TH Thai

เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

หลายต่อหลายคนมักพูดว่า "การไม่มีหนี้คือลาภอันประเสริฐ" ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงที่พิสูจน์ได้ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนยกมือขอเถียงว่า "การไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐ" กว่า เมื่อฟังดูแล้วทั้งสองสิ่งนี้ต่างเป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นแหละค่ะ สำหรับเรื่องหนี้สินนั้นเรายังพอห้ามใจไม่ให้ไปก่อได้ แต่โรคภัยนี่สิคะห้ามกันได้ซะที่ไหน การเตรียมตัวรับมือด้วยการดูแลสุขภาพหรือซื้อประกันคอยคุ้มครองจึงดูเป็นทางออกที่ดีที่สุด ... ว่าไหม?
เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

เพื่อให้ประกันสุขภาพมีประโยชน์และคุ้มค่ากับเรามากที่สุด เราจึงต้องมาทำความรู้จักกับมันเสียก่อน เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ

1. ประกันสุขภาพคืออะไรและมีกี่แบบ

การทำประกันสุขภาพ เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของเรา โดยเราจะมีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประกันจำนวนหนึ่ง เพื่อให้เราได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตลอดอายุสัญญาที่ตกลงกันเอาไว้

แบบที่ 1 : เพื่อรักษา ในกรณีที่เราเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยนอก, แบบผู้ป่วยใน
แบบที่ 2 : อุบัติเหตุ ในกรณีนี้ประกันจะมีผลต่อเมื่อเราได้รับอุบัติเหตุและต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
แบบที่ 3 : สูญเสียความสามารถหรือเรียกอีกอย่างว่า "ทุพพลภาพ"
แบบที่ 4 : ชดเชยรายได้

2. เลือกรูปแบบการซื้อประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่มีอยู่ในปัจจุบัน เราสามารถเลือกซื้อได้ 2 รูปแบบ คือ "ซื้อแบบเดี่ยว" และ "ซื้อพ่วง" โดยแบบ "ซื้อเดี่ยว" สัญญาจะมีผลบังคับปีต่อปี มีการพิจารณาให้ในทุกๆ ปีและเบี้ยประกันถูก ส่วน "ซื้อพ่วง" สัญญามีผลบังคับต่อเนื่องตามสัญญาหลัก และไม่เกินอายุรับประกันต่อเนื่องสูงสุด

เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

3. ซื้อเท่าไรถึงจะพอเหมาะ

แต่ละคนอาจมีความพอเหมาะไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจึงต้องใช้หลายๆ ปัจจัยเป็นตัวตัดสิน คือ

  • ประเมินความเสี่ยงของตัวเราตั้งแต่ อายุ, อาชีพ, ประวัติสุขภาพ, เพศ, กรรมพันธุ์, การดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และผลตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราคำนวณถึงการคุ้มครองและผลประโยชน์ของกรมธรรม์ได้
  • ประมาณการจากสิ่งที่ต้องการ เช่น เมื่อเราป่วยค่ารักษาพยาบาลต่อครั้งหรือค่าห้องจะเป็นเท่าไร ค่าประกันเพียงต่อต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม
  • ตรวจสอบสิ่งที่มี เช่น ประกันสังคมมีหรือไม่, กองทุนหรือสวัสดิการจากบริษัทมีการดูแลมากน้อยเพียงใด
  • ประเมินความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกัน
เลือก “ประกันสุขภาพ” อย่างไร ให้ตอบโจทย์สุด!

4. เคลมประกันอย่างไรให้ได้ผลเต็มที่

  • ทบทวนสิทธิ์ของกรมธรรม์ที่มีอยู่เพื่อเลือกใช้ให้ประโยชน์สูงสุด
  • แจ้งโรงพยาบาลให้ครบว่าเรามีประกันสุขภาพอะไรบ้าง
  • เบิกเคลมหลายที่ โรงพยาบาลจะให้เรายื่นเอกสารเอง ดังนั้นเราจึงต้องขอเอกสารตัวจริง พร้อมรายการเคลมมาด้วยทุกครั้ง
  • เบิกเคลมที่บริษัทเดียวกัน ฝ่ายเคลมจะเลือกวิธีที่ดีที่สุดให้
  • อ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นให้เข้าใจ

เป็นยังไงกันบ้างหล่ะค่ะ พอนึกออกกันแล้วหรือยังว่า "อะไรคือลาภอันประเสริฐ" ถ้าใครเทใจให้เรื่องการดูแลสุขภาพ ลองคลิกเข้ามาดูรายละเอียดเรื่องประกันสุขภาพต่างๆ ของเราได้ที่ https://www.cigna.co.th/our-plans เลยค่ะ รับรองว่าการดูแลตอบโจทย์ครบเครื่อง

ที่มา : http://bit.ly/2laSaDY

รายละเอียดประกันสุขภาพเพิ่มเติม : https://www.cigna.co.th/our-plans

แผนประกันแนะนำ

ประกันการเดินทาง

แผนประกัน
การเดินทาง

"ซิกน่าประกันการเดินทางต่างประเทศ"
วางแผนเดินทางเลือกซิกน่าไปเป็นเพื่อน เดินทางใกล้หรือไกลอุ่นใจได้

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุ

"คุ้มครองทันใจ"
เจอเรื่องหนักแค่ไหน ซิกน่าก็ช่วยให้เบาลงได้