คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเคลมและการสำรองจ่ายประกันภัยซิกน่า

เคลมประกัน_สำรองจ่าย_Cigna

 

การเคลมประกัน

Q : เคลมประกันไปแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน? ต้องทำอย่างไร

A : โดยปกติบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการจ่ายค่าทดแทนภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหลักฐานที่ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ผู้เอาประกันสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง โทร. 1758 หรือ 0-2853-0000 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ 08.00-20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลาทำการ 08.30-17.30 น.(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่องทาง Facebook Cigna Thailand เปิดให้บริการลูกค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. หรือคลิกติดต่อได้ที่นี่

Q : ส่งเคลมไปแล้วจะรู้ผลได้ไง

A : ทางบริษัทจะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของผู้เอาประกันภัย หรือสามารถตรวจสอบการเบิกเคลมได้ผ่านไลน์ @Cignathailand หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Cigna Thailand เปิดให้บริการลูกค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น. หรือฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1758 หรือ 02-853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

Q : เวลาเคลมต้องใช้อะไรบ้าง

A : เอกสารในการเบิกเคลม ให้แนบเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้

 1. ใบรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา ตามแบบฟอร์มของบริษัท
 2. ต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน กรณีเบิกค่ารักษาพยาบาล 
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร ออมทรัพย์ ของผู้เอาประกันภัย (เท่านั้น)

การเรียกร้องค่าสินไหมกรณีเสียชีวิต

 1. สำเนาใบมรณบัตรรับรองโดยนายทะเบียนท้องถิ่น
 2. สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
 3. สำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจ  รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้อาประกันภัย  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ  

 1. บริษัทจะพิจารณาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเฉพาะกรณีที่ผู้เอาประกัน/ผู้รับผลประโยชน์/ผู้แทนแนบเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วนแล้วเท่านั้น
 2. การจ่ายค่าสินไหมทดแทนจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

Q : ตอนขายบอกว่าเคลมเร็ว ไม่เกิน 15 วัน แต่เคลมจริงทำไมช้า

A : เนื่องจากการพิจารณาเคลมจำเป็นต้องมีข้อมูลสุขภาพที่ครบถ้วน ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูล หรือสอบถามเกี่ยวกับประวัติสุขภาพเพิ่มเติมจากสถานพยาบาล เช่น หากผู้ทำประกันมีการย้ายโรงพยาบาล หรือเอกสารเพิ่มเติมที่ต้องรอการลงนามจากแพทย์ ซึ่งส่งผลให้การเบิกเคลมบางครั้งใช้เวลานานกว่า 15 วันทำการ ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณานั้นถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ อีกทั้งรักษาสิทธิ์แก่ผู้เอาประกันภัย

Q : หากเอกสารการเบิกเคลมตัวจริงหาย ต้องทำอย่างไรบ้าง

A : หากเอกสารตัวจริงหายลูกค้าต้องทำการแจ้งความและนำใบแจ้งความติดต่อโรงพยาบาลเพื่อขอสำเนาต้นขั้วที่โรงพยาบาล และให้ทางโรงพยาบาลประทับตรา พร้อมระบุด้านล่างสำเนาบัตรประชาชน แจ้งการสูญหายและส่งเอกสารใหม่เข้ามาทดแทนอีกครั้ง

Q : ติดต่อฝ่ายเคลมที่เบอร์ไหน ? แล้วเคลมยากไหม

A : สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าหมายเลข 1758 หรือ 02-853-0000 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00-20.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือช่องทาง Facebook Cigna Thailand เปิดให้บริการลูกค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-22.00 น.

Q : หากทำประกันมานานแล้วและไม่เคยเคลมเลย จะขอเบี้ยที่จ่ายไปแล้วคืนได้ไหม?

A : โดยปกติแล้วการจ่ายเบี้ยประกันจะไม่สามารถขอคืนย้อนหลังได้ ยกเว้นค่าเบี้ยที่จ่ายเป็นค่าเบี้ยล่วงหน้าและยังไม่เกิดความคุ้มครอง สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าเบี้ยประกันได้ แต่ทั้งนี้ในประกันบางประเภทของซิกน่าก็มีเงื่อนไขเฉพาะที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น หากไม่เคยมีการเบิกเคลมในทุกๆ 2 ปี สามารถขอรับเงินคืนตามเปอร์เซ็นที่ได้แจ้งไว้ได้

Q : เช็กสิทธิ์ไม่เคลมมีคืน มีประกันอะไรบ้าง ?

A : ในปัจจุบัน (มิถุนายน 2564) ประกันจากซิกน่า ที่มีเงื่อนไขในกรมธรมธรรม์ “ไม่เคลม...มีคืน” มีดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ผู้เอาปะกันสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ รวมแผนประกันไม่เคลมมีคืนจากซิกน่า

Q : หากมีการสำรองจ่ายค่ารักษาผ่านเงินสวัดิการรัฐในโครงการช่วยเหลือต่างๆ สามารถนำมาเบิกเคลมประกันได้ไหม ? 

A : สามารถเบิกเคลมได้ในกรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินการให้ความคุ้มครองของสวัสดิการรัฐ โดยใช้ใบเสร็จค่าใช้จ่ายส่วนเกินมาประกอบเป็นหลักฐานยื่นขอเงินสินไหมทดแทน

การสำรองจ่าย

Q : ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วทำไมต้องสำรองจ่ายค่ารักษาเองก่อน

A : การเข้ารักษาในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิกที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่าย หรือไม่ได้เป็นคู่สัญญากับบริษัทฯ ผู้เอาประกันจึงจำเป็นต้องสำรองค่าใช้จ่ายเองก่อน จากนั้นให้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งขอเบิกเคลมในภายหลัง เละขอคืนเงินที่สำรองจ่ายประกันคืนได้

Q : สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้ว ต้องทำเรื่องเบิกเคลมจากบริษัทฯ อย่างไร

A : เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในขั้นตอนการเคลมประกัน ทั้งในการเคลมประกันสุขภาพ เคลมประกันอุบัติเหตุ เคลมประกันการเดินทาง ผู้เอาประกันจะต้องเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่บริษัทกำหนดให้ และส่งกลับมาให้บริษัท ดังนี้

 • ใบรับรองแพทย์

 • ต้นฉบับใบเสร็จ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 • สำเนาสมุดบัญชี

 • เอกสารเพิ่มเติม