ซิกน่า
สอบถามผลิตภัณฑ์โทร 0-2099-3999
TH Thai

ระวัง! 3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

ระวัง! 3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดเป็นภาวะที่พบได้บ่อย ซึ่งผู้ป่วยที่มีอาการกระดูสันหลังคดส่วนใหญ่มักไม่รู้ตัว เนื่องจากอาการนี้เริ่มแรกมักไม่มีอาการบ่งบอกที่ชัดเจน แต่เมื่อรู้สึกตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว เพราะผู้ป่วยจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อมีอาการปวดหลังหรือกระดูดสันหลังคดมากจนเดินตัวเอียงแล้ว

ดังนั้นในวันนี้ด้วยความเป็นห่วงจาก Cigna จึงขอนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคดมาฝาก เพื่อให้ทุกคนได้เฝ้าระวังปรับพฤติกรรมเสี่ยงลดโอกาสเกิดกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคืออะไร

กระดูกสันหลังเป็นโครงสร้างกระดูกแกนกลางของลำตัว ลักษณะของกระดูกสันหลังเป็นข้อต่อกันเป็นแนวยาว ตั้งแต่คอจนถึงบริเวณทวารหนัก ภายในกระดูกสันหลังประกอบไปด้วยช่องว่างบรรจุไขสันหลัง และเส้นประสาทเชื่อมต่อไปยังอวัยวะสำคัญต่างๆภายในร่างกาย จากความสำคัญของกระดูกสันหลัง ทำให้การเกิดความผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นบริเวณกระดูกสันหลังจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

กระดูกสันหลังคดคืออะไร

กระดูกสันหลังคดเป็นอาการที่กระดูกเสื่อม หรือข้อต่อกระดูกเกิดการผิดรูป จนทำให้กระดูกสันหลังคดงอ โดยจะเริ่มโค้งงอไปด้านข้าง หรือที่เรียกว่ามุมกระดูกสันหลังคด (Cobb angle) ซึ่งโรคนี้สามารถพบได้ทุกวัยตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่ แต่จะเริ่มต้นสังเกตได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 10-15 ปีเป็นต้นไป

ระวัง! 3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

กระดูกสันหลังคดเกิดจากอะไร

สำหรับสาเหตุของการเกิดกระดูกสันหลังคดนั้น ยังไม่มีที่มาอย่างชัดเจน แต่ทางการแพทย์ได้สันนิษฐานสาเหตุการเกิดของกระดูกสันหลังคดไว้ดังนี้

  • ความผิดปกติตั้งแต่กำเนิด (Congenital Scoliosis) เป็นความผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดา ซึ่งเกิดจากในขณะเติบโตภายในครรถ์แนวโค้งของหลังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสนิท จึงส่งผลให้เกิดช่องว่างภายในกระดูกสันหลังและเป็นสาเหตุนึงของกระดูกสันหลังคด
  • กรรมพันธุ์ มากกว่า 10% ของผู้ที่มีอาการกระดูกสันหลังคดเกิดจากกรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
  • ภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของเอ็นกล้ามเนื้อระบบเส้นประสาท (Neuromuscular Scoliosis)
  • การประสบอุบัติเหตุที่ส่งผลให้กระดูกสันหลังแตกหรือหัก เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอไม่เหมือนเดิม
  • พฤติกรรม การดำเนินชีวิตประจำวันมีหลายกิจกรรมที่ผิดหลักสรีระศาสตร์ ส่งผลกระดูกสันหลังมีความผิดปกติได้

อาการของกระดูกสันหลังคด

สำหรับอาการของกระดูกสันหลังคด ไม่ได้อันตรายหรือส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลักษณะของอาการปวดหลัง ทำให้หลายคนไม่รู้ตัวเองว่ากำลังประสบภาวะกระดูกสันหลังคนอยู่ ต้องอาศัยการศึกษาและสังเกต โดยการสังเกตว่าตัวเองกระดูกสันหลังคดหรือไม่สามารถทำได้ดังนี้

วิธีสังเกตอาการกระดูกสันหลังคด

สำหรับอาการของกระดูกสันหลังคด ไม่ได้อันตรายหรือส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดต่อร่างกายอย่างเห็นได้ชัดแต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในลักษณะของอาการปวดหลัง ทำให้หลายคนไม่รู้ตัวเองว่ากำลังประสบภาวะกระดูกสันหลังคนอยู่ ต้องอาศัยการศึกษาและสังเกต โดยการสังเกตว่าตัวเองกระดูกสันหลังคดหรือไม่สามารถทำได้ดังนี้

1.ยืนหลังตรงหันหน้าเข้าหากระจก หากมีอาการเหล่านี้แสดงว่าเข้าข่ายกระดูกสันหลังคด

  • ความนูนของสะบักไม่เท่ากัน
  • ความสูงของหัวสองข้างไม่เท่ากัน
  • ระดับแนวสะโพกไม่เท่ากัน
  • ตัวเอียงไปด้านใดด้านนึง

2.ยืนเท้าชิด จากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้า ใช้มือทั้งสองข้างแตะพื้นจะสังเกตว่าความนูนของหลังไม่เท่ากัน แสดงให้เห็นว่ามีภาวะกระดูกสันหลังคด


