ? 

ค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้_เคลมประกันซิกน่า

 

สำหรับประกันทุกประเภทไม่มีจำนวนจำกัดในการเคลม สามารถเคลมกี่ครั้งก็ได้ ดังนั้นการเคลมบ่อย เคลมซ้ำไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอะไร แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขและอยู่ในวงเงินของแผนประกันที่ได้เลือกทำไว้ด้วย เพราะหากมีการเคลมสินไหมทดแทนครบวงเงินที่กำหนด ตัวกรมธรรม์ประกันที่ถือครองไว้ก็จะสิ้นสุดลงทันที หรือหมดความคุ้มครองก่อนครบระยะเวลาได้ และที่สำคัญในการเคลมแต่ละครั้งจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส เพราะการเคลมบ่อยในระยะอันสั้น อาจมีผลต่อการพิจารณาตรวจสอบว่ามีการทุจริตหรือไม่ เช่น การปกปิดประวัติให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือตั้งใจฉ้อโกงในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งในกรณีนี้บริษัทฯ สามารถแจ้งขอยกเลิกประกันที่ทำไว้ได้

สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาเคลมประกันนี้ แนะนำให้เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ให้พร้อมและครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ หรือเช็กวงเงินประกันที่เคลมอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเคลมไม่ได้ เนื่องจากวงเงินประกันในการเคลมเต็มแล้วและทำให้การคุ้มครองสิ้นสุดลงก่อนกำหนดระยะเวลาตามกรมธรรม์


และนี่คือคำตอบของปัญหาเคลมประกันที่ไม่ว่าจะเป็นค่าสินไหมทดแทน กี่วันได้ หรือทำไมซิกน่าเคลมช้ากว่าปกติ เคลมแล้วทำไมยังไม่ได้ ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลมาให้แล้วในบทความนี้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาระบบบริการให้ลูกค้าไม่ต้องเจอปัญหา และได้รับการแก้ไขโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากพบปัญหาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่เฟซบุ๊ก Cigna thailand, Line official @Cigna thailand, Live Chat ช่องทางบริการพร้อมช่วยเหลือที่สามารถแชทสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้แบบเรียลไทม์ในช่วงวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. โทรติดต่อ 1758 หรือ 0-2853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์