3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

1.พฤติกรรมการนั่งทำงาน

สำหรับวัยทำงานการนั่งทำงานหน้าโต๊ะคอมติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังคด โดยลักษณะการนั่งทำงานหน้าคอม หลายคนมีพฤติกรรมนั่งก้มคอ จ้องหน้าจอ ทำให้เกิดอาการคอยื่น และอาการไหล่ห่อ กล้ามเนื้อบริเวณไหล่และหลังจะเกิดอาการเกร็ง เมื่อเกร็งติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะเกิดอาการกระดูกสันหลังคดในที่สุด

นอกจากกระดูกสันหลังคดแล้ว พฤติกรรมการนั่งทำงานที่ผิดท่ายังก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดไหล่ตามมา และอาจพัฒนาไปสู่โรคออฟฟิศซินโดรมในที่สุด

ระวัง! 3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

2.การสะพายกระเป๋า

การสะพายกระเป๋าทั้งแบบสะพายสองข้างและสะพายข้างเดียว หากน้ำหนักกระเป๋ามีปริมาณมากอาจทำให้กระดูกสันหลังโค้งงอไปตามน้ำหนักกระเป๋า สำหรับใครที่สะพายกระเป๋าหรือยกของหนักข้างเดียวด้วยบ่าหรือไหล่ตลอดเวลา จะส่งผลให้กระดูกสันหลังเอียงได้

3.การนั่งไขว่ห้าง

ในการนั่งไขว่ห้างถือเป็นพฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคดที่หลายคนอาจจะไม่ทราบ โดยท่านั่งแบบนี้ทำให้กระดูกเชิงกรานผิดรูป เนื่องจากเกิดการเสียดสีของกระดูกขณะนั่ง ส่งผลให้กระดูกเชิงกรานทั้งสองข้างไม่เท่ากันจนเกิดอาการกระดูกสันหลังคด อีกทั้งการนั่งไขว่ห้างยังสุ่มเสี่ยงต่อโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงอีกด้วย

ระวัง! 3 พฤติกรรมเสี่ยงกระดูกสันหลังคด

วิธีรักษากระดูกสันหลังคด

การรักษากระดูกสันหลังคดสามารถเลือกวิธีการรักษาได้ทั้งการผ่าตัดและรักษาด้วยตัวเอง โดยทั้งสองวิธีมีรายละเอียดที่แตกต่างกันดังนี้

1.รักษาด้วยการผ่าตัด

การรักษากระดูกสันหลังคดด้วยวิธีผ่าตัด แพทย์ต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ ความเว้าโค้งของกระดูกสันหลัง, ความยืดหยุ่น รวมถึงเป้าหมายในการผ่าตัดว่าต้องการแก้ไขความคดของกระดูกมากเท่าไร อีกทั้งการผ่าตัดกระดูกสันหลังต้องใช้แพทย์ที่ชำนาญการในผ่าตัดนำโลหะดามกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้น

2.การรักษาด้วยตนเอง

สำหรับการรักษาด้วยตัวเองสามารถทำได้ เริ่มต้นจากการปรึกษาแพทย์ถึงระดับความโค้งของกระดูกสันหลัง หากมุมคดไม่มากเกิน 25 องศา การปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต อย่างท่านั่งหรือการออกกำลังกาย สามารถช่วยได้ หากเกิน 25 องศาแต่ไม่ถึง45 องศา สามารถรักษาได้โดยการสวมเสื้อเกาะ (Brace) ที่ช่วยรัดกระชับเพื่อดัดกระดูกสันหลัง


สรุป

กระดูกสันหลังคดภาวะที่ไม่อันตรายร้ายแรงแต่เสียบุคลิกภาพ โดยพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกสันหลังคด เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่ใครหลายคนมองข้าม เช่น การนั่งทำงาน, การสะพายกระเป๋าหรอแม้แต่การนั่งไขว่ห้าง แต่ทั้งนี้กระดูกสันหลังคดสามารถป้องกันได้เพียงปรับพฤติกรรมใหม่ให้เป็นมิตรกับหลังมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

แผนประกันแนะนำ

ประกันสุขภาพมิติใหม่

แผนประกัน
สุขภาพมิติใหม่

ประกันสุขภาพมิติใหม่
คุ้มครองโรคกรดไหลย้อน นิ้วล็อค และเบาหวานความดัน สามารถเลือกคุ้มครองเสริมโรคร้ายตามความเสี่ยง

ประกันสุขภาพ

แผนประกันภัย
โรคร้ายแรง

"“โรคร้าย…คุ้มครองครบ”"
”คุ้มครองสูงสุด 1.8 ล้านบาท เงินชดเชยรายได้สูงสุด 1,200 บาท/วัน

ประกันอุบัติเหตุ

แผนประกัน
อุบัติเหตุออนไลน์

"คุ้มครองคูณสาม รับกรมธรรม์ทันที"
ให้ความคุ้มครอง 3 เท่าสูงสุด 6.6 ล้านบาท พร้อมค่ารักษาสูงสุด 60,000 บาท/ครั้ง/อุบัติเหตุ